NIEUWSBRIEF    13 september  2020 

Zondag 13 september, 15e na Pinksteren

Bergkapel 9.30 uur dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website).
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en Gebed (achternamen beginnend met A t/m L zijn van harte uitgenodigd). Ingeval twee achternamen, aan u de keuze.
Gastvoorganger in beide diensten is ds. S. de Vries uit Schalkwijk.
Evangelielezing: Mattheus 18 ; 21 – 35.


Aantal kerkgangers per dienst

Inmiddels is een onbeperkt aantal mensen tijdens diensten welkom in de kerk, met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. De Bergkerk kan 86 mensen een plaats bieden. De stoelen staan in tweetallen opgesteld volgens het gebruiksplan dat de richtlijnen van de PKN volgt. Op de website van de Bergkerk kunt u het gebruiksplan inzien.
Om het kerkbezoek zo goed mogelijk te reguleren, heeft de kerkenraad gekozen voor de volgende verdeling: de ene zondag zijn kerkgangers welkom van wie de achternaam begint met de letters A t/m L en de volgende zondag wordt de groep M t/m Z uitgenodigd.

Bij verschillende achternamen in één gezin, maakt u zelf een keuze naar welke zondagsdienst u gaat.

Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk.

Kapel

De kapeldiensten om 9.30 uur zijn weer gestart. De stoelen in de kapel staan in een kring op 1,5 m afstand voor maximaal 15 kerkgangers. Op de website van de Bergkerk is een aanmeldingsmogelijkheid voor de kapel. Er is gekozen voor een liturgie van Schrift en Tafel zonder zang en muziek, gevierd door een kleine groep mensen. We hopen op een verstilde viering van ongeveer 3 kwartier en zijn benieuwd naar uw ervaringen.

Gemeentezang in de kerk

Op de website van de PKN worden richtlijnen voor het gezamenlijk zingen in de kerk gegeven. De Bergkerk maakt het mogelijk om op een veilige manier met elkaar te zingen. We hebben ervoor gekozen niet de grenzen van wat mogelijk is op te zoeken maar vooralsnog alleen het slotlied op een ingetogen wijze samen te zingen. Andere liederen zullen door een kleine groep cantores worden gezongen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen het hiermee eens zijn en zich veilig weten in de kerk.

Gedragsregels voor de vieringen

Elke zondag zijn twee coördinatoren aanwezig die de kerkgangers instructies geven. Graag uw aandacht voor:

1. De 1,5 meter norm blijft geldig; huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
2. Het is begrijpelijk dat gemeenteleden met elkaar willen praten, maar doe dat na de dienst buiten rondom de entree en op het grasveld, daar is genoeg ruimte.
3. Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten, blijven thuis. De coördinator kan gemeenteleden in voorkomende situaties de toegang tot de eredienst ontzeggen. Ieder moet ten minste ‘24 uren klachtenvrij’ zijn.
4. Gemeenteleden die tot de risicogroepen behoren verzoeken we te overwegen of het verantwoord is naar de kerk te komen.
5. De garderobe wordt niet gebruikt. Neem uw jas mee naar de zitplaats.
6. Gemeenteleden maken alleen in overleg met de coördinator gebruik van de toiletten.
7. Kerkgangers blijven na de dienst op hun plaats zitten totdat zij van de coördinator vernemen de kerk te kunnen verlaten.
8. De collectes worden gehouden bij de uitgang (open schalen).

Diaconale collectes en internetdiensten

Voor het houden van collectes in de internetdiensten is als oplossing gevonden dat men geld kan overmaken. We hopen op uw steun te kunnen rekenen.
Voor gemeenteleden die liever niet wekelijks een bedrag overmaken, is het bijvoorbeeld mogelijk om één keer per maand een bedrag over te maken. Als u bij de omschrijving de betreffende maand en ‘verdelen’ vermeldt, zal de diaconie de gift gelijk verdelen over de diaconale doelen.

Het bankrekeningnummer van de Bergkerk is NL77 INGB 0004 9582 44.

Afscheid beheerder Remy-John Ririhena

Zoals bij de meesten van u bekend, is Remy-John Ririhena, die per 1 september 2019 de taak van
beheerder op zich heeft genomen, sinds december met ziekteverlof. Van meet af aan zag het er naar uit dat de herstelperiode, waarin wij regelmatig met hem contact hebben gehad, lang zou duren; van een reïntegratie kon ook geen sprake zijn. De arbeidsovereenkomst, die tot 1 september jl. liep, is in de ontstane situatie niet verlengd.
Gezien het herstelproces van Remy-John heeft hij ook aangegeven geen mogelijkheid te zien om van de gemeente afscheid te nemen. We wensen hem een goed herstel toe en daarna een bevredigend vervolg van zijn werkzame leven.

Vanaf het moment dat Remy-John zijn taken moest neerleggen hebben Annemarie van den Biezenbos en Dik Sanders deze werkzaamheden overgenomen, gelukkig met de hulp van anderen. Hoe de beheerderstaken op lange termijn zullen worden ingevuld, is momenteel een belangrijk punt van aandacht. We zijn immers bezig de financiële situatie van de Bergkerk meer concreet in kaart te brengen, mede met het oog op de begroting 2021. De komende weken moet een en ander duidelijk worden en zullen wij u informeren.
De wijkraad van Kerkrentmeesters

Voorbede in de zondagse kerkdienst

Gebedsintenties of verzoeken om voorbeden kunt u digitaal doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de predikant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de voorbede van het woensdagavondgebed in de kapel worden concreet namen genoemd van de mensen voor wie wij willen bidden. Deze namen worden van het pastorale netwerk aangedragen. Afgelopen maanden, toen de kapeldiensten geen doorgang konden vinden, hebben we de voorbede van het avondgebed overgenomen in de online zondagmorgen diensten. Nu de avondgebeden weer beginnen, zullen de namen weer in het avondgebed in de kapel worden genoemd. De afgelopen periode heeft ons geleerd, hoe betekenisvol het is als er in de voorbede van de gemeente op zondag ook concreet namen klinken. We willen het verband met de zondagvieringen graag vasthouden. Voorlopig is besloten om de namen die in het woensdagavond gebed klinken ook maandelijks te laten terugkomen in de zondagmorgenviering.

Ouder-kind viering zondag 13 september

Naast de reguliere Westhilldiensten (kindernevendienst) is er ook weer éénmaal per maand een ouder-en-kind viering in de Kapel van de Bergkerk. De eerste dienst van dit jaar is deze zondag 13 september om 10:30 in de Kapel. Helaas laten de omstandigheden het nog niet toe om deze diensten in de oorspronkelijk bedoelde vorm van ouders en kinderen gezamenlijk weer op te pakken. We vinden dat natuurlijk heel erg jammer, maar we kunnen voor nu de diensten wel door laten gaan voor de kinderen. De ouders die dat willen, kunnen tegelijkertijd beneden in de kerkzaal de gewone dienst bijwonen. 
Volgende geplande ouder-kind vieringen: 11 oktober 10:30, 22 november 10:30

Meet & Greet ‘outdoor’

De Wijkkerkenraad van de Bergkerk nodigt ieder uit die betrokken is bij de Bergkerk voor een bijzondere
Meet & Greet dit jaar. We vieren dat in de buitenlucht, op het grasveld en plein voor de Bergkerk op zondagochtend 27 september van 11.15 – 13.00 uur, aansluitend aan de kerkdienst. Het accent ligt op de onderlinge ontmoeting op gepaste afstand. Er wordt gezorgd voor koffie/thee/limonade, een lunchtasje en een luchtig Corona-proof programma. Bij slecht weer gaat het niet door. De kerkdienst van 10.30 uur is op deze ochtend, zoals gebruikelijk nu, alleen toegankelijk voor de helft van de gemeente (namen A t/m L). Meer informatie volgt binnenkort.

Reserveer de datum alvast in uw agenda. Aanmelding is noodzakelijk, bij voorkeur via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ovv. ‘Meet & Greet’. Maar bellen of appen mag ook, naar Dik Sanders:
06-51609804. Voor meer informatie Anne Weiland, Martijn de Jong-Tennekes of Dik Sanders.

Aankondiging 'Muziek op de Berg'

Zondag 27 september 16.00 uur - Contrasten, trio’s van Beethoven en Koetsier
Francien Post, fluit, Thomas Dulfer, fagot en Cees-Willem van Vliet, piano
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.bergkerk.nl

Houd afstand, raak me aan
(foto: René Rosmolen)

In het kader van ‘onder de vijgenboom’ – zin in de ouderdom, worden twee gespreksochtenden aangeboden onder het motto ‘houd afstand, raak me aan’. De wereld staat op z’n kop. De coronacrisis raakt iedereen en zet ons op afstand van elkaar. Een aanrakingsverbod, wat doet dat met ons? Hoe moeten we ons verhouden tot elkaar? Wat betekent dit ‘nieuwe normaal’ voor ons welbevinden? Hoe ervaren wij deze tijden bij het ouder worden? Allemaal vragen die het waard zijn om te delen en te bespreken. We laten ons verrijken door poëzie en fotografie en lezen passages uit de boeken van Paul Verhaeghe, ‘Houd afstand, raak me aan’ en Ad van Nieuwpoort, ‘Leven zonder oplossing’. Gespreksleiders: Jan van Baardwijk en Rene Rosmolen.

Data: 6 en 13 oktober van 10.00-12.00 uur
Plaats Bergkerk
Kosten: € 20 totaal (incl. materiaal, koffie/thee)
Opgave: ds. René Rosmolen 033- 4801553 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontvangen reacties

Wat was het fijn gisteren weer in de Bergkerk te zitten en nog wel in de kapel. Het heeft me echt goed gedaan.
We hebben natuurlijk erover nagefilosofeerd. Het was mooi, sober, natuurlijk had ik wel graag willen instemmen door het zingen van een lied, maar er was toch een mooi gemeenteaandeel.
De kring was prettig, je kon iedereen zien. Piet had herinneringen aan vroeger, toen er nog Stille Missen gevierd werden naast de Hoogmis. Voor schooltijd gingen de scholieren daar naartoe.

We hopen er weer regelmatig te zijn. Een hartelijke groet, Jetty

Dit was dus echt theologie in actu. Je laat je verrassen. Psychodrama van topniveau.

Wat een heerlijke, verrassende, originele dienst was het gisteren. Nog nooit meegemaakt: een predikant die halverwege zijn preek luidkeels wordt onderbroken door een gemeentelid in de vorm van een terechtwijzing, zich na enig tegenstribbelen laat gezeggen en het spel zelfs nog verder uitspeelt omdat het zo mooi past in het thema van zijn preek. Ook prachtig voor de kinderen die overvlogen naar Rond de 15.

Dank voor deze onvoorspelbare verkondiging!

Als het er om gaat

Wie houdt stand
spreekt zich uit
kijkt niet weg
blijft niet aan de kant
als het er om gaat?
Wie staat op
houdt woord
verstoort
de status quo
als het er om gaat?
Wie zwicht en zwijgt
en niets meer vindt
is ziende blind
dan dooft het licht*
als het er om gaat.

Tom Segaar, juli 2020

(*H.M. van Randwijk)

Doop

Zondag 20 september in de dienst van 10.30 uur zijn we doopgetuigen. Wouter en Marijke Mul (Utrechtseweg) houden hun zoon Thijs Ruben ten doop. Zus Anne en broer Niels zullen het goed in de gaten houden. Een feestelijke doopzondag. Van harte gefeliciteerd!

Nieuwe expositie in de Bergkerk

Van 12 september t/m 22 november 2020 is er een expositie in de Bergkerk van gemeentelid Lianne ter Maat. Bij het maken van deze serie was ze bezig met de gedachte of we wel zuinig genoeg op onze aarde zijn, en of we een andere planeet kunnen gaan bewonen als die van ons ´op´ is. De foto´s nemen je mee naar een toekomstige planeet en haar bewoners.

Alone. Naturally.
Encapsulated by chilling silence. Blistering loneliness.
Far away, yet still here.
The future has yet to come.

Lianne zoekt in vormeloos materiaal betekenis die het alledaagse overstijgt. Vloeistoffen, papier, glas en licht vormen de elementen voor een andere werkelijkheid. Ze studeerde in 2017 af als autonoom fotograaf aan de Fotoacademie Amsterdam.
Min of meer gelijklopend aan het werk van Lianne laat Lex Hemels, vrijetijds beeldhouwer, werk in en bij de vitrine zien. Het zijn alle werken die niet eerder in een expositie van hem in de Bergkerk te zien waren.
Voor deze kleine expositie heeft hij beelden geselecteerd die zijn gemaakt van afgedankte – of restmaterialen en gevonden voorwerpen. In onze wegwerpmaatschappij (hoe lang houden we dat nog vol?) waar grondstoffen schaarser worden, is het in Lex’ ogen van groot belang om materialen langer in de kringloop te houden en niet te verbranden of op andere wijze teniet te doen gaan.
Je kunt materiaal immers bijna steeds opnieuw gebruiken als je er maar slim en creatief mee weet om te gaan en er zodoende ‘mooie dingen’ mee weet te maken. Het is goed om te ervaren dat kunstenaars maar ook anderen dit inmiddels aardig hebben opgepakt. Niettemin ….. het kan altijd beter!
De expositie is na de kerkdienst of doordeweeks op afspraak (033-4617917) te bezichtigen.

Hulp gezocht bij R15

Enkele weken geleden plaatsten we een oproep voor nieuwe leiders voor R15 en vroegen belangstellenden om eens te bellen of te mailen en te kijken of er interesse is voor deze prachtige taak. Het bleef stil en dat betekent dat we het rooster na de vakantie mogelijk niet kunnen bemensen. Daarom roep ik jullie nogmaals op om eens met ons van gedachten te wisselen. Het is een mooie opdracht om met de jongeren samen te werken aan hun geloofsontwikkeling. Ook degene die slechts af en toe beschikbaar is, nodig ik uit om contact met ons op te nemen.

Namens R15: 06-44268721, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WIE OF WAT VERBINDT VERSCHIL?

Dialoog op woensdag 23 september 2020

Welke verschillen moeten er in onze stad verbonden worden? Waar is dat noodzakelijk? Een hoop verschillen bestaan gewoon en ieder doet zijn ding. Maar soms schuurt het. Waar het meest?
Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies organiseert in het kader van de Vredesweek een bijeenkomst rondom deze vragen. Op de avond gaan we in gesprek met Meryem Kilic-Karaaslan (bestuurskundige) en Abdellah Salama (jeugdhulpverlener). Meryem kijkt naar deze vragen met een helikopterview, Abdellah is een man van de praktijk. En de deelnemers aan dit gesprek komen met hun eigen vragen en ervaringen.
De bijeenkomst wordt gestreamed en is live en achteraf te bekijken via: kerkdienstgemist de Bron Amersfoort. Op de bijeenkomst is het protocol Covid van kracht.
Aanmelden via Elly Boon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon 033-4753205

Plaats: De Bron, Vogelplein 1 (Liendert, tegenover de Jumbo)
Van: 20.00 – 22.00 uur
Organisatie: Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies platform-amersfoort.com

Mini-vespers Sint-Joriskerk
Tot eind september zijn er wekelijks op zondag om 15.00 en 16.00 uur mini-vespers in de kerk, die dan gratis toegankelijk is tussen 14.30 en 17.00 uur. De organisatie is in handen van vrijwilligers van de Raad van Kerken, met medewerking van musici uit verscheidene kerken in de stad.

Hoe staat het met het gebruik van de ‘kerk app’ binnen de PGA?
Sinds 2019 is vanuit het kerkelijk bureau het initiatief gestart om een onderzoek te doen naar de verschillende kerk apps die momenteel worden aangeboden. Een kerk app is een speciaal ontworpen app die op de mobiele telefoon geïnstalleerd kan worden met verschillende gebruikerstoepassingen zoals:
- gebruik voor de betaling van de collecte;
- gebruik als gemeenteledengids;
- gebruik voor de wekelijkse nieuwsbrief;
- gebruik voor communicatie binnen bepaalde groepen.

In de coronatijd blijkt dit al een zeer handig hulpmiddel te zijn en de verwachting is dat dit in de komende jaren een steeds belangrijker communicatiemiddel voor kerken zal zijn. Er zijn op dit moment verschillende aanbieders van een app voor kerken en binnen de PGA wijkgemeenten worden de volgende apps gebruikt door een aantal wijken: GIVT, Chrch-app en SCIPIO. Een nieuwe aanbieder is Donkey Mobile; zij worden ondersteund vanuit de (landelijke) PKN. Inmiddels heeft een werkgroep het voortouw genomen in dit onderzoek. De werkgroep bestaat uit:
- Liesbeth Schipper: coördinator kerkelijk bureau PGA;

- Anita Groenendijk: medewerker PR en communicatie PGA;
- Aalt van Lagen: Sint-Joriskerk, ouderling-kerkrentmeester. Beheerder Scipio-app.;
- Nathanaël Vroon:  gebruiker Chrch-app.;
- Marcel Scholte: diaken Adventkerk. Beheerder Chrch-app.;
- Hans van der Ploeg: ondersteuning kerkelijk bureau (financiën, LRP, IT).

Zij laten zich door de aanbieders van de Chrch-app, Scipio en Donkey Mobile voorlichten, nemen de nu opgedane ervaringen vanuit de wijken mee en bekijken dit in het licht vanuit een pakket van wensen uit zowel financieel/technisch gebruik als uit communicatiemogelijkheden. Daarmee willen ze tot een onderbouwd voorstel komen tot het gebruik van een app binnen de PGA.
Mocht er vanuit de verschillende wijkgemeenten nu al interesse zijn om zich te oriënteren op een app dan zijn zij van harte welkom om aan te sluiten bij de diverse presentaties of om zich te laten informeren over de diverse apps. Het streven van de werkgroep is echter wel om te komen tot één app die voor alle wijken optimaal is en ook schaalvoordeel met zich meebrengt voor nu en integratiemogelijkheden in de toekomst.

Namens de werkgroep kerk app,
Hans, Liesbeth en Anita

Bloemen voor het Detentiecentrum te Zeist

Elke zondag wordt in het Detentiecentrum voor vreemdelingen te Zeist een kerkdienst gehouden. Na de dienst krijgen de bezoekers een bloem uitgereikt. Kerken uit Zeist, Soest, De Bilt, Amersfoort en Utrecht zorgen voor deze bloemen. Vorige week, zondag 6 september 2020, zorgde de gemeente van de Bergkerk voor deze bloemen. Als symbool van deze gebeurtenis stond er één roos op de liturgietafel.

Maria Wynia


 

Komende eredienst

Zondag 20 september 2020, 16e zondag na Pinksteren
Bergkapel 9.30 uur dienst van Schrift en Tafel (max. 15 kerkgangers, aanmelden via website)
Bergkerk 10.30 uur dienst van Schrift en Gebed en bediening van de doop (achternaam beginnend met letters M t/m Z zijn hartelijk uitgenodigd)
Lezing Daniël 1: 1-21

Voorganger in beide diensten is ds. J. van Baardwijk.

 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 21.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47 
Financiën Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadministratie Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk