We nodigen u uit om de vieringen digitaal mee te vieren via kerkdienstgemist.nl.

Ook al komen we als gemeente niet fysiek bij elkaar, diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het daarbij vermelde rekeningnummer, onder vermelding van collecte zondag 5 april. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.
De diakenen en kerkrentmeesters zorgen ervoor dat uw gaven de juiste bestemming bereiken.
Rek.nr.: NL 77 INGB 0004 9582 44 t.n.v. Diakonie Bergkerk
Rek.nr.: NL 22 INGB 0000 5259 46 t.n.v. Bergkerk Amersfoort

Donderdag 9 april, ds J van Baardwijk Witte Donderdag
19.30 uur Internetdienst
orde van dienst

Vrijdag 10 april, ds J van Baardwijk Goede Vrijdag
19.30 uur Internetdienst
orde van dienst

Zaterdag 11 april, ds J van Baardwijk Paasnacht
22.00 uur Internetdienst

Zondag 12 april, ds J van Baardwijk Pasen
10.30 uur Internetdienst

Zondag 19 april, ds J van Baardwijk
internetdienst
10:30 uur Dienst van Schrift en Gebed

Zondag 26 april, mw ds G Morsink 
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed via internet

Zondag 3 mei, ds J Delhaas
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed via internet