Onderstaande foto's geven een beeld van het symposium "Dicht op de Huid" van november 2016.

25 november, 10.00-16.00 uur

Op dit symposium verkennen we het thema ‘lichamelijkheid en ouderdom’. De Amerikaanse filosofe Sandra Lee Bartky verbindt het woord ‘huidhonger’ met ouderen die door het verlies van hun partner vaak ook intimiteit missen. De Nederlandse filosoof Ton Lemaire brengt lichamelijkheid met tederheid in verband waardoor de kwetsbaarheid van de (oudere) ander erkend wordt. De joodse filosoof Levinas stelt dat liefkozen liefhebben is zonder (de ander) te hebben.  

Tederheid, lichamelijkheid en huidhonger verwijzen naar intimiteit, aanraking, genegenheid en nabijheid. Tegelijk klinken er ook andere betekenissen door zoals: gemis, schroom, schaamte, kwetsbaarheid, grensoverschrijding en misbruik. 

Het thema ‘Dicht op de huid’ benaderen wij vanuit de filosofie, theologie, kunst en de zorgethiek.

Onderstaande foto's geven een beeld van het Symposium Vensters op de Ouderdom van 27 november 2015.

Bergkerk 27 november 2015 10.00 - 16.00 uur (Inloop 9.30 uur)

Voor het eerst in de geschiedenis zijn wij met zoveel ouderen. Deze vergrijzing van onze samenleving heeft veel maatschappelijke en economische consequenties. Onze levensweg is een stuk langer geworden, maar onderweg zijn in de ouderdom is ook een stuk lastiger ge-worden. De ouderdom kan ook getypeerd worden als een soort niemandsland waarin velen op zoek zijn naar zin en betekenis. Wat betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijken wij naar ouderen en hoe kijken zij naar zichzelf? 

Op dit symposium verkennen we de ouderdom als een tocht door het laatste landschap.

Vijf sprekers openen vijf vensters om onze blik aan te scherpen:

  • Frits de Lange: Het venster theologie: thuis komen in de ouderdom
  • Ruud Bartlema: Het venster kunst, over zich vernieuwende oude meesters 
  • Bert Keizer:  Het venster versluierd, over dementie
  • Joke Hermsen:  Het venster filosofie, ‘kairos’ momenten in de ouderdom
  • Willem Jan Otten: Het venster poëzie, gedichten en gedachten over ouderdom

Boekpresentatie: ‘Zin in de ouderdom, waar ouder worden waarde krijgt’ 

van J. van Baardwijk en R. Rosmolen (€20,- i.p.v. €25,-).

Dit symposium is bedoeld voor ouderen en voor iedereen met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van locale politiek en studenten. 

Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van €60,-  (studenten €40,-) op rekeningnummer NL 40 INGB  0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 27 november”.