We nodigen u uit om de vieringen digitaal mee te vieren via kerkdienstgemist.nl.

U kunt de dienst in beeld zien via deze link: www.twitch.tv/videobergkerk
Zie ook: Kerkdienst in beeld!

Ook al komen we als gemeente niet fysiek bij elkaar, diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het hieronder vermelde rekeningnummer. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.

U kunt gebruik maken van een betaalverzoek of QR-code om geld over te maken via de Tikkie-app. Klik dan hier.
Naast het overmaken van collectes via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer
NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de wijkgemeente. De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

 

Zondag 29 november, ds. J. van Baardwijk
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)
orde van dienst

Zondag 6 december, ds. J. van Baardwijk
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Zondag 13 december, ds. J. van Baardwijk
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)
m.m.v. kinderkoor Vocaal Talent Nederland

Zondag 20 december, dr. H. Rijken
09.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
10.30 uur: Dienst van Schrift en Gebed (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

16.00 uur: Lessons & Carols (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Donderdag 24 december, ds. J. van Baardwijk
22.00 uur Kerstnacht: dienst van Schrift en Tafel (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Vrijdag 25 december, ds. J. van Baardwijk
10.30 uur Kerstmorgendienst met de kerstmusical (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Zondag 27 december
10.30 uur ochtendgebed o.l.v. aantal gemeenteleden (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Donderdag 31 december, ds. J. van Baardwijk
19.30 uur Oudjaarsavondgebed (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Zondag 3 januari, ds. J. van Baardwijk
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Zondag 10 januari, ds. J. Delhaas
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Zondag 17 januari, ds. J. van Baardwijk
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
https://bergkerk.nl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=2# 10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (Internetdienst + max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)