In welke woorden kan ik wonen?

Bergkerk 21 november 2014  10.00 - 16.00 uur.

Op dit symposium staat de spiritualiteit van de ouderdom centraal.  We zijn niet op zoek naar antwoorden, maar naar sporen van spiritualiteit bij het ouder worden. Woorden van vroeger spreken niet meer voor zichzelf, maar worden op hun waarde en houdbaarheid bevraagd. Ouderen zijn op zoek naar eigen woorden en beelden, die aansluiten bij de (verlies) ervaringen van deze levensfase. Het gaat daarbij om verworven inzichten, tastende overtuigingen, gelouterde troost en vormen van persoonlijke hoop. Vragen die aan de orde komen:  

 • Hoe ziet de spiritualiteit van de levensloop er uit?
 • Hoe verloopt de zoektocht van de ziel in de ouderdom?
 • Kan ouder worden ook een nieuwe fase van geestelijke groei zijn?
 • Kunnen kwetsbaarheid en verbondenheid bronnen van zin zijn?
 • Wat is de waarde van de verbeelding bij het ouder worden?
 • Welke hoop en troost begeleiden mij in mijn ouder worden?

Sprekers:

 • Prof. dr. Frits de Lange: spiritualiteit van de levensloop als een ‘reis’
 • Dr. Christa Anbeek: zin zoeken in kwetsbaarheid en verbondenheid
 • Ds. Carel ter Linden: theologisch testament
 • Dr. Herman van Praag: de noodzaak van messiaans verlangen
 • Gijsbert van Es – NRC redacteur – rubriek: De derde helft 

Opgave

Opgave en aanmelding (incl. symposiumbundel, lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van €50,-  (studenten €30,-) op rekeningnummer NL 40 INGB  0008 2419 72  t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 21 november”. Meer informatie: www.Bergkerk.nl (033-4617917).