We nodigen u uit om de vieringen digitaal mee te vieren via kerkdienstgemist.nl.

Ook al komen we als gemeente niet fysiek bij elkaar, diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het hieronder vermelde rekeningnummer. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.

U kunt gebruik maken van een betaalverzoek of QR-code om geld over te maken via de Tikkie-app. Klik dan hier.
Naast het overmaken van collectes via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer
NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de wijkgemeente (Bergkerk). De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

Zondag 21 februari, ds. P. van der Harst
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online)
orde van dienst

Zondag 28 februari, ds. D. van Loo
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online)

Zondag 7 maart, ds. J. van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online)

Zondag 14 maart, ds. J. van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online)

Zondag 21 maart, ds. A.J. Stam
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online)

Zondag 28 maart, ds. J. van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online)

Witte Donderdag 1 april, ds. J. van Baardwijk
19.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online)

Goede Vrijdag 2 april, ds. J. van Baardwijk
19.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online)

Paaswake zaterdag 3 april, ds. J. van Baardwijk
22.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (online)

Paaszondag, 4 april, ds. J. van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online)