Al voor het ontstaan van de Bergkerk is in 1931 de Stichting Amersfoortse Bergkapel opgericht. Deze onafhankelijke stichting bestaat nog steeds en heeft tot doel het stimuleren en ondersteunen van activiteiten van de wijkgemeente de Bergkerk.

De middelen waarover de Stichting beschikt worden in overleg met de wijkkerkenraad besteedt aan activiteiten die niet uit de reguliere kerkelijke middelen betaald kunnen worden. Met name is gekozen voor projecten die gesprek rond levensbeschouwing en religie stimuleren, voor kerkelijk werk voor specifieke doelgroepen, voor het faciliteren van verbeteringen aan het gebouw en de inrichting van de Bergkerk. Op dit moment worden de volgende projecten ondersteund: de jaarlijkse Amersfoortse Bergrede, het project Onder de Vijgenboom, Muziek op de Berg en de verbetering van de inrichting van de vergaderzalen.

De Stichting Amerfoortse Bergkapel is door de belastingdienst aangemerkt als instelling voor algemeen nut (ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Stichting Amersfoortse Bergkapel

Postbanknummer NL40 INGB 0008 241972

RSIN 815557693

Adres:
Dr A. Kuyperlaan 2
3818 JC Amersfoort
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur:

  • P. Rijksen, voorzitter
  • R. Th. Buijk (administrateur)
  • A. van Eck ( lid)
  • C.F. Insinger-Scholten, Secretaris)
  • A. van Goor- Oortgijsen  (penningmeester)
  • J. van Baardwijk (adviseur)

Balans- en resultatenrekening 2015

Jaarrekening Inkomsten   Uitgaven  
Giften/Legaten € 82.790,80   Isolatie € 10.000,00
Rente € 427,13   Kapel € 4.343,91
Rommelmarkt € 10.905,33   Rommelm € 4.495,37
Ouderenwerk € 705,50   Ouderenw € 8.339,90
Symposium € 14.040,00   Symposium € 7.321,07
Boekverkoop € 6.384,95   Boek € 17.948,16
Bergrede € 2.549,11   Bergrede € 1.671,99
Toneelvoorst € 798,00   Toneelv € 1.060,00
Diversen     Diversen € 251,18
      Pos saldo € 63.169,24
  € 118.600,82     € 118.600,82

Jaarverslag penningmeester

Amersfoort, 29 februari 2016

De Stichting heeft het jaar 2015 afgesloten met een toename van het vermogen met 

€ 69.035,74  waardoor het vermogen op 31 december 2015 € 112.530,90 bedroeg.

In 2015 kreeg de stichting onverwacht te maken met 2 grote legaten waarvan 1 legaat als bestemming een nieuwe inrichting van de kapel meekreeg. 

Dit legaat is als reservering opgenomen voor zover niet al verbruikt in 2015. 

De reservering m.b.t. de isolatie van de gemeentezaal werd overgemaakt naar de PGA ( = Protestantse Gemeente Amersfoort) die de isolatie zou financieren m.b.v. de Stichting Amersfoortse Bergkapel. Deze ingreep vond plaats in het najaar van 2015.

Het merendeel van de uitgaven over 2015 werd gespendeerd aan het project onder de Vijgenboom, met name de publicatie van het uit te geven boek. Hoewel er door diverse sponsoren bedragen werden toegezegd, drukte het boek toch aanzienlijk zwaar op de begroting. (18.748,-,)

De actie spel en spul (rommelmarkt) leverde in 2015 ruim 10.905 (bruto) op. 

Besteding van dit bedrag: 1/3 diaconie; 1/3 jeugdpastoraat/ 1/3 kerkrentmeesterlijk.

In 2016 zal de kapel grondig worden gereviseerd, mede dankzij een van de legaten. 

De staat van baten en lasten van de stichting is ook in te zien via de internetsite van de Bergkerk:  www.bergkerk.nl/index.php/wie-zijn-wij/stichting-amersfoortse-bergkapel

R.Th. Buijk (penningmeester/secretaris)