Een overzicht van de financieringsstromen in de Bergkerk vindt u hier.

Staat van Baten en Lasten

De rekening voor 2021 & 2022 en de begroting voor 2023 vindt u hier.

ANBI

PKN-kerken zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Kerkelijk Bureau Amersfoort

Wijkkas

IBAN: NL22 INGB 0000 525946 t.n.v. Bergkerk Amersfoort

Diaconie Bergkerk

IBAN: NL77 INGB 0004 9582 44

Stichting Amersfoortse Bergkapel

IBAN: NL40 INGB 0008 241972

U wilt de Bergkerk financieel steunen én dit aftrekken van uw inkomsten bij uw belastingaangifte? Dat kan als u niet over de minimale (minder dan 1%) of maximale drempel (meer dan 10%) van uw belastbare inkomen gaat.

Doet u dat wel? Dan is een periodieke gift, met een periodieke schenkingsovereenkomst (PSO) de uitkomst om toch te profiteren van belastingvoordeel. Uw voordeel kan oplopen tot wel 52%!

Het is een overeenkomst die u aangaat voor minstens 5 jaar. Dan kunt u het hele bedrag dat u schenkt aftrekken van uw inkomsten bij de belastingaangifte. Voor meer details zie deze pagina van de belastingdienst.

Wat zijn de voor- en nadelen voor uw bijdrage aan de Bergkerk?

Voordeel: U kunt bijna altijd een hoger bedrag aftrekken van uw inkomsten, doordat de drempels wegvallen. Het voordeel is duidelijk: zo komt meer van uw geld aan bij de Bergkerk. Het extra geld kunt naar uw wens verdelen: u houdt het zelf of u geeft het geheel of gedeeltelijk aan de kerk door. Dat laatste zouden we als Bergkerk natuurlijk op prijs stellen: het verhoogt uw bijdrage en wij kunnen er 5 jaar op rekenen.

Nadeel: De PSO heeft een belangrijk nadeel: u zit er 5 jaar aan vast. Als u een vast inkomen heeft en u bent vastbesloten om de Bergkerk lang te blijven ondersteunen, dan is dat een overkomelijk bezwaar. Als u van een van deze twee zaken niet zeker bent dan is het verstandig om geen PSO aan te gaan.

Wat betekent dat financieel voor mij?

Hoe het uitwerkt is voor iedereen verschillend. Daarom Is het goed om bij de online rekenhulp van de PKN te kijken wat voor uw situatie werkt. Op de website van de PKN vindt u ook een folder met een heldere uitleg.

Hoe doen we dat praktisch?

Hier vindt u het formulier, gebruik dit om een overeenkomst aan te gaan met de Bergkerk. Deze vult u in en stuurt u naar het kerkelijk bureau van de PGA, per email of per post. Zij zorgen voor de ondertekening van onze kant en sturen het getekende exemplaar aan u terug voor uw administratie en belastingaangiften. Waar nodig nemen zij het op in de machtigingen voor betaling.

Benodigde gegevens:

· RSIN/fiscaalnummer van de Bergkerk: reeds ingevuld op het formulier (002584670)
· Email adres kerkelijk bureau PGA: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
· Post adres kerkelijk bureau PGA: Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort

 

Diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het hieronder vermelde rekeningnummer. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.

Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken, bijvoorbeeld ééns per maand. Vriendelijk verzoek het rekeningnummer van de centrale diaconie te gebruiken.
U kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de wijkgemeente (Bergkerk). De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

U kunt ook gebruik maken van bijgaande QR-code, dan zijn collectedatum en wijkgemeente automatisch gevuld. Hierbij is de verdeling altijd 50/50. De QR-code staat ook op de orde van dienst.

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen, zie de website van het Kerkelijk Bureau Amersfoort.