De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor gebouw, personeel en financiën van de kerk. Hieronder vindt u een overzicht van hun taken. 

 • Zorg voor het onderhoud en renovatie, verwarming en verlichting  van het kerkgebouw, de pastorie en de Bergherberg  en voor de salarissen van predikant, koster/beheerder en de cantor-organist en de 2e organist van de Bergkerk. De kerkrentmeesters zorgen dat de materiële voorwaarden aanwezig zijn om de activiteiten van de kerk goed te laten verlopen. Financiering: geheel uit de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans.
 • Zorg voor de financiering van de vele activiteiten van de Bergkerk. Voor de specifieke wijkactiviteiten heeft de wijkraad van kerkrentmeesters een wijkkas, die gevuld wordt met giften van gemeenteleden. Uit deze wijkkas worden o.a. de volgende zaken bekostigd: 
  • De wekelijkse  orden van dienst en de speciale orden van dienst in de Stille Week en rond Kerst.
  • De bloemen en kaarsen voor de erediensten  en de bloemen voor jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar.
  • Koffie en thee na de dienst van 10.30 uur.
  • De jaargids, literatuur voor de werkvelden en commissies, kantoorartikelen, de website, portokosten voor Drieluik.
  • Bijdragen aan de kerkmuziek in de Bergkerk, het jeugdwerk, de kunst in de Bergkerk (BK²), Vorming en Toerusting en de commissie Publiciteit. 
 • Zorg voor het jaarlijks opstellen van de exploitatierekening en de jaarrekening.
 • Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor het beleid van de Bergkerk en  voor het beleid van het College van Kerkrentmeesters van de PGA. 

De wijkraad van kerkrentmeesters van de Bergkerk bestaat per 1 februari 2017 uit de volgende (ouderling-) kerkrentmeesters:

Paul Rijksen, voorzitter; Jan Willem de With, secretaris; Bas de Vries, penningmeester; Dik Sanders; Anja van Eck, vertegenwoordiger naar College van Kerkrentmeesters; Jeroen van Wijk, technische zaken.  

De administrateur van de wijkraad is Ronald Buijk.

Pastoraat

Het is, zeker voor een kerkelijke gemeente, belangrijk tijd en aandacht voor elkaar te hebben en om te zien naar elkaar. Deze zorg noemen we in de kerk pastoraat en diaconaat.

Voor het pastoraat zijn er de volgende werkgroepen, nl:

 • werkgroep ‘welkom’.
 • werkgroep ‘pastorale zorg’,
 • werkgroep ‘omzien naar elkaar’,
 • taakgroep ‘ouderen Bergkerk’.

Meldpunt pastoraat: 

tel. 06-19 94 51 39

Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 19.00 uur.

Ook in vakantieperiodes en bij afwezigheid van de predikant.

 

Ds. Jan van Baardwijk (Voorburg, 1959) studeerde, na de middelbare school in Arnhem en een studie cultuurtechniek aan de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School in Velp, theologie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie judaïca en liturgiegeschiedenis.

Na zijn doctoraalexamen (1987) vervolgde hij de theologische studie aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1989 het kerkelijk examen deed. Na als vicaris gewerkt te hebben in de Hervormde wijkgemeente Oranjekapel Utrecht, was hij predikant in de Hervormde Gemeente Tubbergen (1990-1995) en de Protestantse wijkgemeente Vredeveld (Adventskerk) te Assen (1995-2006). Sinds 2006 is hij als predikant verbonden aan de Protestantse wijkgemeente Bergkerk te Amersfoort. Naast zijn kennis en ervaring van liturgie en kerkmuziek heeft hij verschillende pastorale / therapeutische vervolgopleidingen gevolgd: contextueel pastoraat (1996), klinisch pastorale vorming (2004), geestelijke leiding aan ouderen (2009) en geestelijke zorg en trauma (2013). Hij is begeleider van studenten en mentor van beginnende predikanten en is actief als bestuurder in verschillende kerkelijke en maatschappelijke organen. In 2009 initieerde hij het project ‘Onder de Vijgenboom’ , zin in de ouderdom, over ouderen en zingeving.  Ds. Van Baardwijk is getrouwd en heeft vier kinderen. 

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 09.30 en 18.00 – 18.30 uur. Vrije dagen: woensdagmiddag en zaterdag.

Telefoon: 033-4613767

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Subcategorieën