Het asielzoekerscentrum in Amersfoort is sinds september 2012 in gebruik als gezinslocatie. Dat wil zeggen dat op deze locatie uitgeprocedeerde asielzoekers en hun minderjarige kinderen wonen.

Omdat de bewoners uitgeprocedeerd zijn is de begeleiding op de locatie gericht op vertrek uit Nederland. Voordat vertrek uit Nederland te realiseren is kan er enige tijd overheen gaan; de periode die mensen in een gezinslocatie verblijven is gemiddeld langer dan in een regulier azc.

De gezinslocatie is een vrijheidsbeperkende locatie: door de week hebben de volwassenen een dagelijkse meldplicht. Ook moeten zij binnen de gemeentegrens blijven. Bewoners mogen verder als in elk azc het terrein op en af, en ook kunnen zij gewoon bezoek ontvangen volgens de
gebruikelijke regels (in grote lijnen: tussen 8.00 en 22.00 uur, bezoek moet zich kunnen identificeren en wordt over het terrein begeleid door de te bezoeken bewoner).

Voor de kinderen zijn er dezelfde voorzieningen als op andere opvanglocaties. Zo gaan ze gewoon naar school, ze kunnen gebruik maken van het open leercentrum op de locatie, en er worden geregeld activiteiten voor hen georganiseerd.

Diaconie betekent een open oog en oor voor mensen in de knel, zowel in onze naaste omgeving als wereldwijd. De diaconie van de Bergkerk wil praktische ondersteuning bieden aan deze mensen en hen eventueel financieel bijstaan.

Contactpersoon diaconie: Sander Kole. Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie over alle activiteiten van de diaconie van de Protestanse Gemeente Amersfoort kunt u vinden op de site van de PGA:

https://pkn-amersfoort.nl/diaconie/diaconale-activiteiten/ 

Moderamen

Mw.  A. Weiland (Anne) - Voorzitter Kerkenraad

Ds. J. van Baardwijk - Predikant

Mw. M. Beuckens-Vries (Martha) - Ouderling-scriba

Mw. S.J. van de Minkelis (Sija) - Ouderling-scriba

Dhr. P. Rijksen (Paul) - Ouderling kerkrentmeester (vz)

 

Overige leden Wijkkerkenraad

Mw. A. Belgraver (Annelies)-Diaken

Mw.F.Damstra (Foekje)-Pastoraal Ouderling

Mw. A. van Eck (Anja) - Ouderl.kerkrentmeester

Dhr. M. de Jong-Tennekes  (Martijn) -  Pastoraal Ouderling 

Mw. A.J.M. Kemp (Jeannette) -  Pastoraal Ouderling 

Mw. J. Kieskamp (Josien) - Diaken (jeugd)

Dhr. S. Kole (Sander) - Diaken (penningmeester)

Mw. H.E. Langenbach (Heleen) - Diaken

Mw. C. Monaster-Quist (Corry) - Ouderling eredienst

Dhr. W. Opstelten (Wim) - Diaken eredienst

Dhr. G.P.Post (Gijs Peter)- Diaken

Dhr. D.W. Sanders (Dik) - Ouderl.kerkrentmeester

Dhr. A. Telgenhof (Antoon)- ouderling (jeugd)

Mw. M. van Vliet (Monica) - Pastoraal ouderling

Dhr. J.W. de With (Jan Willem) - Ouderl.kerkrentmeester

Al voor het ontstaan van de Bergkerk is in 1931 de Stichting Amersfoortse Bergkapel opgericht. Deze onafhankelijke stichting bestaat nog steeds en heeft tot doel het stimuleren en ondersteunen van activiteiten van de wijkgemeente de Bergkerk.

De middelen waarover de Stichting beschikt worden in overleg met de wijkkerkenraad besteedt aan activiteiten die niet uit de reguliere kerkelijke middelen betaald kunnen worden. Met name is gekozen voor projecten die gesprek rond levensbeschouwing en religie stimuleren, voor kerkelijk werk voor specifieke doelgroepen, voor het faciliteren van verbeteringen aan het gebouw en de inrichting van de Bergkerk. Op dit moment worden de volgende projecten ondersteund: de jaarlijkse Amersfoortse Bergrede, het project Onder de Vijgenboom, Muziek op de Berg en de verbetering van de inrichting van de vergaderzalen.

De Stichting Amerfoortse Bergkapel is door de belastingdienst aangemerkt als instelling voor algemeen nut (ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Stichting Amersfoortse Bergkapel

Postbanknummer NL40 INGB 0008 241972

RSIN 815557693

Adres:
Dr A. Kuyperlaan 2
3818 JC Amersfoort
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur:

  • P. Rijksen, voorzitter
  • R. Th. Buijk (administrateur)
  • A. van Eck ( lid)
  • C.F. Insinger-Scholten, Secretaris)
  • A. van Goor- Oortgijsen  (penningmeester)
  • J. van Baardwijk (adviseur)

Balans- en resultatenrekening 2017

  Inkomsten   Uitgaven  
Giften € 16.350,00   Projecten € 1.626,55
Rente € 475,39      
Spel & Spul € 10.562,69   Spel & Spul / diaconie € 3.696,65
Ouderenwerk € 3.385,00   Ouderenwerk € 4.017,70
Symposium € 9.979,00   Symposium € 5.234,22 
Boekverkoop € 1.081,63   Tuin/Herb € 434,07
Bergrede € 1.730,85   Bergrede € 1.593,75
Johannespassie € 5.013,60   Johannespassie € 4.630,75
      Diversen € 299,40
      Positief saldo € 27.045,07
 Totaal € 48.578,16     € 48.578,16

 

Jaarverslag financiën Stichting Bergkapel

Amersfoort, 13 juni 2018

De Stichting Amersfoortse Bergkapel heeft het jaar 2017 afgesloten met een toename van het vermogen van € 19.836,22 waardoor het vermogen op 31 december 2017 € 108.332,22 bedroeg. De jaarrekening is afgesloten met een positief saldo van € 27.045,07. Het merendeel van de uitgaven over 2017 werd gespendeerd aan de bekende projecten: Spel en Spul, Bergrede, Symposium vijgenboom en cultuur (Joh. Passion).

De actie spel en spul (rommelmarkt) leverde in 2017 ruim 10.562 (bruto) op waar los van het aandeel voor de diaconie, het merendeel werd gereserveerd om de toekomstige kosten ter bestrijding van de renovatie van het kerkorgel te bekostigen. De overige projecten (Bergrede, Johannes Passion en het symposium Vijgenboom) werden alle (financieel) positief afgesloten.

R.Th. Buijk (administrateur)

Subcategorieën