11 NOVEMBER 2019 organiseerde de Bergkerk het symposium "Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid"

Sprekers:

Frits de Lange: omschrijft het ont-wordingsproces als een transformatie-proces. Als goed oud worden niet zozeer te maken heeft met ultieme zelf-verwerkelijking, maar met oefenen in zelfverlies, hoe ziet deze kunst van het ouder worden er dan uit? Kunnen wij ons-zelf steeds meer missen als wij ouder worden? 

Christa Anbeek: benadert het ouder worden vanuit contrast-ervaringen. Wie ouder wordt moet zich steeds meer verhouden tot toenemende kwetsbaarheid, verlies en tragiek. Tegelijk kan men ook ontvankelijker worden voor ervaringen van geluk, schoonheid en verwondering.

Govert Buijs gaat in op de maatschappelijke (tegen-) waarde van ouderen. Geluk en succes zijn een kwestie van individuele verantwoordelijkheid. Jongeren lijden daardoor veelvuldig aan burn-out. Hoe kunnen ouderen in onze belevingscultuur een eigen positie innemen?

Herman van Veen: vertelt over zijn boek: ‘Voor het eerst’. Ouder worden doe je voor het eerst, alles is fris en nieuw…er gaat een wereld voor je dicht.

Hieronder een foto-impressie:

Foto’s van René Rosmolen