Zondag 25 maart, Palm – Passie
Op deze zondag van de feestelijke intocht begint de Stille Week. Een dubbelzinnige zondag: de feestelijke hulde aan de Messias en de eerste lezing van zijn lijdensweg en dood. ‘Heden hosanna, morgen kruisigt hem!’
Maandag-, dinsdag-, woensdagavond, vesper in de kapel van de Bergkerk, om 19.30 uur een moment van stilte, gebed, meditatie, in de Goede Week of Stille Week.
Witte Donderdag, 29 maart, 17.00 uur viering van de paasmaaltijd met de kinderen en hun ouders. We delen matses en druivensap en vieren samen met de kinderen het avondmaal.
Witte Donderdag, 19.30 uur
We gedenken het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen aan de vooravond van zijn lijden heeft gevierd. We vieren deze avond het avondmaal in een kring.
Goede Vrijdag, 30 maart, kruispasen, 19.30 uur.
Op Goede Vrijdag gedenken wij dat Jezus “heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle”. Stil staan bij het duister in de wereld en het duister in onszelf.
Paaswake, 31 maart, 22.00 uur.
In stilte komt de gemeente bijeen in een verduisterde kerk, om te gedenken dat het licht van Pasen de duisternis zal overwinnen. Na lezingen en gebeden, gaan we naar buiten, om vervolgens achter de Paaskaars aan het licht van Pasen de donkere kerk binnen te brengen. Het licht van Christus!
Paasmorgen, 1 april, 10.30 uur feest van opstanding van de Heer Jezus Christus. Een vrolijke dienst waarin de kinderen volop meedoen