Het programma ‘Muziek op de Berg’, maandelijkse concerten en vieringen op de late zondagmiddag, staat dit seizoen geheel in het teken van ‘Refo 500’, het gedenkjaar van de reformatie. In een 9-tal programma’s exploreren we de vruchten van 500 jaar protestantse kerkmuziek, van Luthers ‘vaste burcht’ tot hedendaagse koormuziek uit Amerika, Hongarije en Nederland, maar ook de muziek van aanverwante of tegengestelde bewegingen, zoals de cisterciënzer hervormingsbeweging of de contrareformatie komen aan bod. Kennelijk was muziek steeds een overtuigend medium om de idealen van hervormers kracht bij te zetten!

ZONDAG 15 JANUARI 2017 | HONGAARSE KERKMUZIEK

Geen land dat zoveel door verschillende kerkmuzikale stromingen is beïnvloed als Hongarije. In dit concert klinkt een selectie van werken van Franz Liszt, Zoltán Kodály en György Orbán. 

ZONDAG 19 FEBRUARI 2017 | JOHANNES BRAHMS ‘ERNSTE GESÄNGE’

In de Voorvasten een programma rondom de ‘Ernste Gesänge’ van Johannes Brahms, op indringende teksten uit de Lutherbijbel rondom leven en dood. Door Joep van Geffen, bas en Cees-Willem van Vliet, piano. 

ZONDAG 12 MAART 2017 || REFO 500: BACH & REGER 
CEES-WILLEM VAN VLIET, ORGEL EN PIANOWERKEN VOOR DE PASSIETIJD 

Van Max Reger is de beroemde uitspraak ‘Bach ist Anfang und Ende aller Musik’. Net als Johannes Brahms was ook hij zijn hele leven bezig met de muziek van Johann Sebastian Bach. Opmerkelijkerwijs, voor een gelovige Rooms-Katholiek, had hij daarbij ook bijzondere belangstelling voor het Lutherse koraal. In dit programma – dat een vervolg is op het concert van vorige maand – legt Cees-Willem van Vliet de duidelijke verbanden bloot tussen de muziek van Bach en Reger. Naast orgelwerken van beide componisten, waaronder Bachs beroemde Passacaglia en Fuga in c-moll, klinken pianotranscripties die Reger maakte van enkele van Bachs mooiste koraalbewerkingen voor de passietijd. Aanvang: 17.00 uur. Toegang: vrije bijdrage.

ZONDAG 9 APRIL 2017 | SCHÜTZ ‘MATTHÄUS PASSION’

De beroemde Matthäus Passion van Heinrich Schütz is een meesterwerk uit de vroege protestantse kerkmuziek. Schütz manier van ‘verkondigen met noten’ was exemplarisch en in weerkerende tijden richtsnoer en bron van inspiratie voor vele kerkmusici. Op palm- en passiezondag klinkt zijn sobere, maar tegelijk indringende en doorleefde toonzetting van het lijdensverhaal van Jezus.

ZONDAG 14 MEI 2017 | NEDERLANDSE KERKMUZIEK

Een programma met koor- en orgelwerken van Sweelinck tot Manneke, Bastiaans tot hagelnieuwe kerkmuziek. Met Kamerkoor Vocaliber o.l.v. componist Richard Vos en Cees-Willem van Vliet, orgel.

ZONDAG 18 JUNI 2017 | ‘EIN FESTE BURG’

Ter afsluiting van dit seizoen rondom ‘Refo 500’ een interactief programma rond het Lutherlied ‘Ein feste Burg ist unser Gott’, met o.a. de gelijknamige cantate van Johann Sebastian Bach.

Welkom alle zondagen om 17.00 uur in de Bergkerk. Toegang middels een vrije bijdrage.  Als u ‘Muziek op de Berg’ structureel wilt steunen, wordt dan donateur van de Stichting Bergkerk Cantorij die deze concertserie organiseert .