Jan van Baardwijk en René Rosmolen hebben het boek "Zin in de Ouderdom" geschreven, behorend bij het gelijknamige symposium. 

Dit boek is geschreven voor mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorléven en daarin zoeken naar zin en betekenis. De toon is meditatief en informatief, praktisch en spiritueel, breed en diep tegelijk. Fotografie, beeldende kunst, film, poëzie, filosofie en theologie – alle mogelijke perspectieven worden benut om het rijkgeschakeerde landschap van de ouderdom in beeld te brengen en tot leven te wekken. Een creatief en inspirerend boek, heel dicht op de rimpelige huid geschreven. – Frits de Lange

En toen kregen we er een levensfase bij. Volgend op ons arbeidzame leven glijden we niet meer moeiteloos het graf in, maar mogen we of moeten we nog een hele tijd verder. Het is een onmogelijk plan om gedurende die jaren ‘alleen maar leuke dingen’ te doen. Ook de meest verstokte golfer, wandelaar, lezer, aquarellist of culinair bevlogene zal bij tijd en wijlen iets anders willen doen dan iets ‘leuks’. Zin in de ouderdom biedt een uitvoerige excursie langs de vragen die een mens bestormen als de arbeidsplicht ophoudt en het ‘golfen’ te weinig blijkt te bieden. – Bert Keizer

De omslagafbeelding verwijst naar de vijgenboom.

Onderstaande foto's geven een beeld van "Onder de Vijgenboom" 2013.

Onderstaande foto's geven een beeld van het Symposium Spiritualiteit en Ouderdom van 21 november 2014.

In welke woorden kan ik wonen?

Bergkerk 21 november 2014  10.00 - 16.00 uur.

Op dit symposium staat de spiritualiteit van de ouderdom centraal.  We zijn niet op zoek naar antwoorden, maar naar sporen van spiritualiteit bij het ouder worden. Woorden van vroeger spreken niet meer voor zichzelf, maar worden op hun waarde en houdbaarheid bevraagd. Ouderen zijn op zoek naar eigen woorden en beelden, die aansluiten bij de (verlies) ervaringen van deze levensfase. Het gaat daarbij om verworven inzichten, tastende overtuigingen, gelouterde troost en vormen van persoonlijke hoop. Vragen die aan de orde komen:  

 • Hoe ziet de spiritualiteit van de levensloop er uit?
 • Hoe verloopt de zoektocht van de ziel in de ouderdom?
 • Kan ouder worden ook een nieuwe fase van geestelijke groei zijn?
 • Kunnen kwetsbaarheid en verbondenheid bronnen van zin zijn?
 • Wat is de waarde van de verbeelding bij het ouder worden?
 • Welke hoop en troost begeleiden mij in mijn ouder worden?

Sprekers:

 • Prof. dr. Frits de Lange: spiritualiteit van de levensloop als een ‘reis’
 • Dr. Christa Anbeek: zin zoeken in kwetsbaarheid en verbondenheid
 • Ds. Carel ter Linden: theologisch testament
 • Dr. Herman van Praag: de noodzaak van messiaans verlangen
 • Gijsbert van Es – NRC redacteur – rubriek: De derde helft 

Opgave

Opgave en aanmelding (incl. symposiumbundel, lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van €50,-  (studenten €30,-) op rekeningnummer NL 40 INGB  0008 2419 72  t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 21 november”. Meer informatie: www.Bergkerk.nl (033-4617917).