NIEUWSBRIEF   4 april 2021
 
Zaterdag 3 april – Paaswake - 19.30 uur, vesper, wake bij het graf van de Heer

Zondag 4 april, 10.30 uur - Pasen
Feest van de opstanding van de Heer Jezus Christus. De viering opent met de intocht van het licht van Christus! Lezing van het Paasevangelie uit Johannes 20. Voorganger ds. Jan van Baardwijk.
Doopdienst, we zijn verheugd dat we als gemeente op Pasen doopgetuigen mogen zijn bij de doop van Milou Chloé, dochter van Casper en Seline Loef. Grote zus Fleur zal het nauwkeurig volgen.
(De vieringen in de kerkzaal worden gestreamd in beeld en geluid. Voor elke viering is op de website een aanmeldingslink, maximaal zijn 30 personen welkom.)


Kerk open tot 13 uur
Na de Paasmorgendienst zal vanaf 12 uur de kerk open blijven tot circa 13 uur. Voor de kinderen is er het Paasverhaal. In de kerk wordt door jongeren gemusiceerd en er is gelegenheid om elkaar op gepaste afstand te ontmoeten en een vrolijk Pasen toe te wensen.

Aanmelden voor de Paaswake op zaterdagavond 3 april om 19.30 uur kan via de link
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-reserveer-een-plaats-in-de-paaswake-147406965201


Aanmeldingslink voor de dienst van 4 april om 10.30 uur:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-reserveer-een-plaats-in-de-kerkdienst-op-paaszondag-147407789667


Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk


Invulling van de Dienst op Stille Zaterdag
In de laatste persconferentie van het kabinet werd duidelijk dat de avondklok voorlopig gehandhaafd blijft. Dit heeft consequenties voor de Paasnachtdienst.
Gewoonlijk begint de Paasnachtdienst om 22.00 uur om in het donker toe te leven naar het licht van de Paasmorgen, Licht van Christus. Nu deze dienst vanwege de avondklok niet mogelijk is, heeft het moderamen helaas moeten besluiten de Paasnachtdienst te laten vervallen. Op Stille Zaterdag is om 19.30 uur een korte vesper, als een wake. Op Paasmorgen in de dienst van 10.30 uur zal dan de nieuwe Paaskaars worden ontstoken en vieren we het Paasfeest.

Aangedragen door online kerkgangers
Vandaag de dienst gevolgd via beeld en geluid. Dat is een groot pluspunt t.o.v. enkel geluid. Ik heb bewondering voor de inhoud van je preek en dat je de intocht van de koning hebt weten te koppelen aan het A4-tje van mevrouw Ollongren. Hoe dicht staan Hosanna en kruisigt hem bij elkaar. Bij mij ontstond al luisterend meer begrip voor de situatie, een ander beeld; het blijft wat het is, maar de scherpte gaat er vanaf. Ik genoot van het woord antwoordelijk en de betekenis ervan.


Gedicht
Ida Gerhardt (1905-1997)


Pasen. Vijf vuurstenen (1974)


Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ’s nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.


De ervaring waarover Ida Gerhardt in de eerste regels van het gedicht spreekt, verbindt zij met de betekenisvolle gebeurtenissen op de drie dagen van Pasen – bij het zien van ‘een stukje moestuin… met boerse rijtjes primula verfraaid’ – de hof waar Maria het graf van Jezus bezoekt (Joh. 20).
- Goede Vrijdag: ‘een diep verdriet dat ons is aangedaan’ – de dood, het verlies van de Heer;
- Stille Zaterdag: met name de gedachtenis aan de doop; de maartse regen had in de stille paasnacht de naam van het kindje in sterkers aan het licht gebracht;
- Pasen: onverwacht is ‘aangedaan verdriet gelenigd’ – het kindje is daar nu, op z’n paasbests gekleed en wijzend naar zijn naam (‘kijk es, kijk es’), hij is de kleine tuinman, en zo klinkt ook voor Ida Gerhardt haar (doop)naam als nieuw.
(gedicht en korte toelichting ontvangen van Wilma Feringa, waarvoor veel dank!)


Palmpasen met filmpje, de broodhaantjes liggen nog in de oven...


 
     
Goede Paastijd
Dankbaar ben ik voor de nieuwe mogelijkheden en voor iedereen die met techniek en creativiteit en trouw meewerkt in de gemeente. Mooi dat we met elkaar ondanks alle belemmeringen verbonden kunnen blijven. Reden tot dankbaarheid. Natuurlijk missen we van alles, wij hunkeren naar contact, ontmoeting, aanraking, maar houd vol! Is het niet voor jezelf, dan wel voor een ander. Alles is anders, maar toch, we zoeken het goede in en met elkaar.

Vriendelijke groet,
ds. Jan van Baardwijk


Online Bergkerkcafé – koffie en napraten na de dienst
Ook op 1e Paasdag organiseren wij weer een digitaal koffiemoment, na de kerkdienst. Van harte welkom om mee te doen. Mieke Verstraate is gastvrouw.
De link:

https://us02web.zoom.us/j/89757979568?pwd=MTFEN1Q4MFVKN3I0dGlTVmJEbFlOZz09


Gedragsregels voor de vieringen in de Bergkerk
Vanaf 14 maart 2021 geldt voor de diensten in de Bergkerk een maximum van 30 mensen, exclusief degenen die een taak hebben te vervullen. De kerkdiensten worden ook via internet te weten via kerkdienstgemist uitgezonden met geluid en beeld.

Aanmelden voor de kerkdiensten is noodzakelijk. U kunt zich aanmelden door middel van het inschrijvingssysteem op de website of via de link in deze nieuwsbrief. Elke zondag is een coördinator ingeroosterd (in herkenbaar hesje). De coördinator zal de kerkgangers bij binnenkomst instructie geven en in de kerkzaal waar nodig aanwijzingen geven. De volgende zaken zijn van belang:
1. De 1,5 meternorm is onverkort geldig; huisgenoten mogen bij elkaar zitten. In de kerkzaal staan steeds 2 stoelen naast elkaar, op 1,5 meter afstand van het volgende setje. Verzoek om niet met de stoelen te gaan schuiven. Wilt u graag alleen zitten, houd dan de stoel naast u vrij.
2. Hoewel het uit oogpunt van verbinding na zoveel weken begrijpelijk is dat gemeenteleden met elkaar een gesprek willen aangaan, is dat binnen de kerk niet mogelijk. Maar buiten, op het plein voor de kerk zijn er met inachtneming van 1,5 meter afstand mogelijkheden tot gesprek, mits anderen daarvan geen hinder ondervinden.
3. Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, dan wel zij die een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, blijven thuis en komen dus niet naar de Bergkerk. Alleen als er sprake is van ten minste ‘24 uren klachtenvrij’, zijn gemeenteleden welkom.
4. Gemeenteleden die tot de risicogroepen behoren wordt gevraagd ernstig te overwegen of zij het wel verantwoord vinden om naar de kerk te komen.
5. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; jassen worden meegenomen naar de zitplaats. In uiterste gevallen, bijvoorbeeld als gemeenteleden verregend binnenkomen, zal de coördinator aangeven waar jassen kunnen worden ophangen.
6. Gemeenteleden maken alleen in het uiterste geval - in overleg met de coördinator - gebruik van de toiletten.


Pastorale nieuwsbrief bezoekvrijwilligers Bergkerk, maart 2021
In maart is er weer een pastorale nieuwsbrief gestuurd aan de bezoekvrijwilligers van de Bergkerk. Uit deze nieuwsbrief:
Het duurt altijd langer dan je denkt,
ook als je denkt
het zal wel langer duren dan ik denk
dan duurt het toch nog langer dan je denkt (...)

Rake woorden zijn het van Judith Herzberg in haar gedicht ‘Liedje’. De woorden vertalen het gevoel van duren en moeten verduren in deze Coronatijd. Het uitzicht op versoepelingen lonkt gelukkig, maar misschien duurt het allemaal toch nog langer dan je denkt.

Herzberg schreef meer, bijvoorbeeld over zomer, over dragen en samen dragen in het gedicht ‘Er is nog zomer’:
Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was als iedereen
niet iedereen
op handen droeg.

We hopen en wensen dat we elkaar ook in deze tijd, ter wille kunnen zijn en elkaar op handen mogen dragen. Dat we aandacht hebben voor elkaar en contacten warm houden; elkaar bellen, een kaartje sturen, samen een wandeling maken of een bezoek op gepaste afstand mogen brengen. Houd vol en houd moed!


Kruiswegstatie van René Rosmolen tijdens de lijdenstijd in de Bergkerk
In de aanloop naar Pasen wordt een Kruiswegstatie in krijt van René Rosmolen geëxposeerd.
Wanneer met Pasen de kerk open zal zijn, is het werk te bekijken.
René schrijft het volgende over zijn werk:
Twee kruiswegen heb ik gemaakt, één in verf, de andere in krijt. Bij het maken van deze kruiswegen heb ik me laten inspireren door verschillende moderne kunstenaars (G. Baselitz, M. Lüpertz, J. Elburg, E. Weichman, S. Bramly, B. Rheims) en door het bekende Isenheimer Altar van Matthias Grünewald. De Duitse teksten (bij de verfversie) zijn ontleend aan de ‘Via Crucis’ van F. Liszt. Bij twee staties heb ik een collagetechniek toegepast om ook in het materiaal de ‘verscheurde werkelijkheid’ van het lijden tot uitdrukking te brengen.

Het gaat mij bij deze kruisweg om de vraag: als het lijden zich aandient in je leven en je moet rouwen, bijvoorbeeld door verlies van een geliefde, werk, gezondheid, hoe draag je dat dan zonder je zelfrespect te verliezen? Hoe vind je een eigen weg tussen onmacht en wilskracht? Ik heb ervoor gekozen om naast Jezus weinig andere personages af te beelden, dus geen historische taferelen met soldaten op Golgotha. Nu staat de kijker oog in oog met de lijdende Christus en vormen de veertien staties een uitnodiging aan de kijker om het eigen lijden onder ogen te zien en om zich te verbinden met het lijden in de wereld. Maar tegelijk (dat is m.i. de verborgen ‘boodschap’ van de kruisweg) verwijst de lijdende Christus ook naar het mysterie van Gods kracht gevende aanwezigheid in het lijden.

René Rosmolen is predikant en creatief therapeut. Momenteel werkt hij als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Van zijn hand verschenen ‘In betrouwbare handen. Liturgie en dementie: vieren in het verpleeghuis’ (2009) en ‘De Kruisweg’ (2014). Hij is medeauteur van het boek ‘Zin in de ouderdom‘ (2015). Over dit boek geeft hij op uitnodiging lezingen. Hij is beeldredacteur van het tijdschrift Handelingen. Tevens is hij creatief therapeut (beeldend) en heeft hij een eigen praktijk voor rouw- en verliesverwerking www.renerosmolen.nl


Afsluiten Open kapel en opstarten van het woensdagavondgebed
In de lockdown periode is steeds de kapel van de Bergkerk elke woensdagavond en donderdagmorgen open gesteld. In de week na Pasen starten weer de wekelijkse Woensdagavondgebeden in de kapel. We laten daarom de openstellingen van de kapel vervallen, u bent welkom vanaf 7 april bij het avondgebed op woensdagavond. We hanteren hiervoor geen inschrijving, maar in de kapel kunnen maximaal 15 mensen aanwezig zijn. We gaan er van uit dat we met elkaar de beperkte toegang zullen respecteren. U bent hartelijk welkom voor de vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur luidt de klok.


Podcast Klagen mag, zeuren niet
Komende weken op weg naar Pasen verschijnt elke week een luister podcast met teksten en muziek van het boek Klaagliederen. In de Bijbelse bibliotheek is een aparte plek ingeruimd voor de klacht. Klagen mag. Klagen helpt ons om woorden te geven aan wat wij ervaren. Ruimte voor tranen, voor klagen, voor verdriet, voor onmacht. We hoeven niet altijd stoer te zijn. De klaagzangen nemen alle ruimte om te doorleven en het voorlopig uit te houden bij alle vragen, zonder een antwoord in zicht. Elke week verschijnt een nieuwe podcast, te beluisteren via de website van de Bergkerk ‘klagen mag, zeuren niet’. Zie ook de website:
https://www.bergkerk.nl/index.php/activiteiten/actueel/530-veertigdagen-podcast-6


Diaconale collectes en internetdiensten
Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken. Wie liever niet wekelijks een bedrag overmaakt, kan dit bijvoorbeeld ééns per maand doen. Vriendelijk verzoek het rekeningnummer van de centrale diaconie te gebruiken. U kunt de QR-code gebruiken op de website en op de orde van dienst. Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en de wijk. Het geld wordt 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders aangeeft.
Komende eredienst
Zondag 11 april, de 2e van Pasen.
We sluiten deze zondag de Paasweek af en tellen 7 zondagen tot Pinksteren, de vijftigdagentijd.
Evangelie op ‘Beloken Pasen’ is Johannes 20, 19-33. Gastvoorganger ds. Sytze de Vries.
    
 
Facebook
Komende eredienst
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk