Elk jaar vraagt de Bergkerk aan een opiniemaker om een hedendaagse Bergrede uit te spreken, geïnspireerd door de bekende bergrede van Jezus uit het Bijbelboek Mattheüs.  In 2017 vieren we ons 2e lustrum, de 10e Amersfoortse bergrede wordt uitgesproken door ecoloog en filosoof Matthijs Schouten. 

Professor Schouten is bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken, hij publiceerde hierover onder meer het boek 'Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief'. Samen met prinses Irene scheef hij het boek ‘Leven in verbinding’, over de verbinding met de uiterlijke en de innerlijke natuur. 

Zondag 11 september 2016 is de Bergkapel na een grondige renovatie weer in gebruik genomen. 

De kapel vormt de ziel van de Bergkerk. Ook in een krimpende kerk, is het juist van belang dat er een kleine groep is die het gebed en de lofzang gaande houden en daaromheen vormen zich allerlei cirkels van betrokkenheid rond Bergkerk activiteiten, van groot tot klein. En er zijn gelukkig vele bergkerk activiteiten, voor brede kringen belangstellenden maar de binnenste kern is de biddende gemeenschap. 

The Passion en de Bergkerk

De processie waarin vele honderden mensen het helverlichte kruis begeleiden startte bij de Bergkerk, waar de deelnemers ontvangen werden met koffie/thee. Ook enkele jongeren en volwassenen uit de Bergkerk liepen mee in de processie.  Vanuit de Bergkerk werd aan de deelnemers een folder uitgereikt met de betekenis van Pasen, korte info over de Bergkerk en een zegenbede voor onderweg.

Hier onder vindt u een korte sfeer impressie van The Passion in de Bergkerk.

De Nederlandse taallessen die altijd in de Bergkerk op dinsdagochtend gegeven werden, worden sinds september 2022 in het House of Joy,’buurthuis' bij het AZC aan de BW laan, gegeven.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij: Hilda de Pater 06-36035153

Subcategorieën

overzicht van de diaconale activiteiten

Spel & Spul is een jaarmarkt waarvoor de opbrengst bestemd is voor goede doelen en de Bergkerk.

De Spel- en Spuldag is een  dag om te snuffelen, om te kopen, om mensen te ontmoeten en misschien vindt u op de veiling wel het voorwerp dat uw verzameling compleet maakt.