De zondag is het wekelijkse moment van samenkomen in de Bergkerk. Iedere zondag is er om 9:30 uur een dienst van schrift en tafel in de kapel van de Bergkerk. In de maanden juni, juli en augustus en op bijzondere zondagen komen deze kapeldiensten te vervallen. Actuele informatie hierover is te vinden in de agenda op deze website.

Zondag 15 juli, ds S.J.R. Rosmolen
10:00 uur Dienst van Schrift en Gebed
orde van dienst

Zondag 22 juli, ds J. van Baardwijk
10:00 uur Dienst van Schrift en Gebed

Zondag 29 juli, ds J. van Baardwijk
10:00 uur Dienst van Schrift en Tafel