Zondag 25 maart, Palm – Passie
Op deze zondag van de feestelijke intocht begint de Stille Week. Een dubbelzinnige zondag: de feestelijke hulde aan de Messias en de eerste lezing van zijn lijdensweg en dood. ‘Heden hosanna, morgen kruisigt hem!’
Maandag-, dinsdag-, woensdagavond, vesper in de kapel van de Bergkerk, om 19.30 uur een moment van stilte, gebed, meditatie, in de Goede Week of Stille Week.
Witte Donderdag, 29 maart, 17.00 uur viering van de paasmaaltijd met de kinderen en hun ouders. We delen matses en druivensap en vieren samen met de kinderen het avondmaal.
Witte Donderdag, 19.30 uur
We gedenken het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen aan de vooravond van zijn lijden heeft gevierd. We vieren deze avond het avondmaal in een kring.
Goede Vrijdag, 30 maart, kruispasen, 19.30 uur.
Op Goede Vrijdag gedenken wij dat Jezus “heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle”. Stil staan bij het duister in de wereld en het duister in onszelf.
Paaswake, 31 maart, 22.00 uur.
In stilte komt de gemeente bijeen in een verduisterde kerk, om te gedenken dat het licht van Pasen de duisternis zal overwinnen. Na lezingen en gebeden, gaan we naar buiten, om vervolgens achter de Paaskaars aan het licht van Pasen de donkere kerk binnen te brengen. Het licht van Christus!
Paasmorgen, 1 april, 10.30 uur feest van opstanding van de Heer Jezus Christus. Een vrolijke dienst waarin de kinderen volop meedoen

U kunt opnames van onze diensten terugluisteren via de website van Kerkdienstgemist. De opnames van de Bergkerk zijn terug te vinden op onze eigen pagina binnen kerkdienstgemist.nl.

Hierbij kunt u de Orde van Dienst gebruiken die is te vinden op de pagina Orde van dienst, deze is gedurende een aantal weken beschikbaar.

Wilt u de recente preken nog eens rustig nalezen, kijk dan op de aparte pagina Recente preken.

De Orde van Dienst voor de komende dienst is te vinden op de pagina Orde van dienst.

Rond de feestdagen Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart worden er in de Bergkerk speciale diensten georganiseerd. Meer hierover vindt u in de agenda op deze website.

Voor een doopdienst, een huwelijksviering, het vragen van een zegen op een belangrijk moment in het leven, gedenkdagen of uitvaartdiensten kunt u contact opnemen met de predikant of met de scriba van de kerkenraad.

Iedere woensdag wordt van 19:30 tot 19:50 uur in de kapel van de Bergkerk het avondgebed gevierd. Het is een wekelijks moment van inkeer en verstilling. Afhankelijk van de periode van het kerkelijk jaar wordt er gelezen uit de lofzang van Maria, de lofzang van Simeon of de lofzang van Zacharias. De psalmen worden onberijmd gezongen uit de bundel ‘Voor de liefste een lofzang – de psalmen uit de Naardense Bijbel’. Voor de lezingen wordt gebruik gemaakt van het rooster van Taizé. Het avondgebed biedt een moment van stilte om te mediteren en te overdenken. In de voorbeden klinken de namen van gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden onze bijzondere aandacht nodig hebben. Na de zegenbede gaan we in stilte en tot rust gekomen uiteen en vervolgen onze weg. U bent van harte welkom. 

In de maanden juli en augustus komt het avondgebed te vervallen.