BERGKERKCANTORIJ

In de diensten van de Bergkerk functioneert sinds jaar en dag een cantorij. Vanuit een lange traditie met een vaste groep, bestaat de cantorij thans uit verschillende onderdelen:

Schola cantorum
In 2018 zijn we gestart met een ‘schola cantorum’, aanvankelijk een groep mannen die zich toelegden op de oude gregoriaanse gezangen, de ‘roots’ van onze westerse kerkmuziek. We hopen in het nieuwe seizoen deze mannenschola, die naast gregoriaans ook in wisselzang met de gemeente psalmen, gezangen, het ordinarium en ander repertoire zingt, verder op te bouwen en uit te breiden met een vrouwenkoor, waarmee ook gezamenlijk meerstemmig kan worden gezongen. Zo zullen de verschillende vaste groepen in een vast én losser verband bij toerbeurt de kerkmuziek in de diensten kunnen ondersteunen en aanvullen. Via website en nieuwsbrief zult u op de hoogte worden gehouden over de opzet van deze koorgroepen en ook later in het jaar zullen er ‘instapmomenten’ worden georganiseerd, om bijvoorbeeld vertrouwd te raken met het notenschrift. Een stemtest gaat steeds aan deelname vooraf. Meer informatie bij de cantor, Cees-Willem van Vliet, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bergkerk Vocaal Ensemble
Voor de avondserie Muziek op de Berg worden zangers gevraagd van binnen en buiten de Bergkerk die in snel tempo uitdagende programma’s willen zingen. Neem contact op met de cantor via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Je wordt dan uitgenodigd naar gelang de benodigde bezetting.

Koorprojecten
Enkele malen per jaar worden er koorprojecten georganiseerd die voor iedereen open staan. U wordt via het kerkblad en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden en bent steeds van harte welkom om deel te nemen!

Vocaal Talent
Inmiddels hebben we een aantal malen één van de Nationale Jeugdkoren mogen ontvangen ter ondersteuning van onze vieringen. Deze inzet, die is afgesproken voor 5 maal per jaar, komt voort uit het samenwerkingsproject tussen Vocaal Talent Nederland en de Bergkerk.

Instrumentalisten
Met name in de zomermaanden, als er 1 dienst per zondag is, is er de mogelijkheid voor (zeker ook jonge!) muzikanten om een bijdrage te leveren aan de kerkdiensten. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de cantor!

Cantores
Op de zondagen dat er geen koor is in de diensten, functioneren bij toerbeurt enkele gemeenteleden als ‘cantor’. Hoofdtaak is het zingen van de antwoordpsalm in de lezingendienst. Deze psalmen, die eigenlijk ook lezingen zijn, worden onberijmd door een voorzanger gezongen, waarbij de gemeente ‘antwoordt’ (vandaar de naam) met een refrein dat de kerngedachte van de lezingen weergeeft. De psalmen worden, indien voorradig en passend, gekozen uit het Liedboek, veel vaker echter uit het Abdijboek, de berijmingen van Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, getoonzet door de ‘Intermonasteriële Werkgroep voor Volkstaal Liturgie’ (IWVL).

 

STICHTING CANTORIJ BERGKERK

De Stichting Cantorij Bergkerk heeft tot doel het bevorderen van kerkmuziek in de Bergkerk in de ruimste zin van het woord. Daarmee wordt bedoeld het uitvoeren van de binnen de kerkelijke gemeenschap geëigende kerkmuziek, geënt op oude tradities, maar ook geïnspireerd door hedendaagse stromingen. De Stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door een bijdrage te leveren aan het cantoraat. De Stichting maakt het o.a. financieel mogelijk dat er, op zondagen, een tweede organist is. Ook levert de Stichting een bijdrage aan het programma Muziek op de Berg.

Ieder gemeentelid kan dit alles meefinancieren door een donatie over te maken aan de Stichting Cantorij Bergkerk NL86 INGB 0001321746. Dankzij deze bijdrage van donateurs is het mogelijk de uitoefening van kerkmuziek in de Bergkerk mede te realiseren.
Voorzitter van het bestuur van de Stichting: Henk Ruitenbeek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Adviseur: Cees-Willem van Vliet, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor gebouw, personeel en financiën van de kerk. Hieronder vindt u een overzicht van hun taken. 

 • Zorg voor het onderhoud en renovatie, verwarming en verlichting  van het kerkgebouw, de pastorie en de Bergherberg  en voor de salarissen van predikant, koster/beheerder en de cantor-organist en de 2e organist van de Bergkerk. De kerkrentmeesters zorgen dat de materiële voorwaarden aanwezig zijn om de activiteiten van de kerk goed te laten verlopen. Financiering: geheel uit de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans.
 • Zorg voor de financiering van de vele activiteiten van de Bergkerk. Voor de specifieke wijkactiviteiten heeft de wijkraad van kerkrentmeesters een wijkkas, die gevuld wordt met giften van gemeenteleden. Uit deze wijkkas worden o.a. de volgende zaken bekostigd: 
  • De wekelijkse  orden van dienst en de speciale orden van dienst in de Stille Week en rond Kerst.
  • De bloemen en kaarsen voor de erediensten  en de bloemen voor jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar.
  • Koffie en thee na de dienst van 10.30 uur.
  • De jaargids, literatuur voor de werkvelden en commissies, kantoorartikelen, de website, portokosten voor Drieluik.
  • Bijdragen aan de kerkmuziek in de Bergkerk, het jeugdwerk, de kunst in de Bergkerk (BK²), Vorming en Toerusting en de commissie Publiciteit. 
 • Zorg voor het jaarlijks opstellen van de exploitatierekening en de jaarrekening.
 • Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor het beleid van de Bergkerk en  voor het beleid van het College van Kerkrentmeesters van de PGA. 

De wijkraad van kerkrentmeesters van de Bergkerk bestaat per 1 februari 2017 uit de volgende (ouderling-) kerkrentmeesters:

Paul Rijksen, voorzitter; Jan Willem de With, secretaris; Bas de Vries, penningmeester; Dik Sanders; Anja van Eck, vertegenwoordiger naar College van Kerkrentmeesters; Jeroen van Wijk, technische zaken.  

De administrateur van de wijkraad is Ronald Buijk.

Pastoraat

Het is, zeker voor een kerkelijke gemeente, belangrijk tijd en aandacht voor elkaar te hebben en om te zien naar elkaar. Deze zorg noemen we in de kerk pastoraat en diaconaat.

Voor het pastoraat zijn er de volgende werkgroepen, nl:

 • werkgroep ‘welkom’.
 • werkgroep ‘pastorale zorg’,
 • werkgroep ‘omzien naar elkaar’,
 • taakgroep ‘ouderen Bergkerk’.

Meldpunt pastoraat: 

tel. 06-19 94 51 39

Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 19.00 uur.

Ook in vakantieperiodes en bij afwezigheid van de predikant.

email; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ds. Jan van Baardwijk (Voorburg, 1959) studeerde, na de middelbare school in Arnhem en een studie cultuurtechniek aan de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School in Velp, theologie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie judaïca en liturgiegeschiedenis.

Na zijn doctoraalexamen (1987) vervolgde hij de theologische studie aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1989 het kerkelijk examen deed. Na als vicaris gewerkt te hebben in de Hervormde wijkgemeente Oranjekapel Utrecht, was hij predikant in de Hervormde Gemeente Tubbergen (1990-1995) en de Protestantse wijkgemeente Vredeveld (Adventskerk) te Assen (1995-2006). Sinds 2006 is hij als predikant verbonden aan de Protestantse wijkgemeente Bergkerk te Amersfoort. Naast zijn kennis en ervaring van liturgie en kerkmuziek heeft hij verschillende pastorale / therapeutische vervolgopleidingen gevolgd: contextueel pastoraat (1996), klinisch pastorale vorming (2004), geestelijke leiding aan ouderen (2009) en geestelijke zorg en trauma (2013). Hij is begeleider van studenten en mentor van beginnende predikanten en is actief als bestuurder in verschillende kerkelijke en maatschappelijke organen. In 2009 initieerde hij het project ‘Onder de Vijgenboom’ , zin in de ouderdom, over ouderen en zingeving.  Ds. Van Baardwijk is getrouwd en heeft vier kinderen. 

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 09.30 en 18.00 – 18.30 uur. Vrije dagen: woensdagmiddag en zaterdag.

Telefoon: 033-4613767

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën