NIEUWSBRIEF    22 november   2020  

Diensten zondag 22 november, 25e zondag na Pinksteren
Bergkapel 9.30 uur dienst van Schrift en Tafel (max. 15 mensen, aanmelden via website).
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en Tafel (max. 30 kerkgangers, aanmelden via website), tevens internetdienst. Online te beluisteren via kerkdienst gemist.
Evangelielezing: Mattheus 24, 14 – 35.
Voorganger in beide diensten is ds. Diederiek van Loo, stadsdominee, Amersfoortse Zwaan
Om 10.30 uur in de Kapel kinderviering met ‘godly play’ methode.

Link voor aanmelding diensten
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-reserveer-een-plaats-in-de-kapeldienst-129126293219

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-reserveer-een-plaats-in-de-kerkdienst-129126519897


Onlinedienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de BergkerkMuziek op de Berg, 22 november 2020, 16.00 uur
Sound the trumpet!”

Door de coronamaatregelen hebben de ‘oudere’ solisten van de Nationale Koren de afgelopen weken niet kunnen repeteren. Het programma ‘Britten: Songs Sacred and Profane’ dat zij zouden brengen is dan ook verplaatst naar een later moment.
In allerijl hebben nu echter de ‘jonge’ solisten een prachtig programma voorbereid dat zij komende zondagmiddag in de Bergkerk zullen uitvoeren. Op het kantelpunt van herfst naar advent brengen zij liederen van onder andere Purcell, Händel, Bach en Mendelssohn, met medewerking van Irene Verburg (dirigent en sopraan), Diederik van Dijk (cello) en Cees-Willem van Vliet (piano).
Het concert is door maximaal 30 personen te bezoeken, dus als u erbij wilt zijn: wees snel. Kaarten à € 15,- zijn te bestellen via www.soundthetrumpet.eventbrite.nl
Zoals gebruikelijk zal het concert ook worden uitgezonden (maar niet opgenomen) via ‘kerkdienst gemist’. Mocht u langs die weg meeluisteren, overweegt u dan een kleine donatie op rekeningnummer NL 61 INGB 0008 7513 29 t.n.v. SABK Commissie Kerkmuziek, zodat we ook in deze coronatijden bijzondere muzikale ontmoetingen kunnen blijven organiseren.
(SABK staat voor Stichting Amersfoortse Berg Kapel)

Tickets voor online ‘Kinderherfstconcert’

De Bergkerk heeft sinds een aantal jaar een bijzondere samenwerking met de Nationale Koren (Vocaal Talent Nederland), waarin ook enkele van onze jonge gemeenteleden zingen. Enkele weken geleden namen het Nationaal Jongenskoor o.l.v. Irene Verburg en het Nationaal Kinderkoor o.l.v. Wilma ten Wolde een bijzonder online ‘herfstconcert’ op. De opname, door technici van de NTR, vond plaats in onze Bergkerk. De koren willen u dan ook graag in de gelegenheid stellen om dit concert te bekijken. U kunt dat doen door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en 15 euro over te maken naar de rekening van St. Vocaal Talent Nederland te Utrecht: NL 30 TRIO 0254 4366 09. U krijgt dan een inlogcode toegezonden waarmee u op zondag 22 november, dezelfde dag als waarop ook bovenstaand concert plaatsvindt, kunt inloggen op www.kinderherfstconcert.nl. Daar kunt u dan tussen 11.00 en 23.00 uur dit bijzondere concert thuis bekijken.

Naast de muziek in de liturgie dus een hele dag met prachtige muziek door jonge Nederlandse toptalenten.

Ontmoeting op de parkeerplaats van Rusthof
Een druilerige zaterdagochtend, ik fiets over de parkeerplaats van Rusthof en zie Roland Alexander. Roland ziet mij ook en begroet me zo hartelijk als alleen Roland dat kan. Allebei zijn we naar Rusthof gekomen om het graf van een geliefde te bezoeken en dat delen we met elkaar. Roland vertelt dat hij de Bergkerk zo mist. En zijn begeleider is de dochter van Nienke Wagenaar, een beetje Bergkerk op de parkeerplaats van Rusthof. Dan gaan we verder, Sinterklaas komt naar Abrona en Ronald wil niet te laat komen. Ik ga opgewekt verder met de dingen van de zaterdag.
Lukas Heijs

Ervaringen van de 'online kerkganger'
Op mijn vraag in de vorige nieuwsbrief: 'hoe ziet uw online kerkgang eruit?', ontving ik verschillende reacties. Met zelfs een fotootje. Fijn om dit met elkaar te delen, we zitten als thuis kerkgangers allemaal in hetzelfde schuitje. Van de ontvangen reacties heb ik een korte bloemlezing gemaakt. Wellicht roepen reacties weer andere reacties op. Laat van u horen, zo blijven we verbonden.


# Ik merk dat alleen luisteren nog niet zo makkelijk is, meestal zit ik toch aan een sjaal te breien of zet ik een kop thee ondertussen, met de koptelefoon op mijn hoofd. Aan de andere kant merk ik dat ik veel geconcentreerder luister met zo'n koptelefoon op mijn hoofd dan wanneer ik in de kerk zou zitten.
Gewoon stug doorgaan, zou ik je maar willen aanraden, en jezelf niet te veel kwellen met vragen over hoe lang het nog gaat duren, hoe dat is voor het gemeente zijn en hoe dat is voor de individuele gemeenteleden. Deze situatie doet ergens ook een appèl op gemeenteleden (die actief kunnen zijn) om na te denken over hoe ze 'gemeente zijn' en deze dagen zélf kunnen vormgeven, en dat is misschien ook weer ergens goed voor. Zo heeft 'elk nadeel zijn eigen voordeel'.Een foto van mijn bezigheid tijdens de kerkdienst online. Een rustgevende activiteit in de vorm van een breiwerkje voor de nieuwe baby.

# In het voorjaar heb ik wel geprobeerd om online mee te vieren, maar door de gekte van die tijd en het verdelen van aandacht in huis is dat weinig gelukt. De input van de Westhill was wel heel waardevol. Momenteel vind ik het dubbel dat we nog steeds met 30 mensen samen kunnen komen in de kerk, terwijl op mijn werk bijvoorbeeld alle teambijeenkomsten zijn geschrapt. In mijn beleving schuurt het samenkomen buiten de kerk met de richtlijn dat je op straat met niet meer dan vier mensen samen mag zijn. Ik voel mij daardoor soms bezwaard. Het zou een reden voor mij zijn om niet te komen, maar voorop staat dan weer dat ik het wel belangrijk vind voor de kinderen om met enige regelmaat in de kerk te komen. Ik vind het daarom heel fijn dat de Ouder-Kind viering doorgang vinden en dat er tijdens de advent iets voor de kinderen zal worden georganiseerd.

# Zoals je al weet heb ik de maanden van online meevieren van de kerkdiensten goed en waardevol gevonden - gewoon! rustig in huis, liedboek en bijbel en orde van dienst, twee kaarsen - zo was het altijd goed. Onlangs was ik gelukkig ook weer in de kerkviering. Ik vond de dienst heel mooi, omdat er ook kindernevendienst was, en dus ook kinderen op het kleed met een 'woordje vooraf' van jou. Het leek even de voor-coronatijd. Je keuze voor Donald Duck bij de evangelielezing was verrassend, en je uitleg om in de gelijkenis 'ontvangen' als kernwoord te lezen al evenzeer, als 'een fijngevoelig detail van goddelijke zorg'. Mooi. En ja, de muziek, de mooie keuze van liederen en gezongen liturgische teksten.

# Het zingen in klein verband komt mij wat mager over en roept geen emotie op. De evangelielezing onderbreken door zang leidt af. De duidelijk uitgesproken preek was inhoudelijk aansprekend. Is een dienst denkbaar die afwijkt van de traditionele kerkdienst? Wat ik bedoel, zoek de essentie van de beleving: het openingsgebed, de schriftlezingen, de preek. Gevolgd door een muziekstuk of een improvisatie die aansluit bij de preek. Dan het eindgebed, met het stil gebed en het Onze Vader. Het slotlied - liefst met een bekende melodie en een aansprekende tekst waar je als er niet gezongen mag worden, toch wordt meegedragen. Je slotwoord voorafgaand aan de zegenbede zet alles nog eens in een goed kader en je benadert de luisteraars thuis, direct. Dan gaan we 'gesterkt' de nieuwe week tegemoet. Een dienst van drie kwartier is denk ik goed als internetdienst, je houdt de mensen vast en dat geldt ook voor degenen die in de kerk aanwezig zijn.

In verbondenheid, ds. Jan van Baardwijk

Kerkdienst in beeld
U kunt de dienst in beeld zien via deze link: www.twitch.tv/videobergkerk
Omdat het geluid bij het beeld niet heel goed is, raden wij u aan het geluid bij het beeld uit te zetten en dat via kerkdienstgemist te gebruiken. U hebt dan 2 pagina’s open in de browser, 1 voor beeld en 1 voor geluid. Op de twitch.tv pagina kan dan het geluid uitgezet worden door de luidspreker aan te klikken, links onderin het scherm.

Kinderen in de kerk
Het is in de huidige situatie niet goed mogelijk om wekelijks Westhill / kindernevendienst voor de kinderen te organiseren. We hebben daarom afgesproken om in ieder geval tweewekelijks een bijeenkomst voor de kinderen te organiseren. Vandaag, zondag 22 november, is er een Godly Play viering voor de kinderen in de kapel en in de Adventstijd vanaf zondag 29 november is er elke zondag tijdens de dienst een bijeenkomst voor de kinderen, waarin wordt toegeleefd en gewerkt naar het komende kerstfeest. De kinderen zijn allemaal hartelijk uitgenodigd.

Voorbede in de zondagse kerkdienst
Gebedsintenties of verzoeken om voorbeden kunt u digitaal doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de predikant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In de voorbede van het woensdagavondgebed in de kapel worden de namen genoemd van de mensen voor wie wij willen bidden. Deze namen worden door het pastorale netwerk aangedragen. In de tijd dat er geen kapeldiensten waren, hebben we de voorbede van het avondgebed overgenomen in de online zondagmorgen diensten. Inmiddels worden in de avondgebeden in de kapel de namen weer genoemd. De afgelopen periode heeft ons geleerd hoe betekenisvol het is als er in de voorbede van de gemeente op zondag ook concreet namen klinken. We willen het verband met de zondagvieringen graag vasthouden. Voorlopig is besloten om de namen die in het woensdagavond gebed klinken ook maandelijks te laten terugkomen in de zondagmorgenviering.

Avondgebed
Elke woensdagavond om even voor half acht luidt de klok voor het wekelijkse avondgebed in de Bergkapel. De kapel is heringericht, de stoelen staan in een kring en er is ruimte voor max. 15 mensen. Vanwege de kleine ruimte van de kapel en de beperkte ventilatiemogelijkheden is zingen vooralsnog niet mogelijk. We bidden het avondgebed met een eenvoudige en alleen gesproken vorm van liturgie. Een korte lezing wordt uitgesproken volgens het dagelijks leesrooster van de oecumenische gemeenschap in Taizé. In stilte kunnen we overdenken en voorbeden worden gezegd. Er klinken namen van zieken uit onze gemeenschap. Een intiem moment. Na de zegenbede gaan we in stilte en tot rust gekomen uiteen en vervolgen onze weg. U bent welkom in de kapel voor de vespers, op woensdagavond om 19.30 uur.

Open kapel
Komende weken met versterkte beperkende maatregelen, ook in de Bergkerk, zal de predikant elke woensdagavond van 19 tot 20 uur en elke donderdagmorgen van 10 tot 11 uur in zijn werkkamer in de kerk zijn. De kapel staat dan open voor wie een moment van stilte zoekt en misschien een lichtje wil aansteken (uiteraard op afstand van elkaar). Op woensdagavond gaat het avondgebed vooralsnog gewoon door.


Doorgeven van het licht in donkere dagen
Nieuw initiatief van Joanne van Rossum en Gertjan Schutte
Tijdens de adventstijd wil ik, Gertjan, een serie korte video’s maken met gemeenteleden. Filmboodschappen die erop zijn gericht het licht door te geven in de donkere dagen, maar ook om zichtbaar te zijn voor elkaar ondanks de (fysieke) afstand waar we mee te maken hebben.

Het werkt als volgt: Elke week komt er een gemeentelid langs in de kerk en steekt zijn of haar kaars aan met de paaskaars. Daarna is er ruimte om een korte boodschap of bemoediging te delen. Dat neem ik op en wordt op YouTube geplaatst. Via een link in de nieuwsbrief kunnen anderen deze video’s bekijken. Voor dit initiatief ben ik op zoek naar vrijwilligers (liefst jong en oud) die hier graag aan willen meewerken! Bel/mail mij om je op te geven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./0652067643

Diaconale collectes en internetdiensten
Voor het houden van collectes in de internetdiensten is als oplossing gevonden dat men geld kan overmaken. We hopen op uw steun te mogen rekenen.
Voor gemeenteleden die liever niet wekelijks een bedrag overmaken, is het bijvoorbeeld mogelijk om één keer per maand een bedrag over te maken. Als u bij de omschrijving de betreffende maand en ‘verdelen’ vermeldt, zal de diaconie de gift gelijk verdelen over de diaconale doelen.

Wij verzoeken u vriendelijk voortaan het rekeningnumer van de centrale diaconie te gebruiken, in plaats van de rekeningnummers van de Bergkerk. Dit om de administratieve last te verlichten. Hiervoor kunt u de QR-code gebruiken die vermeld is op de website en op de orde van dienst.
Naast het overmaken van collectes via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de wijkgemeente. De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

Financiën
Onlangs heeft de kerkenraad de begroting 2021 besproken. Een begroting die gelukkig een klein plusje kent. Dat resultaat is echter voornamelijk bereikt door het nemen van enkele maatregelen, waarvan de belangrijkste is dat besloten is niet opnieuw over te gaan tot het in dienst nemen van een beheerder. De huidige financiële situatie laat dat simpelweg niet toe. Vanzelfsprekend leidt de coronacrisis ertoe dat we een belangrijk deel van inkomsten uit de verhuur missen, zowel in 2020 als zeer waarschijnlijk ook een lange tijd in 2021. Maar afgezien daarvan moeten we als Bergkerk meer balans zien te vinden tussen de inkomsten en de uitgaven. De afgelopen twee jaren hebben we met een klein tekort afgesloten (2018:
- € 12.000,- en 2019: - € 9.000). Al lagen daar deels verklaarbare incidentele redenen aan ten grondslag, we moeten er als Bergkerk naar streven de kosten waar mogelijk te beperken en tegelijkertijd de inkomsten zo mogelijk te verhogen. En dat in een tijd, waarin het als gemeente samenkomen en het onderling ervaren van verbinding meer van ons allen vragen dan in andere tijden.
Omdat echter (gelukkig) ook veel dingen kunnen doorgaan en we sowieso te maken hebben met relatief veel vaste kosten, kunnen we de aandacht voor de noodzaak van het verkrijgen van inkomsten niet voldoende benadrukken. Daarom ook zult u binnenkort het jaarlijkse verzoek voor een bijdrage aan de Wijkkas ontvangen. Wij hopen dat u in staat en bereid bent om via uw bijdrage de vele activiteiten in de Bergkerk, ook in deze tijd van de pandemie, te steunen en de lasten gezamenlijk te dragen.

Overigens treft u op de website van de Bergkerk allerlei financiële informatie aan. Zo kunt u daar onder meer de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 inzien alsmede enkele toelichtende stukken, bijvoorbeeld over de verschillende financieringsstromen. Natuurlijk kunt u altijd ook een van de kerkrentmeesters aanschieten als u vragen of opmerkingen heeft.

Wijkraad van Kerkrentmeesters


Gesprek
Als u graag iemand wilt spreken dan kunt u bellen met de predikant 06-83951074 of met het pastoraal meldpunt 06-19945139.


Beperkende maatregelen bij kerkdiensten
De regel voor het aantal kerkgangers is ingeperkt tot maximaal 30. Hierin volgen we de richtlijnen van de PKN, die zijn gebaseerd op de overheidsmaatregelen. Om het beperkte aantal kerkgangers te kunnen reguleren is een inschrijfsysteem noodzakelijk. Op de website van de Bergkerk vindt u een aanmeldingsmogelijkheid voor zowel de kapel (max. 15 plaatsen 9.30 uur) als de kerkzaal (max. 30 plaatsen 10.30 uur). Bij aanmelding kunt u ook zien hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. Het inschrijvingssysteem dat gebruikt wordt is van origine bedoeld als een ticketsysteem, dat kan vervreemdend werken hebben we wel gehoord, maar laat u niet afschrikken! U koopt geen ticket voor de kerkdienst, het is louter een handig (en gratis beschikbaar) reserveringssysteem. De maatregelen gaan tegen onze gebruikelijke gastvrijheid in, maar zijn helaas noodzakelijk. We rekenen op uw begrip!
Het dragen van een mondkapje (bij verplaatsingen in de kerkzaal) wordt dringend aanbevolen. De liederen worden door enkele zangers solo vanaf het koor gezongen; er is geen gemeentezang.
Link voor aanmelding:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-reserveer-een-plaats-in-de-kerkdienst-124810197661


Aangepast gebruiksplan
Voor het actuele gebruiksplan – zie de website.


Advent- en kersttentoonstelling in de Bergkerk
Van 29 november 2020 tot en met 17 januari 2021 is de tentoonstelling van Franz Hazelzet te zien in de Bergkerk, onder de titel:

VERGEZICHT

De expositie laat werk zien dat refereert naar de verwachtingsvolle tijd van advent. Kleur is het uitgangspunt van Franz Hazelzet. Laag over laag kleuren aanbrengen op het witte doek totdat iets zich ontvouwt: een diepte, een vergezicht of een beweging. Als je als toeschouwer de rust neemt om te kijken, zie je onverwachte beelden en valt er van alles te ontdekken: vooral licht. Het is zoals Nijhoff ooit dichtte:
'Het licht, Gods witte licht/breekt zich in kleuren:/kleuren zijn daden van het licht dat breekt'.

Franz Hazelzet werkt vanaf 1983 als beeldend kunstenaar en exposeert jaarlijks. Hij is lid van het Amersfoortse kunstenaarscollectief Absoluut. Zie absoluut.nl en absoluut-on-the-road.nl.
Hij geeft met veel plezier schilderles in zijn eigen atelier op landgoed Stoutenburg. Daarnaast verzorgt hij Pop-up schilderworkshops bij bedrijven. Voor geïnteresseerden kan Hazelzet in groepsverband zijn werk toelichten. Een afspraak kan via zijn email worden gemaakt. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verdere informatie: www.franzhazelzet.nl
De expositie is te bezichtigen na de kerkdienst of doordeweeks op afspraak (033-4617917),
Dr. A. Kuyperlaan 2.


Houd afstand, raak me aan
Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar is deze kring
In het kader van ‘onder de vijgenboom’ – zin in de ouderdom, worden twee gespreksochtenden aangeboden onder het motto ‘Houd afstand, raak me aan’. De wereld staat op z’n kop. De coronacrisis raakt iedereen en zet ons op afstand van elkaar. Een aanrakingsverbod, wat doet dat met ons? Hoe moeten we ons verhouden tot elkaar? Wat betekent dit ‘nieuwe normaal’ voor ons welbevinden? Hoe ervaren wij deze tijden bij het ouder worden? Allemaal vragen die het waard zijn om te delen en te bespreken. We laten ons verrijken door poëzie en fotografie en lezen passages uit de boeken van Paul Verhaeghe, ‘Houd afstand, raak me aan’ en Ad van Nieuwpoort, ‘Leven zonder oplossing’. Gespreksleiders: Jan van Baardwijk en René Rosmolen.

Data: 24 november en 1 december van 10.00-12.00 uur Plaats: Bergkerk. Kosten: € 20 totaal (incl. materiaal, koffie/thee). Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar.
Opgave aan: ds. René Rosmolen 033- 4801553 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Gedragsregels voor de vieringen
Elke zondag zijn twee coördinatoren aanwezig die instructies geven. Graag uw aandacht voor:
1. De 1,5 meter norm blijft geldig; huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
2. Het is begrijpelijk dat gemeenteleden met elkaar willen praten, maar doe dat na de dienst.
3. Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten, blijven thuis. De coördinator kan gemeenteleden in bepaalde situaties de toegang tot de eredienst ontzeggen. Ieder moet ten minste ‘24 uren klachtenvrij’ zijn.
4. Gemeenteleden die tot de risicogroepen behoren verzoeken we te overwegen of het verantwoord is naar de kerk te komen.
5. De garderobe wordt niet gebruikt. Neem uw jas mee naar uw zitplaats.
6. Gemeenteleden maken alleen in overleg met de coördinator gebruik van de toiletten.
7. Kerkgangers blijven na de dienst op hun plaats zitten totdat zij van de coördinator vernemen de kerk te kunnen verlaten.
8. De collectes worden gehouden bij de uitgang (open schalen).


Oproep wegbrengen kerstattentie
De Taakgroep Ouderen (TO) verzorgt ook dit jaar een kerstattentie voor gemeenteleden van 83+
Voor het rondbrengen van rond de 120 attenties vragen we U als gemeentelid om hulp.
Zou U enkele attenties weg willen brengen? Gezien de regels rond Covid 19 zal het meestal niet mogelijk/verstandig zijn om daar een bezoekje aan te koppelen, maar we hopen dat de attentie op zich, en uw bereidheid om die aan te reiken, al het hart en hoofd van de ontvangers kan doen oplichten.
Als datum voor het ophalen van de kerstattenties streven we naar:
donderdagochtend 10 december, tussen 10 en 12 uur, afhankelijk van de regels rondom het Covid 19 virus. Definitieve datum en tijd worden later bekendgemaakt.
Opgave bij: secretariaat TO Anthony Melissen 06 53700335 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Komende eredienst
Zondag 29 november, 1e zondag van de Advent
Bergkapel 9.30 uur dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers aanmelden via website)
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en Tafel (max. 30 kerkgangers aanmelden via website), tevens internetdienst.
Voorganger in beide diensten is ds. Jan van Baardwijk.

 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk