Zondag 25 augustus, ds A. Fox uit Amsterdam
10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel.
orde van dienst

Zondag 1 september. Let op de aanvangstijd

9.30 uur  Dienst van Schrift en Tafel. Ds J. van Baardwijk

10.30 uur .Dienst Schrift, Gebed en Doop. Ds. J. van Baardwijk