De kapeldiensten zijn inmiddels ook weer opgestart. De kapel is prachtig en heeft een eigen sfeer, verstild en gekleurd door het binnenvallende ochtendlicht van de mooie 'Taizé ramen'. Nu de regels wat meer ruimte geven, is het fijn dat we ook weer gebruik kunnen gaan maken van de kapel. Het zijn geconcentreerde en verstilde vieringen van Schrift en Tafel op de vroege zondagochtend.

Bij de herstart van de kapeldiensten hebben we besloten om de aanvangstijd met een half uur te vervroegen van 9.30 naar 9.00 uur. In de praktijk bleek dat er te weinig tijd was tussen de kapeldienst en de dienst van 10.30 uur. Vooral voor de voorganger is het noodzakelijk om even wat tijd te hebben tussen de 2 diensten. We realiseren ons dat een half uurtje vroeger op zondagmorgen wel even wennen zal zijn. Dat zal wisselend worden ervaren. De kerkenraad heeft besloten om over 3 maanden te evalueren, we zijn benieuwd naar uw bevindingen.

U kunt opnames van onze diensten terugluisteren via de website van Kerkdienstgemist. De opnames van de Bergkerk zijn terug te vinden op onze eigen pagina binnen kerkdienstgemist.nl.

Hierbij kunt u de Orde van Dienst gebruiken die is te vinden op de pagina Orde van dienst, deze is gedurende een aantal weken beschikbaar.

Wilt u de recente preken nog eens rustig nalezen, kijk dan op de aparte pagina Recente preken.

De Orde van Dienst voor de komende dienst is te vinden op de pagina Orde van dienst.

Rond de feestdagen Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart worden er in de Bergkerk speciale diensten georganiseerd. Meer hierover vindt u in de agenda op deze website.

Voor een doopdienst, een huwelijksviering, het vragen van een zegen op een belangrijk moment in het leven, gedenkdagen of uitvaartdiensten kunt u contact opnemen met de predikant of met de scriba van de kerkenraad.

Het avondgebed is een wekelijks moment van inkeer en verstilling. Afhankelijk van de periode van het kerkelijk jaar wordt er een lofzang gezongen. De psalmen worden onberijmd gezongen uit de bundel ‘Voor de liefste een lofzang – de psalmen uit de Naardense Bijbel’. Voor de lezingen wordt gebruik gemaakt van het rooster van Taizé. Het avondgebed biedt een moment van stilte om te mediteren en te overdenken. In de voorbeden klinken de namen van gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden onze bijzondere aandacht nodig hebben. Na de zegenbede gaan we in stilte uiteen en vervolgen onze weg.

In de maanden juli en augustus komt het avondgebed te vervallen.

Avondgebed in Coronatijd

In de periode van avondlockdown zal er geen avondgebed zijn in de Bergkerk met ingang van woensdag woensdag 1 december 2021. Wel willen we de Bergkapel open stellen tijdens het avondgebed om een kaarsje te kunnen branden voor wie wil.