Vrijdag 28 juli 2017 – 20.15 uur | BACH OP DE BERG

Ook deze zomer is er weer een editie van ‘Bach op de Berg’. Jan Jansen en Cees-Willem van Vliet nemen u, samen met solisten en instrumentalisten, mee door het ‘seculiere’ repertoire van Johann Sebastian Bach, te weten het 5e Brandenburgs Concert en één van de twee cantates op Italiaanse tekst: ‘Non sa che sia dolore’ (Hij weet niet wat verdriet is, die afscheid neemt van zijn vriend en niet sterft.). Het concert is gratis toegankelijk, na afloop is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een glas wijn of fris. Van harte welkom!

 

Het programma ‘Muziek op de Berg’, maandelijkse concerten en vieringen op de late zondagmiddag, staat dit seizoen geheel in het teken van ‘Refo 500’, het gedenkjaar van de reformatie. In een 9-tal programma’s exploreren we de vruchten van 500 jaar protestantse kerkmuziek, van Luthers ‘vaste burcht’ tot hedendaagse koormuziek uit Amerika, Hongarije en Nederland, maar ook de muziek van aanverwante of tegengestelde bewegingen, zoals de cisterciënzer hervormingsbeweging of de contrareformatie komen aan bod. Kennelijk was muziek steeds een overtuigend medium om de idealen van hervormers kracht bij te zetten!