De zondag is het wekelijkse moment van samenkomen in de Bergkerk. Iedere zondag is er om 9:30 uur een dienst van schrift en tafel in de kapel van de Bergkerk. In de maanden juni, juli en augustus en op bijzondere zondagen komen deze kapeldiensten te vervallen. Actuele informatie hierover is te vinden in de agenda op deze website.

Zondag 15 oktober

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds Sytze de Vries
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds Sytze de Vries

Zondag 22 oktober

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds Paul van der Harst
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds Paul van der Harst