We nodigen u uit om de vieringen digitaal mee te vieren via kerkdienstgemist.nl.

Ook al komen we als gemeente niet fysiek bij elkaar, diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het daarbij vermelde rekeningnummer, onder vermelding van 'collecte' en de datum van de zondag. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.
De diakenen en kerkrentmeesters zorgen ervoor dat uw gaven de juiste bestemming bereiken.
Rek.nr.: NL 77 INGB 0004 9582 44 t.n.v. Diakonie Bergkerk
Rek.nr.: NL 22 INGB 0000 5259 46 t.n.v. Bergkerk Amersfoort

U kunt gebruik maken van een betaalverzoek of QR-code om geld over te maken via de Tikkie-app. Klik dan hier.

Zondag 27 september, 17e na Pinksteren
Bergkapel 9.30 uur dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers aanmelden via website)
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en Tafel (achternaam beginnend met letters A t/m L zijn hartelijk uitgenodigd)
orde van dienst

Zondag 4 oktober, ds. J. van Baardwijk
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (Internetdienst + Achternamen M t/m Z)

Zondag 11 oktober, ds. J. van Baardwijk
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (Internetdienst + Achternamen A t/m L)

Zondag 18 oktober, ds. A.J. Stam
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (Internetdienst + Achternamen M t/m Z)
Bediening Heilige Doop

Zondag 25 oktober, ds. R. Bosch
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (Internetdienst + Achternamen A t/m L)

Zondag 1 november, ds. J. van Baardwijk (Allerheiligen)
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (aanmelden via website + internetdienst)