NIEUWSBRIEF    18 oktober   2020  

Zondag 18 oktober, 20e zondag na Pinksteren
Bergkapel 9.30 uur dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website).
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en Gebed (maximaal 30 kerkgangers, aanmelden via website). Gastvoorganger in beide diensten is dr. Albert Jan Stam uit Leusden.
Lezing: Ezra 3,10 – 4,5 (7); 4,24 – 5,5a.


Omzien naar elkaar


Aangereikt
Een klein briefje, ter bemoediging van ons allen.

Juist nu, nu we al zolang van elkaar gescheiden zijn, elkaar helemaal niet zien of op 1,5 meter afstand,
en het misschien nog wel maanden gaat duren, is er de uitdaging voor de kerk om echt kerk te zijn.
Binnen de muren met weinigen, maar buiten de muren met velen. En daar het gezang gaande te houden, uit volle borst.
Zoals altijd in crisistijden komt het er nu op aan. Ik denk aan de verhalen over de woestijn, de ballingschap, de gevangenis.
Klagen over het gemis mag altijd; maar zeuren, de moed verliezen, bij de pakken neerzitten niet.

Een kerk die leeft weet van incasseren.
En natuurlijk, bovenal, van de hoop.

Beperkende maatregelen kerkdiensten
De regel voor het aantal kerkgangers is ingeperkt tot maximaal 30. Hierin volgen we de richtlijnen van de PKN, die zijn gebaseerd op de overheidsmaatregelen. Om het beperkte aantal kerkgangers te kunnen reguleren is een inschrijfsysteem noodzakelijk. Op de website van de Bergkerk vindt u een aanmeldingsmogelijkheid voor zowel de kapel (max. 15 plaatsen 9.30 uur) als de kerkzaal (max. 30 plaatsen 10.30 uur). Bij aanmelding kunt u ook zien hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. Het inschrijvingssysteem dat gebruikt wordt is van origine bedoeld als een ticketsysteem, dat kan vervreemdend werken hebben we wel gehoord, maar laat u niet afschrikken! U koopt geen ticket voor de kerkdienst, het is louter een handig (en gratis beschikbaar) reserveringssysteem. De maatregelen gaan tegen onze gebruikelijke gastvrijheid in, maar zijn helaas noodzakelijk. We rekenen op uw begrip!
Het dragen van een mondkapje (bij verplaatsingen in de kerkzaal) wordt dringend aanbevolen. De liederen worden door enkele zangers solo vanaf het koor gezongen, er is geen gemeentezang.
Link voor aanmelding:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-reserveer-een-plaats-in-de-kerkdienst-124307736787

Aangepast gebruiksplan
Voor het actuele gebruiksplan – zie de website.


Viering Zondag 1 november, Allerheiligen
Allerheiligen valt dit jaar op een zondag, wij gedenken hen die ons zijn voorgegaan en noemen namen van gemeenteleden die in de afgelopen periode gestorven zijn. De families van overleden gemeenteleden worden voor deze dienst per brief uitgenodigd. Wij willen hen zeker de gelegenheid geven deze zondag in de kerk te zijn, dat betekent dat er een wat beperkter aantal plaatsen in de kerk beschikbaar is. Bij de aanmeldingsmogelijkheid op de website van de Bergkerk kunt u zien hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. U zult begrijpen dat we op Allerheiligen voorrang geven aan de familieleden.

Na dienst (vanaf 11.30 uur) blijft de kerk tot 13.00 uur open voor wie dat wil om uit persoonlijke kring iemand te gedenken. Er wordt gemusiceerd, u kunt een lichtje aansteken en er is gelegenheid om even in de kerk te zitten en te gedenken.

Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk.

Voorbede in de zondagse kerkdienst
Gebedsintenties of verzoeken om voorbeden kunt u digitaal doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de predikant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In de voorbede van het woensdagavondgebed in de kapel worden de namen genoemd van de mensen voor wie wij willen bidden. Deze namen worden door het pastorale netwerk aangedragen. In de afgelopen maanden, toen de kapeldiensten niet doorgingen, hebben we de voorbede van het avondgebed overgenomen in de online zondagmorgen diensten. Nu de avondgebeden weer beginnen, zullen de namen weer in het avondgebed in de kapel worden genoemd. De afgelopen periode heeft ons geleerd, hoe betekenisvol het is als er in de voorbede van de gemeente op zondag ook concreet namen klinken. We willen het verband met de zondagvieringen graag vasthouden. Voorlopig is besloten om de namen die in het woensdagavond gebed klinken ook maandelijks te laten terugkomen in de zondagmorgenviering.


Avondgebed
Elke woensdagavond om even voor half acht luidt de klok voor het wekelijkse avondgebed in de Bergkapel. De kapel is heringericht, de stoelen staan in een kring en er is ruimte voor max. 15 mensen. Vanwege de kleine ruimte van de kapel en de beperkte ventilatiemogelijkheden is zingen vooralsnog niet mogelijk. We bidden het avondgebed met een eenvoudige en alleen gesproken vorm van liturgie. Een korte lezing wordt uitgesproken volgens het dagelijks leesrooster van de oecumenische gemeenschap in Taizé. In stilte kunnen we overdenken en voorbeden worden gezegd. Er klinken namen van zieken uit onze gemeenschap. Een intiem moment. Na de zegenbede gaan we in stilte en tot rust gekomen uiteen en vervolgen onze weg. U bent welkom in de kapel voor de vespers, op woensdagavond om 19.30 uur.


Kapel
In de kapeldiensten die om 9.30 uur beginnen, staan de stoelen in een kring op 1,5 m afstand, voor maximaal 15 kerkgangers. Op de website van de Bergkerk is een aanmeldingsmogelijkheid voor de kapel. Gekozen is voor een liturgie van Schrift en Tafel zonder zang en muziek, gevierd door een kleine groep mensen. We hopen op een verstilde viering van ongeveer 3 kwartier.


Diaconale collectes en internetdiensten
Voor het houden van collectes in de internetdiensten is als oplossing gevonden dat men geld kan overmaken. We hopen op uw steun te mogen rekenen.
Voor gemeenteleden die liever niet wekelijks een bedrag overmaken, is het bijvoorbeeld mogelijk om één keer per maand een bedrag over te maken. Als u bij de omschrijving de betreffende maand en ‘verdelen’ vermeldt, zal de diaconie de gift gelijk verdelen over de diaconale doelen.
Het bankrekeningnummer van de Bergkerk is NL77 INGB 0004 9582 44.

Muziek op de Berg - zondag 25 oktober 2020 - 16.00 uur ELYSIUM
Jeannette van Schaik (sopraan) en Peter Nilsson (piano)
Ook onder de huidige beperkende maatregelen organiseren we graag een uur schoonheid en troost. Sopraan Jeannette van Schaik, bij Muziek op de Berg geen onbekende, en pianist Peter Nilsson brachten onlangs een met lovende pers ontvangen debuutalbum ‘Elysium’ uit. Laatromantische en vroeg 20e eeuwse liederen van Ottorino Respighi, Erich Wolfgang Korngold en Richard Strauss over bloei, vergankelijkheid, afscheid en het koesteren van herinneringen. Een uitsnede uit enkele van de wondermooie liederencycli, met titels als ‘Abschiedslieder’, ‘Mädchenblumen’ en ‘Letzte Blätter’, brengen zij als opmaat naar de week van Allerheiligen en Allerzielen. Gezien het beperkte aantal plaatsen is reserveren noodzakelijk en vragen we een iets hogere toegangsprijs dan gebruikelijk: kaarten à € 15,- zijn verkrijgbaar via www.muziekopdeberg.eventbrite.nl. Het concert zal ook te beluisteren zijn (alleen ‘live’) via www.kerkdienstgemist.nl . We begroeten u graag in de ruim ingerichte, maar daardoor niet minder sfeervolle kerkzaal van de Bergkerk. Van harte aanbevolen!
Cees-Willem van Vliet

Beheerdersteam zoekt nieuwe gastheren/-vrouwen
Na de eerste corona-golf is de verhuur van ruimtes in de Bergkerk toegenomen. Behalve als vergaderruimte worden onze zalen gebruikt voor allerlei (vooral: kunst- en cultuur-) cursussen, na- en bijscholingen, muziekrepetities enz. Het is mooi dat we als gemeente de deuren zo open zetten voor een breder publiek. En het is in toenemende mate een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente.

De reacties van onze gasten zijn steeds positief: “wat een prachtige kerk, wat hangt er een fijne sfeer en wat worden we hier goed verzorgd”. Dat laatste is te danken aan gemeenteleden die (na het vertrek van Remy John) de rol van gastheer/-vrouw vervullen. De afgelopen maanden werd die rol met enthousiasme vervuld door Dik Sanders en Annemarie van den Biezenbos, met incidentele ondersteuning door enkele anderen. Maar vanwege de toename van verhuuractiviteiten redden Dik en Annemarie het niet meer met zijn tweeën. Daarom heb ik (Riemke Leusink) me bij het beheerdersteam aangesloten, en ik kan jullie verzekeren: het is echt een leuke klus. De taken zijn niet ingewikkeld (zalen klaarmaken, mensen ontvangen, koffie zetten, licht schoonmaakwerk) en de gasten zijn positief en dankbaar. Ik ben goed ingewerkt door Annemarie en Dik, zodat ik nu elke vrijdag (en incidenteel op andere dagdelen) zelfstandig de rol van gastvrouw kan vervullen. Ook ligt er een door Daniel de Kraker geschreven ‘Handboek Beheer’, een naslagwerk waarin alle voorkomende situaties en de apparatuur helder staan beschreven. Zodoende loopt alles in principe op rolletjes. De samenwerking met Dik en Annemarie is inspirerend en we lachen heel wat af samen, vooral als er eens iets mis gaat…

Maar ook met z’n drieën redden we het niet. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Liefst een paar mensen die na een inwerkperiode een vaste dag (of dagdeel) als gastheer/-vrouw zelfstandig aan de slag willen gaan, of op drukke dagen Annemarie, Dik of Riemke willen assisteren.
Je gaat deel uitmaken van een gezellig team en je draagt bij aan een dienst van onze gemeente die vermoedelijk in de komende jaren steeds belangrijker gaat worden.
Neem voor nadere informatie contact op met Annemarie (06 22189604) of Riemke (06 30063399) of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Exposities in de Bergkerk
Tot en met 22 november 2020 is er een expositie in de Bergkerk van werk van Lianne ter Maat. Bij het maken van de geëxposeerde werken hield de gedachte haar bezig of we wel zuinig genoeg op onze aarde zijn, en of we een andere planeet kunnen gaan bewonen als die van ons ´op´ is. De foto´s nemen je mee naar een toekomstige planeet en haar bewoners.

Lex Hemels, beeldhouwer, laat werk in en bij de vitrine zien. Hij heeft beelden geselecteerd die zijn gemaakt van afgedankte materialen, restmaterialen en gevonden voorwerpen. In onze wegwerpmaatschappij is het in Lex’ ogen van groot belang om materialen langer in de kringloop te houden en niet te verbranden of op andere wijze teniet te doen gaan.
De expositie is na de kerkdienst te bezichtigen of doordeweeks op afspraak (033 4617917).


Gezocht logeeradressen
In Amersfoort zijn drie gezinshuizen van ’s Heeren Loo. Voor een aantal kinderen die daar verblijven geldt dat zij niet bij hun ouders kunnen logeren tijdens het vrije weekend. Vandaar dat wij op zoek zijn naar meerdere logeergezinnen voor onze kinderen. Het logeerweekend is een laagdrempelig en gezellig weekend waar aandacht is voor het ondernemen van leuke activiteiten, maar ook vooral gewoon de rust om een weekend mee te doen met uw gezin en een eigen plek te hebben waar de kinderen zich veilig en gezien voelen.
Een kind komt om de 4 weken een weekend bij u logeren van vrijdagmiddag tussen 16 en 17 uur tot zondagavond tussen 19 en 20 uur. Daarnaast zou het wenselijk zijn dat ook tijdens de vakanties van het gezinshuis er mogelijkheden zouden zijn om te logeren. Misschien hebt u dit altijd al willen doen? Misschien wordt u nu pas enthousiast na het lezen van dit bericht? Misschien hebt u behoefte aan meer informatie? Bel dan Yvonne of René (06 227 23378). U kunt ook Femke bellen (06 427 09747) om enkele enthousiaste logeerervaringen te horen!


Gedragsregels voor de vieringen
Elke zondag zijn twee coördinatoren aanwezig die instructies geven. Graag uw aandacht voor:
1. De 1,5 meter norm blijft geldig; huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
2. Het is begrijpelijk dat gemeenteleden met elkaar willen praten, maar doe dat na de dienst.
3. Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten, blijven thuis. De coördinator kan gemeenteleden in bepaalde situaties de toegang tot de eredienst ontzeggen. Ieder moet ten minste ‘24 uren klachtenvrij’ zijn.
4. Gemeenteleden die tot de risicogroepen behoren verzoeken we te overwegen of het verantwoord is naar de kerk te komen.
5. De garderobe wordt niet gebruikt. Neem uw jas mee naar de zitplaats.
6. Gemeenteleden maken alleen in overleg met de coördinator gebruik van de toiletten.
7. Kerkgangers blijven na de dienst op hun plaats zitten totdat zij van de coördinator vernemen de kerk te kunnen verlaten.
8. De collectes worden gehouden bij de uitgang (open schalen).


Komende eredienst
Zondag 25 oktober, 21e na Pinksteren
Bergkapel 9.30 uur dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers aanmelden via website).
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en Gebed (max. 30 kerkgangers aanmelden via website).
Voorganger in beide diensten: ds. Roel Bosch uit Zeist
Lezing: Nehemia 7,72b – 8,18.


Bijdragen voor de Nieuwsbrief
Vriendelijk verzoek uw bijdragen of berichten uiterlijk op woensdagavond voor 20.00 uur in te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk