NIEUWSBRIEF   10 januari 2021
 
Zondag 10 januari 2021 – 2e zondag van Epifani - 10.30 uur – dienst van Schrift en Gebed
(alleen online)

Gastvoorganger ds. J. Delhaas, Alphen aan den Rijn
Evangelielezing: Marcus 1, 1 - 11.


Onlinedienst

Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk

Nieuwjaar 2021 in de Bergkerk

‘We hebben de keuze om aandacht te besteden aan wat wij zijn verloren of aan wat wij nog hebben’.


Dat is een citaat van Edith Eger, een 92-jarige overlevende van Auschwitz, die haar leven als geschenk beleeft, met alles wat daarin mee komt aan moeilijkheden, angsten, verlies én aan mogelijkheden, vreugde en hoop. Als psychotherapeut weet deze vrouw dichtbij mensen te zijn, wier leven is gestold in woede, verwarring of verdriet. En een licht van hoop aan te steken.
Wij ontsteken ons licht hier in de Bergkerk aan de Paaskaars. En thuis wellicht aan een eigen kaars, misschien wel een huispaaskaars. Dit jaar gaven we licht en hoop in de Bergkerk door via podcasts in de weken voor Pasen en Kerst. We deelden met elkaar in adventsboodschappen per videoclip, in een kerstgroet, in een online kerstconcert van Vocaal Talent Nederland. Op Kerstmorgen zag ik kinderen en hun ouders rond de levensgrote, zelfgebouwde kerststal achter in de kerk, een warmende woonplaats creëren voor Maria, Jozef en de pasgeboren Jezus. Eén en al vrolijkheid, verbinding en kleur. Musicerende jongeren, mensen die een kaarsje branden bij de plaats van gedachtenis, een kind dat aan je mouw trekt om een chocolaatje aan te bieden. Zo was er op Kerst zomaar even een onverwachts moment van ontmoeten, zien en horen, op een veilige afstand. Verrassend creatief om zo met elkaar licht en hoop door te geven. Corona-geschenken, zou je kunnen zeggen. Levendigheid rond de Kerststal in een verder verstilde stad.
In het afgelopen jaar is enorm veel werk verzet door vrijwilligers. Nu de Bergkerk zich financieel geen beheerder meer kan veroorloven is de wijkkerkenraad zeer verheugd dat er zowel een enthousiast team van kosters als een team van gastvrouwen/heren actief is. Vrijwilligers in het pastoraat hebben zich dit jaar extra ingezet voor meer aandacht voor hun bezoekadressen. Alle activiteiten voor jong en oud vroegen aanpassingen. En dat is nog steeds zo en vraagt veel inspanning. Ook voor de mensen achter de schermen en knoppen blijft het een tandje bij zetten om digitaal contact, actuele informatie en online ontvangst mogelijk te maken. Deze maand hopen we een verbeterde beeld- en geluidsverbinding te realiseren, zodat het meebeleven van de vieringen van goede kwaliteit is. Als nieuw initiatief start vanochtend het online koffie drinken na de viering voor wie wil. Dank voor ieders inzet, want die is zeer gewaardeerd. Een speciaal woord van dank wil ik richten aan onze predikant, cantor, musici en zangers die in dit bijzondere jaar ons als gemeente blijvend wisten te inspireren en bemoedigen met woord en muziek.
Het jaar 2020 heeft ons uit onze routines van denken en doen gehaald, en er nieuwe gebruiken en inzichten naast gezet. De verbinding tussen de voorbeden van het woensdagavond gebed klinken nu maandelijks door in de zondagse voorbede. Voor mij persoonlijk ontwapenend, om in het biddende hart van de gemeente, de namen van mijn man en mijzelf te horen. We voelen ons gedragen en zijn dankbaar voor een nieuw jaar vol onbekende mogelijkheden.
Het is aan ons om ontvangen tijd tot geleefde tijd te maken. Dat we als gemeente van Christus elkaar daarin tot steun mogen zijn. Dat is mijn hoop. Een gezegend Nieuwjaar.


Anne Weiland, voorzitter wijkkerkenraad Bergkerk.
Deze toespraak is uitgesproken door Anne Weiland na afloop van de online kerkdienst op zondag 3 januari 2021.
Reacties zijn van harte welkom, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Voor de kinderen
Nu de kerkdiensten alleen online zijn, missen we ook het ‘moment met de kinderen’ op het kleed. Niet alleen voor de kinderen een gemis, maar voor ons allemaal, het waren vaak ontroerende momentjes waar de kern werd aangeraakt waarover het zou gaan op de betreffende zondag. Ik (JvB) heb voor de kinderen en hun ouders korte filmpjes gemaakt om thuis te bekijken, om toch iets van verbinding te maken met de kerk. We missen natuurlijk het spontane van het gesprek met de kinderen, maar toch ik heb geprobeerd het verhaal voor hen te vertellen. De ouders krijgen wekelijks een filmpje toegestuurd. De filmpjes zijn opgenomen en gemonteerd door ons gemeentelid Joanne van Rossum met muziek van onze cantor-organist Cees-Willem van Vliet.
Er zijn tot nu toe 2 filmpjes verschenen, misschien vindt u het ook leuk om te bekijken: voor zondag 3 januari via de link: https://www.youtube.com/watch?v=mA9eCYg06KQ  en voor zondag 10 januari via de link: https://www.youtube.com/watch?v=gGeSuuoff4I.

De Bergkerk in tijden van lockdown
De Bergkerk volgt de aanwijzingen van de overheid en de PKN. Wij vinden het belangrijk dat gevolg wordt gegeven aan hetgeen in de gehele samenleving nodig is en gebeuren moet. Helaas hebben we als kerkenraad enkele extra besluiten moeten nemen voor de periode tot 19 januari 2021. De diensten van 9.30 uur in de kapel komen te vervallen. Het woensdagavondgebed in de kapel komt eveneens te vervallen. In de kerk vinden verder geen gesprekskringen, bijeenkomsten van groepen en vergaderingen plaats. De tentoonstelling in de kerkruimte is gesloten.

Open kapel en gesprek
Komende weken in de lockdown periode zal de predikant (indien mogelijk) elke woensdagavond van 19 tot 20 uur en elke donderdagmorgen van 10 tot 11 uur in zijn werkkamer in de kerk zijn. De kapel staat open voor wie individueel een moment van stilte zoekt en misschien een lichtje wil aansteken. Mocht de predikant verhinderd zijn, dan is een ander beschikbaar voor een gesprek en het openstellen van de kapel. Als u graag iemand wilt spreken dan kunt u bellen met de predikant 06-83951074 of met het pastoraal meldpunt 06-19945139.


De Bergkerk geeft het licht door - laatste aflevering (week 6)
Alweer de laatste aflevering, waarin het licht wordt doorgegeven door Anne Weiland. Kijk hier het filmpje:  https://bit.ly/2XareYM 
Liefde draagt licht, met die woorden geeft Anne haar lichtboodschap door. Ook geeft ze als voorzitter van de kerkenraad woorden aan andere lichtboodschappen die Bergkerkers op verschillende manieren in de kerk hebben achtergelaten. We wensen elkaar een licht- en hoopvol 2021, waarin het licht nog op vele manieren wordt doorgegeven. Hartelijke groet, Joanne van Rossum


Anne Weiland


Ervaringen van online kerkgangerVanuit mijn werkplek met liturgie op het scherm van de pc, meedoen met de kerkdienst Elsabe Kalsbeek


Dank
Wat was het vreemd om in een vrijwel lege kerk kerst te vieren. Het zal voor velen van ons gelden, het waren ongekende feestdagen. En toch was het feest. Dankbaar ben ik voor de bijdragen van een ieder om toch kerstfeest te vieren. Voor de prachtig versierde kerk, de mooie kerstboom en de levensgrote kleurrijke kerststal. Ondanks alle beperkingen hebben we er een feest van gemaakt. Ook de kinderkerstviering in de kerk was een groot succes. Dankbaar ben ik voor alle goede woorden en wensen die wij persoonlijk rond de feestdagen mochten ontvangen. Het is voor ons onmogelijk om ieder daar persoonlijk voor te bedanken, maar mijn dank via dit berichtje is welgemeend. Dank voor al uw goede woorden!
Vriendelijke groet, ds. J. van Baardwijk


Online Bergkerkcafé – koffie en napraten na de dienst
Afgelopen zondag (3 januari) was er voor het eerst een ‘Bergkerkcafé na de kerkdienst, een moment om even met elkaar te praten. Dit was een mooi succes, verschillende mensen hebben al meegedaan!
Op zondag 10 januari kunt u weer vanaf 11.30 meedoen met het Bergkerkcafé: Met uw eigen kop koffie in de hand, kunt u inloggen bij het ‘online Bergkerkcafé. Alle Bergkerkers zijn van harte welkom. Zo kunnen we toch wat meer contact met elkaar hebben.
Concreet: U kunt via onderstaande link direct meedoen. Voor hulp kunt u mij even bellen/mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./0653499660.
Topic: Bergkerkcafé, zondag 10 januari, 11.30
Directe link: https://eleos-nl.zoom.us/j/3916558964?pwd=WmEvSGhiMjZmbHNPWUh1KzBEY2dvZz09
Meeting ID: 391 655 8964 ---wachtwoord: CB4fg45Veertigdagenboekje 2021 - VEERKRACHT

Als teken van verbinding, in het wonderlijke jaar van een pandemie, is het er weer: het 40-dagenboekje van wijkgemeente de Bergkerk. Met toewijding samengesteld door en voor gemeenteleden. Met de diaconie als liefdevolle achterwacht.
Het thema van het 40-dagenboekje is gekozen en geïnspireerd door de omstandigheden van nu. VEERKRACHT - spanning en ontspanning, last en lust; het elastiek van ons leven kan dat doorgaans prima aan. Zelfs na ernstige trauma’s kunnen mensen weer opveren. Kun je veerkracht oefenen? We gaan in dit 40-dagenboekje op zoek. Samen met bekende personen uit de Bijbel gaan we op zoek of we onze eigen VEERKRACHT en die van anderen kunnen vergroten. In dit boekje komt u allerlei verschijningsvormen van veerkracht tegen in de vorm van de Bijbelse boodschap, gebeden, gedichten, verhalen, beelden, gezinsactiviteiten tot inspirerende filmpjes voor de kinderen op weg naar PASEN. Kortom, voedsel voor de ziel… Het is een prachtig boekje om cadeau te geven.
De verkoop dit jaar wordt anders georganiseerd. Vanaf zondag 3 januari a.s. hangt de hier afgebeelde prachtige kleurrijke poster in de hal en ligt een flyer klaar hoe u het boekje kunt bestellen. De prijs is € 6,50.

De werkgroep van de diaconie van de Bergkerk wenst u een inspirerende en zinvolle 40-dagentijd.
Joke van der Hooft, Jennechien Tienkamp ( lay-out), Gerlanda van de Vendel en Maria Wynia

Diaconale collectes en internetdiensten
Voor het houden van collectes in de internetdiensten is als oplossing gevonden dat men geld kan overmaken. We hopen op uw steun.
Voor gemeenteleden die liever niet wekelijks een bedrag overmaken, is het bijvoorbeeld mogelijk om dit één keer per maand te doen.
Vriendelijk verzoek gebruik te maken van het rekeningnummer van de centrale diaconie, in plaats van het rekeningnummer van de Bergkerk. Dit om de administratieve last te verlichten. Hiervoor kunt u de QR-code gebruiken die vermeld is op de website en op de orde van dienst.
Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kun u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van collecte zondag 10 januari Bergkerk. De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u een andere verdeling aangeeft.

Komende eredienst
17 januari 2021 10.30 uur: 3e zondag van Epifanie
“Wij willen de bruiloftsgasten zijn”, de bruiloft van Kana is spreekwoordelijk geworden, dat er “en toch” op de derde dag een feest te vieren is.
Evangelielezing: Johannes 2, 1 – 11.
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk