De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

Zondag 20 januari
09:30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds J van Baardwijk
10:30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds J van Baardwijk. Bevestiging ambtsdragers
orde van dienst

Zondag 27 januari 
10.00 (!) uur. Oecumenische viering in de Nieuwe Kerk

Lees meer...