BERGKERKCANTORIJ

In de diensten van de Bergkerk functioneert sinds jaar en dag een cantorij. Vanuit een lange traditie met een vaste groep, bestaat de cantorij thans uit verschillende onderdelen:

Schola cantorum
In 2018 zijn we gestart met een ‘schola cantorum’, aanvankelijk een groep mannen die zich toelegden op de oude gregoriaanse gezangen, de ‘roots’ van onze westerse kerkmuziek. We hopen in het nieuwe seizoen deze mannenschola, die naast gregoriaans ook in wisselzang met de gemeente psalmen, gezangen, het ordinarium en ander repertoire zingt, verder op te bouwen en uit te breiden met een vrouwenkoor, waarmee ook gezamenlijk meerstemmig kan worden gezongen. Zo zullen de verschillende vaste groepen in een vast én losser verband bij toerbeurt de kerkmuziek in de diensten kunnen ondersteunen en aanvullen. Via website en nieuwsbrief zult u op de hoogte worden gehouden over de opzet van deze koorgroepen en ook later in het jaar zullen er ‘instapmomenten’ worden georganiseerd, om bijvoorbeeld vertrouwd te raken met het notenschrift. Een stemtest gaat steeds aan deelname vooraf. Meer informatie bij de cantor, Cees-Willem van Vliet, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bergkerk Vocaal Ensemble
Voor de avondserie Muziek op de Berg worden zangers gevraagd van binnen en buiten de Bergkerk die in snel tempo uitdagende programma’s willen zingen. Neem contact op met de cantor via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Je wordt dan uitgenodigd naar gelang de benodigde bezetting.

Koorprojecten
Enkele malen per jaar worden er koorprojecten georganiseerd die voor iedereen open staan. U wordt via het kerkblad en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden en bent steeds van harte welkom om deel te nemen!

Vocaal Talent
Inmiddels hebben we een aantal malen één van de Nationale Jeugdkoren mogen ontvangen ter ondersteuning van onze vieringen. Deze inzet, die is afgesproken voor 5 maal per jaar, komt voort uit het samenwerkingsproject tussen Vocaal Talent Nederland en de Bergkerk.

Instrumentalisten
Met name in de zomermaanden, als er 1 dienst per zondag is, is er de mogelijkheid voor (zeker ook jonge!) muzikanten om een bijdrage te leveren aan de kerkdiensten. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de cantor!

Cantores
Op de zondagen dat er geen koor is in de diensten, functioneren bij toerbeurt enkele gemeenteleden als ‘cantor’. Hoofdtaak is het zingen van de antwoordpsalm in de lezingendienst. Deze psalmen, die eigenlijk ook lezingen zijn, worden onberijmd door een voorzanger gezongen, waarbij de gemeente ‘antwoordt’ (vandaar de naam) met een refrein dat de kerngedachte van de lezingen weergeeft. De psalmen worden, indien voorradig en passend, gekozen uit het Liedboek, veel vaker echter uit het Abdijboek, de berijmingen van Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, getoonzet door de ‘Intermonasteriële Werkgroep voor Volkstaal Liturgie’ (IWVL).

 

STICHTING CANTORIJ BERGKERK

De Stichting Cantorij Bergkerk heeft tot doel het bevorderen van kerkmuziek in de Bergkerk in de ruimste zin van het woord. Daarmee wordt bedoeld het uitvoeren van de binnen de kerkelijke gemeenschap geëigende kerkmuziek, geënt op oude tradities, maar ook geïnspireerd door hedendaagse stromingen. De Stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door een bijdrage te leveren aan het cantoraat. De Stichting maakt het o.a. financieel mogelijk dat er, op zondagen, een tweede organist is. Ook levert de Stichting een bijdrage aan het programma Muziek op de Berg.

Ieder gemeentelid kan dit alles meefinancieren door een donatie over te maken aan de Stichting Cantorij Bergkerk NL86 INGB 0001321746. Dankzij deze bijdrage van donateurs is het mogelijk de uitoefening van kerkmuziek in de Bergkerk mede te realiseren.
Voorzitter van het bestuur van de Stichting: Henk Ruitenbeek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Adviseur: Cees-Willem van Vliet, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.