De zondag is het wekelijkse moment van samenkomen in de Bergkerk. Iedere zondag is er om 9:30 uur een dienst van schrift en tafel in de kapel van de Bergkerk. In de maanden juni, juli en augustus en op bijzondere zondagen komen deze kapeldiensten te vervallen. Actuele informatie hierover is te vinden in de agenda op deze website.

Zondag 20 aug

10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds R. Bosch, Zeist

 

Zondag 27 aug

10.00 uur Dienst van Schrift, Doop en Tafel, ds J van Baardwijk