Zondag 17 september

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, Dr. R. Brouwer (Bussum)
10.30 Uur Dienst van Schrift en Gebed, Dr. R. Brouwer (Bussum)

Zondag 24 september

10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds J van Baardwijk
12.00 uur Afscheidsprogramma Cantorij

Zondag 1 oktober

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds J van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds J van Baardwijk

 

Zondag 8 oktober, 18e na Pinksteren 

Lezing Lucas 14,1-11  ‘een feestmaal op sabbat’.

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds J van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds J van Baardwijk

 

Zondag 15 oktober, 19e na Pinksteren 

Lezing Matteüs 22,34-46 ‘Meester wat is het grootste gebod?’

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds Sytze de Vries
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds Sytze de Vries

Zondag 22 oktober, 20e na Pinksteren

Lezing Matteüs 9,1-8 ‘Sta op en loop’.

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds Paul van der Harst
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds Paul van der Harst

Zondag 29 oktober, Allerheiligen 

10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds J van Baardwijk

Op deze zondag voorafgaande aan Allerheiligen ( 1 november) noemen wij de namen van onze overledenen. Bij elke naam ontsteken wij een licht aan de paaskaars. Het is een goede mogelijkheid om als familie deze gedachteniskaars zelf te ontsteken. Behalve de namen van overleden gemeenteleden die ons bekend zijn en waarvan nabestaanden persoonlijk worden genodigd, is het ook mogelijk om dierbaren te gedenken uit persoonlijke kring. Er is gelegenheid om naar voren te komen en zelf een lichtje ter nagedachtenis te ontsteken. Wij vieren de gemeenschap met Christus, in de tekenen van brood en wijn, verbonden met elkaar en verbonden met hen die ons zijn voorgegaan. De vroegdienst in de Bergkapel vervalt deze zondag.

Zondag 5 november,  22e na Pinksteren

Lezing Johannes 4,47-54 ‘de zoon van de hoveling’.

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds J van Baardwijk

10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds J van Baardwijk

Informatiebijeenkomst nieuwe leden en belangstellenden

Zondag 5 november na de dienst van 10.30 uur is er een informatiebijeenkomst voor nieuwe leden van de Bergkerk en voor hen die zich oriënteren en op zoek zijn naar een verbinding met een kerkelijke gemeente. Nieuwe leden van het afgelopen jaar die bij ons bekend zijn – door verhuizing en/of overschrijving - ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Mocht u dit lezen en zich in de categorie nieuwe leden/belangstellenden herkennen, weet u van harte welkom.