We nodigen u uit om de vieringen digitaal mee te vieren via kerkdienstgemist.nl.

Ook al komen we als gemeente niet fysiek bij elkaar, diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het daarbij vermelde rekeningnummer, onder vermelding van 'collecte' en de datum van de zondag. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.
De diakenen en kerkrentmeesters zorgen ervoor dat uw gaven de juiste bestemming bereiken.
Rek.nr.: NL 77 INGB 0004 9582 44 t.n.v. Diakonie Bergkerk
Rek.nr.: NL 22 INGB 0000 5259 46 t.n.v. Bergkerk Amersfoort

U kunt gebruik maken van een betaalverzoek of QR-code om geld over te maken via de Tikkie-app. Klik dan hier.

Zondag 31 mei, ds. J. van Baardwijk
Pinksteren
10.30 uur Internetdienst
orde van dienst

Zondag 7 juni, ds. J. van Baardwijk
10.00 uur Internetdienst

Zondag 14 juni, ds. J. van Baardwijk
10.00 uur Internetdienst

Zondag 21 juni, ds. T. Geels
10.00 uur Internetdienst

Zondag 28 juni, ds. W. van Holten
10.00 uur Internetdienst

Zondag 5 juli, ds. G. Morsink
10.00 uur dienst van Schrift en Gebed