Onderstaande foto's geven een beeld van het Symposium Vensters op de Ouderdom van 27 november 2015.

Bergkerk 27 november 2015 10.00 - 16.00 uur (Inloop 9.30 uur)

Voor het eerst in de geschiedenis zijn wij met zoveel ouderen. Deze vergrijzing van onze samenleving heeft veel maatschappelijke en economische consequenties. Onze levensweg is een stuk langer geworden, maar onderweg zijn in de ouderdom is ook een stuk lastiger ge-worden. De ouderdom kan ook getypeerd worden als een soort niemandsland waarin velen op zoek zijn naar zin en betekenis. Wat betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijken wij naar ouderen en hoe kijken zij naar zichzelf? 

Op dit symposium verkennen we de ouderdom als een tocht door het laatste landschap.

Vijf sprekers openen vijf vensters om onze blik aan te scherpen:

  • Frits de Lange: Het venster theologie: thuis komen in de ouderdom
  • Ruud Bartlema: Het venster kunst, over zich vernieuwende oude meesters 
  • Bert Keizer:  Het venster versluierd, over dementie
  • Joke Hermsen:  Het venster filosofie, ‘kairos’ momenten in de ouderdom
  • Willem Jan Otten: Het venster poëzie, gedichten en gedachten over ouderdom

Boekpresentatie: ‘Zin in de ouderdom, waar ouder worden waarde krijgt’ 

van J. van Baardwijk en R. Rosmolen (€20,- i.p.v. €25,-).

Dit symposium is bedoeld voor ouderen en voor iedereen met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van locale politiek en studenten. 

Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van €60,-  (studenten €40,-) op rekeningnummer NL 40 INGB  0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 27 november”. 

Jan van Baardwijk en René Rosmolen hebben het boek "Zin in de Ouderdom" geschreven, behorend bij het gelijknamige symposium. 

Dit boek is geschreven voor mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorléven en daarin zoeken naar zin en betekenis. De toon is meditatief en informatief, praktisch en spiritueel, breed en diep tegelijk. Fotografie, beeldende kunst, film, poëzie, filosofie en theologie – alle mogelijke perspectieven worden benut om het rijkgeschakeerde landschap van de ouderdom in beeld te brengen en tot leven te wekken. Een creatief en inspirerend boek, heel dicht op de rimpelige huid geschreven. – Frits de Lange

En toen kregen we er een levensfase bij. Volgend op ons arbeidzame leven glijden we niet meer moeiteloos het graf in, maar mogen we of moeten we nog een hele tijd verder. Het is een onmogelijk plan om gedurende die jaren ‘alleen maar leuke dingen’ te doen. Ook de meest verstokte golfer, wandelaar, lezer, aquarellist of culinair bevlogene zal bij tijd en wijlen iets anders willen doen dan iets ‘leuks’. Zin in de ouderdom biedt een uitvoerige excursie langs de vragen die een mens bestormen als de arbeidsplicht ophoudt en het ‘golfen’ te weinig blijkt te bieden. – Bert Keizer

De omslagafbeelding verwijst naar de vijgenboom.

Onderstaande foto's geven een beeld van "Onder de Vijgenboom" 2013.