Om 10:30 uur is er een dienst in de grote kerkzaal. Iedere laatste zondag van de maand is dit een dienst van schrift en tafel.

In de maanden juni, juli en augustus begint de zondagse eredienst om 10:00 uur. 

In de erediensten vieren we de zondag als de dag van de opstanding van de Heer en ervaren we zijn nabijheid in woord en sacrament. De viering, het avondmaal, staat open voor iedereen die zich met ons verbonden weet in Jezus Christus. Van welk kerkgenootschap u al dan niet lid bent, u bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Ook kinderen zijn van harte welkom. 

De dienst van 10:30 uur begint voor jong en oud gezamenlijk. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er een oppasdienst. De kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar gaan na een moment van aandacht in de liturgie naar hun eigen bijeenkomst in de zalen van de Bergkerk. 

Voor de jongeren van 12-18 jaar is er één maal in de twee weken de mogelijkheid om samen te komen in en om de Bergherberg onder leiding van enkele gemeenteleden. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken in de kerk. 

De zondag is het wekelijkse moment van samenkomen in de Bergkerk. Iedere zondag is er om 9:30 uur een dienst van schrift en tafel in de kapel van de Bergkerk. In de maanden juni, juli en augustus en op bijzondere zondagen komen deze kapeldiensten te vervallen. Actuele informatie hierover is te vinden in de agenda op deze website.

Zondag 18 maart

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds Sytze de Vries
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds Sytze de Vries

orde van dienst