NIEUWSBRIEF    26 juli  2020 

Nieuwsbrief voor twee weken
In verband met de vakantieperiode geldt deze nieuwsbrief voor de zondagen 26 juli en 2 augustus. De volgende brief verschijnt 9 augustus. U kunt berichten insturen t/m woensdagavond 5 augustus  21 uur.

Dienst zondag  26  juli 10 uur - ds. J. van Baardwijk
Dienst zondag  02  augustus 10 uur – ds. J. van Baardwijk

Beide diensten zijn diensten van Schrift en Tafel – Internetdiensten. 

Aanwezigheid in de kerk: voor 26 juli geldt dat degenen van wie de naam begint met M tot en met Z hartelijk welkom zijn in deze kerkdienst en voor 2 augustus zijn het de letters A t/m L.
De anderen nodigen wij uit om de dienst digitaal mee te vieren via kerkdienst gemist. 
 

De orde van dienst vindt u onder Downloads op de website van de Bergkerk. Klik hier.


Avondmaal viering
Het was zondag 8 maart voor het laatst dat we in de Kapel van de Bergkerk het avondmaal vierden. De achterliggende maanden van ‘social distance’ waren in de kerk ook tijden van vasten. We hebben afgezien van het vieren van de Maaltijd van de Heer. Nu we heel voorzichtig en zo verantwoord mogelijk de kerkdiensten weer gezamenlijk vieren, zullen we de 2 komende zondagen ook weer het avondmaal vieren.
We hebben gezocht naar een eenvoudige en aangepaste vorm van viering op gepaste afstand. We gebruiken voor een goede hygiëne hosties, we kunnen niet gezamenlijk uit één beker drinken. Let u op bij het naar voren komen om onderling voldoende afstand te betrachten. In de dienst krijgt u aanwijzingen voor de te volgen looproute.
Het is een vreugde om dit weer te kunnen vieren, in het delen van brood en wijn vieren we de gemeenschap met Christus en met elkaar als gemeente van Christus.


Aantal kerkgangers per dienst
Vanaf 5 juli is een onbeperkt aantal mensen welkom in de kerk, maar wel met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. De Bergkerk in de veilige opstelling, kan in totaal 86 mensen een plaats bieden. Er kan dus nog geen sprake zijn van een volle kerk. De stoelen staan in tweetallen opgesteld. Een en ander staat te lezen in het gebruiksplan dat elke kerkelijke gemeente moet hebben, volgens richtlijnen van de PKN.
Op de website van de Bergkerk kunt u het gebruiksplan inzien.


Om het kerkbezoek zo goed mogelijk te reguleren binnen de toegestane aantallen, heeft de kerkenraad besloten tot de verdeling volgens het alfabet. De ene zondag zijn kerkgangers welkom van wie de achternaam begint met de letters A t/m L en de volgende zondag wordt de groep M t/m Z uitgenodigd.


Bij verschillende achternamen in één gezin, maakt u zelf een keuze naar welke zondagsdienst u gaat.
Deze opzet lijkt de meest eenvoudige om het aantal kerkgangers te reguleren. De praktijk moet uitwijzen of het goed werkt, maar vooralsnog doen we het zo.


Tot slot een advies voor deze tijd, laten we naar elkaar omzien en onze ervaringen met elkaar delen. We hebben elkaar nodig en - meer dan dat - laten we zowel in de kerk als thuis de lofzang gaande houden.


Gedragsregels voor de vieringen in de Bergkerk
 • Elke zondag zijn er twee coördinatoren ingeroosterd (in herkenbare hesjes). Zij geven de kerkgangers instructies en in de kerkzaal waar nodig verdere aanwijzingen.
 • Graag uw aandacht voor het volgende:
 • 1. De 1,5 meter norm blijft geldig; huisgenoten mogen bij elkaar zitten. In de kerkzaal staan de stoelen per twee opgesteld. Vriendelijk verzoek om de stoelen niet te verplaatsen. Als u alleen wilt zitten, houd dan de stoel naast u vrij.
 • 2. Het is begrijpelijk dat gemeenteleden met elkaar willen praten, maar doe dat niet binnen de kerk. Buiten rondom de entree en op het grasveld is ruimte genoeg om met inachtneming van de 1,5 meter met elkaar een gesprek aan te knopen.
 • 3. Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten, blijven thuis en komen niet naar de Bergkerk. De coördinator kan gemeenteleden in voorkomende situaties de toegang tot de eredienst weigeren. Alleen wie ten minste ‘24 uren klachtenvrij’ is, is welkom.
 • 4. Gemeenteleden die tot de risicogroepen behoren verzoeken we te overwegen of het wel verantwoord is naar de kerk te komen.
 • 5. De garderobe wordt niet gebruikt. Dus uw jas meenemen naar de zitplaats. In bijzondere omstandigheden zoals na hevige regenval, wordt een plek voor de jassen aangewezen.
 • 6. Gemeenteleden maken alleen in het uiterste geval en in overleg met de coördinator gebruik van de toiletten.
 • 7. Kerkgangers blijven na de dienst op hun plaats zitten totdat zij op aanwijzing van de coördinator de kerk kunnen verlaten.
 • 8. De collectes zullen worden gehouden bij de uitgang (open schalen).


   
Hulp gezocht bij R15
Enkele weken geleden plaatsten we een oproep voor nieuwe leiding voor R15 en vroegen belangstellenden om eens te bellen of te mailen en te kijken of er interesse is voor deze prachtige taak. Toen bleef het stil…….. geen mail, geen telefoon.
Dat betekent dat we het rooster na de vakantie mogelijk niet kunnen bemensen. Daarom roep ik jullie nogmaals op om eens te bellen of te mailen en van gedachten te wisselen. Dan kan ik met jullie delen wat een mooie opdracht het is om met de jongeren samen te werken aan hun geloofsontwikkeling. Ook mensen die slechts af en toe kunnen nodig ik van harte uit om contact met ons op te nemen.
Namens R15 nodig ik u uit……. 06-44268721, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kapel
In de zomermaanden juli en augustus vervalt de openstelling van de kapel. Eind augustus wordt bekend gemaakt of en hoe de kapeldiensten en de wekelijkse woensdagavondgebeden kunnen worden opgestart.

Mini-vespers Sint-Joriskerk
Al vanaf zondag 21 juni tot eind september zijn er wekelijks op zondag om 15.00 en 16.00 uur mini-vespers in de kerk, die dan gratis toegankelijk is tussen 14.30 en 17.00 uur. De organisatie is in handen van vrijwilligers van de Raad van Kerken, met medewerking van musici uit verscheidene kerken in de stad.

Diaconale collectes en internetdiensten
Voor het houden van collectes in de internetdiensten is als oplossing gevonden dat men geld kan overmaken. We hopen ook in de komende weken op uw steun te kunnen rekenen.
Voor gemeenteleden die liever niet elke week een bedrag overmaken, is het bijvoorbeeld mogelijk om één keer per maand een bedrag over te maken. Als u bij de omschrijving de betreffende maand en ‘verdelen’ vermeldt, zal de diaconie de gift gelijk verdelen over de diaconale doelen.
Het bankrekeningnummer van de Bergkerk is NL77 INGB 0004 9582 44.

Voorbede in de zondagse kerkdienst
Gebedsintenties of verzoeken om voorbeden kunt u digitaal doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de predikant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Komende eredienst
zondag 09 augustus 2020 - 10.00 uur - ds. J. van Baardwijk
zondag 16 augustus 2020 - 10.00 uur – ds. P. van der Harst


BACH OP DE BERG dinsdag 28 juli 2020 – 20.00 uur
Een jaarlijkse traditie in de Amersfoortse Bergkerk is een feestelijk concert op de sterfdag van Bach. Met dit jaar de concerten voor 1, 2, 3 en 4 klavecimbels. Gespeeld door Jan & David Jansen, Cees van der Poel & Cees-Willem van Vliet op 4 verschillende klavecimbels, vergezeld van een barok strijkersensemble. In veilige 1,5 m opstelling zit u om de spelers heen en zo bóven op de muziek. Na afloop heffen we het glas op Bach.
In verband met het beperkte aantal zitplaatsen wordt u gevraagd van tevoren een kaartje te kopen.
Dat kan heel eenvoudig via bachopdeberg.eventbrite.nl
We zien er naar uit om u te mogen verwelkomen, juist in deze bijzondere tijd. Tot dan!

Wat: Bach op de Berg | Concerten voor 1, 2, 3 & 4 klavecimbels.
Waar: Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort.
Wanneer: Dinsdag 28 juli 2020, 20.00 uur.
Toegang: Kaarten à € 15,00, incl. drankje na afloop.
Web: www.bergkerk.nl | www.facebook.com/muziekopdeberg | www.bachopdeberg.eventbrite.nl
Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Programma:
Concert voor klavecimbel en strijkers d-mol | BWV 1052
Concert voor 2 klavecimbels en strijkers c-mol | BWV 1062
Concert voor 3 klavecimbels en strijkers C-dur | BWV 1064
Concert voor 4 klavecimbels en strijkers a-mol | BWV 1065

 
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 21.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk