Diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het hieronder vermelde rekeningnummer. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.

Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken, bijvoorbeeld ééns per maand. Vriendelijk verzoek het rekeningnummer van de centrale diaconie te gebruiken.
U kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de wijkgemeente (Bergkerk). De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

U kunt ook gebruik maken van bijgaande QR-code, dan zijn collectedatum en wijkgemeente automatisch gevuld. Hierbij is de verdeling altijd 50/50. De QR-code staat ook op de orde van dienst.

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen, zie de website van het Kerkelijk Bureau Amersfoort.