Al voor het ontstaan van de Bergkerk is in 1931 de Stichting de Amersfoortse Bergkapel opgericht. Deze stichting bestaat nog steeds en heeft tot doel het uitdragen, stimuleren en ondersteunen van de activiteiten en de wijkfunctie van wijkgemeente de Bergkerk.

De middelen waarover de stichting beschikt worden in overleg met de wijkkerkenraad besteed aan activiteiten die zich richten op projecten die het gesprek rond levensbeschouwing en religie stimuleren, voor kerkelijk werk voor specifieke doelgroepen, voor het faciliteren van verbeteringen aan het gebouw en de inrichting van de Bergkerk. Op dit moment worden onder andere de volgende projecten ondersteund: de jaarlijkse Amersfoortse Bergrede, het project Onder de Vijgenboom, Muziek op de Berg en de verbetering van de inrichting van de vergaderzalen. Daarnaast is het streven om ieder jaar een theaterstuk te faciliteren.

Stichting de Amersfoortse Bergkapel is door de Belastingdienst aangemerkt als instelling voor algemeen nut (ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

 

Stichting de Amersfoortse Bergkapel

IBAN: NL40 INGB 0008 2419 72

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 815557693

Adres:
Dr. Abraham Kuyperlaan 2
3818 JC Amersfoort

E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuur:

  • W.P. Rijksen (voorzitter)
  • A. van Eck
  • P.G. Coenen
  • H.C. Dikker Hupkes (secretaris)
  • B. de Vries  (penningmeester)
  • J. van Baardwijk (adviseur)

 

Balans- en resultatenrekening 2021

Resultatenrekening Inkomsten

 

 

Uitgaven

 

  Geluidsinstallatie € 50,00

 

Geluidsinstallatie € 17.545,51
  Vijgenboom € 410,00

 

Vijgenboom € 914,00
  Bergrede € 8,00

 

   
  Muziek op de Berg € 5.501,17

 

Muziek op de Berg € 9.230,19
  Rente € 0,15   Bankkosten € 182.05
  Giften € 50,00   Diversen € 540,80
     

 

   
  Saldo € 22.393.23

 

   
  Totaal € 28.412,55

 

 

€ 28.412,55

 

Balans (Activa)     (Passiva)  

 

  31-12-2021 31-12-2020

 

  31-12-2021 31-12-2020
 ASN € 24.000,15 € 24.000,00

 

Vermogen € 84.995,18 € 103.574,06
 ING € 995,03 € 74,06

 

     
 ING sparen € 60.000,00 € 79.500,00

 

     
 ING Cie Kerkmuziek € 13.587,30 € 17.539,65   Reserve Kerkmuziek € 14.837,30 € 18.651,65
 Nog te ontvangen € 1.250,00 € 1.112,00

 

     
     

 

     
 Totaal € 99.832,48 € 122.225,71

 

  € 99.832,48 € 122.225,71

 

Jaarverslag financiën Stichting De Amersfoortse Bergkapel

Amersfoort, 27 april 2022

Stichting de Amersfoortse Bergkapel heeft het jaar 2021 afgesloten met een afname van het vermogen van € 22.393,23 ten opzichte van het vermogen van 31 december 2020. Het merendeel van de uitgaven in 2021 werd gedaan in het kader van de kosten van de installatie van videocamera's in de Bergkerk ten behoeve van de beeld- en geluidverbinding via internet.

Vanwege de pandemie is er nauwelijks de mogelijkheid geweest om activiteiten te ontplooien; dit is ook de oorzaak voor een verlieslatend resultaat voor Muziek op de Berg.

 

Namens het bestuur,

B. de Vries (penningmeester)