Het programma ‘Muziek op de Berg’, maandelijkse concerten en vieringen op de late zondagmiddag, staat dit seizoen geheel in het teken van ‘Refo 500’, het gedenkjaar van de reformatie. In een 9-tal programma’s exploreren we de vruchten van 500 jaar protestantse kerkmuziek, van Luthers ‘vaste burcht’ tot hedendaagse koormuziek uit Amerika, Hongarije en Nederland, maar ook de muziek van aanverwante of tegengestelde bewegingen, zoals de cisterciënzer hervormingsbeweging of de contrareformatie komen aan bod. Kennelijk was muziek steeds een overtuigend medium om de idealen van hervormers kracht bij te zetten!