NIEUWSBRIEF 28 juni 2020

Dienst zondag  28 juni 2020 10 uur– ds. W. van Holten
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – Internetdienst.
We nodigen u uit om de viering digitaal mee te vieren via kerkdienst gemist.



Regulering aantal kerkgangers vanaf juli
Vanaf zondag 5 juli mogen we weer wat meer mensen toelaten in de kerk. Ondanks het bericht van het kabinet met de mededeling dat er geen beperkingen meer zijn aan het maximum van 100 mensen in een kerkdienst, is het met inachtneming van die 1,5 meter helaas niet mogelijk om volledig ‘open’ te gaan. In de Bergkerk kunnen we met stoelen op 1,5 meter in totaal 86 mensen een plaats geven, waarbij aangetekend moet worden dat de stoelen in tweetallen staan opgesteld. In de praktijk betekent dit, dat er voor minder dan 86 mensen een plaats is. Er is nog lang geen sprake van een volle kerk. Het staat allemaal beschreven in het gebruiksplan dat elke kerkelijke gemeente moet hebben, volgens richtlijnen van de PKN en goedgekeurd door de covid19 commissie van de PGA. Op de website van de Bergkerk kunt u het gebruiksplan inzien.


Binnen deze richtlijnen proberen we als gemeente de liturgie te vieren; niet iedereen kan elke zondag naar de kerk. De online kerkdiensten blijven belangrijk. Hoe kunnen we het aantal kerkgangers zo goed mogelijk reguleren om binnen de toegestane aantallen te blijven? Verschillende opties zijn bekeken, de kerkenraad heeft besloten om vooralsnog te starten met de verdeling volgens alfabet. De ene zondag zijn kerkgangers uitgenodigd van wie de achternaam begint met de letters A t/m L en de volgende zondag de groep met een achternaam beginnend met de letters M t/m Z. Bij verschillende achternamen in het gezin, maakt u zelf een keuze naar welke 2-wekelijkse zondagsdienst u gaat. Het lijkt de meest eenvoudige methode van regulering. De praktijk zal moeten uitwijzen of het gaat werken, maar vooralsnog gaan we hiermee verder.


Het betekent dat we als gehele gemeente niet samen kunnen komen en bovendien is er vooralsnog geen gemeentezang mogelijk, dat zijn zware beperkingen voor het vieren van de eredienst. Het blijft behelpen. Laten we elkaar helpen en dragen. Laten we de regels van het corona protocol naleven. Laten we naar elkaar omzien en laten we onze ervaringen met elkaar delen. We hebben elkaar nodig en - meer dan dat - laten we in de kerk en thuis de lofzang gaande houden.


Gedragsregels voor de anderhalve-meter vieringen in de Bergkerk
 • Per zondag zijn er twee coronacoördinatoren ingeroosterd (in herkenbare hesjes). Zij zullen de kerkgangers bij binnenkomst instructie geven en in de kerkzaal aanwijzingen geven waar nodig.
 • De volgende zaken zijn van belang:
 • 1. De 1,5 meter norm is onverkort geldig; huisgenoten mogen bij elkaar zitten. In de kerkzaal staan er steeds 2 stoelen naast elkaar, op 1,5 meter afstand van het volgende setje. Verzoek om niet met de stoelen te gaan schuiven. Wilt u graag alleen zitten, houd dan de stoel naast u vrij.
 • 2. Hoewel het uit oogpunt van verbinding na zovele weken begrijpelijk is dat gemeenteleden met elkaar een gesprek willen aangaan, is dat niet mogelijk binnen de kerk; buiten, maar op grondgebied van de kerk zijn er met inachtneming van 1,5 meter wellicht wel mogelijkheden, mits anderen niet gehinderd worden.
 • 3. Gemeenteleden met corona gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, dan wel zij die een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, blijven thuis en komen dus niet naar de Bergkerk. De coördinator kan gemeenteleden in voorkomende situaties de toegang tot de eredienst weigeren. Alleen als er sprake is van ten minste ‘24 uren klachtenvrij’, zijn gemeenteleden welkom.
 • 4. Gemeenteleden die tot de risicogroepen behoren wordt gevraagd ernstig te overwegen of zij het wel verantwoord vinden om naar de kerk te komen.
 • 5. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; jassen worden meegenomen naar de zitplaats. In uiterste gevallen – bijvoorbeeld gemeenteleden komen verregend binnen - zal de coördinator aangeven waar jassen kunnen worden ophangen.
 • 6. Gemeenteleden maken alleen in het uiterste geval en in overleg met de coördinator gebruik van de toiletten.
 • 7. Gemeenteleden blijven na afloop van de dienst op hun zitplaats zitten totdat zij op aanwijzing van de coördinator de kerk kunnen verlaten.
 • 8. De collectes zullen worden gehouden bij de uitgang (open schalen).


   
Kapel
In de zomermaanden juli en augustus vervalt de openstelling van de kapel. Eind augustus zal bekend zijn of en hoe de kapeldiensten en de wekelijkse woensdagavondgebeden kunnen worden opgestart.

Mini-vespers Sint-Joriskerk
Al vanaf vorige week zondag, 21 juni, tot eind september zijn er wekelijks om 15.00 en 16.00 uur mini-vespers in de kerk, die dan gratis toegankelijk is tussen 14.30 en 17.00 uur. De organisatie is in handen van vrijwilligers van de Raad van Kerken, met medewerking van musici uit verscheidene kerken in de stad.

MUZIEK OP DE BERG VANDAAG ZONDAG 28 JUNI – 16.00 UUR
Vandaag, zondagmiddag 28 juni om 16.00 wordt een concert gegeven in de serie 'Muziek op de Berg'.
Op het programma staan enkele bijzondere en indrukwekkende arrangementen uit het symfonische repertoire van Ludwig van Beethoven, voor de prachtige combinatie van piano en harmonium.
Luisteren naar een heel symfonieorkest is nog niet mogelijk, maar in deze uitvoering leert u Beethoven op een geheel nieuwe wijze kennen. Het programma wordt uitgevoerd door meesterpianist Jeroen Liedorp en Bergkerkcantor Cees-Willem van Vliet. Omdat er maar 30 mensen toegelaten kunnen worden, vragen we u eenmalig om een kaartje (à € 25,-) te bestellen via
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-beethoven-gearrangeerd-108161048608

Het concert zal tevens worden opgenomen, en – in losse delen – op Youtube worden geplaatst. Tevens zal de NTR een live-opname maken en het concert in z’n geheel, op een later tijdstip, uitzenden op NPO Radio 4.
Wij verheugen ons erop u te mogen begroeten!

Eindrecital docent muziek Rivka van Vliet
Onlangs studeerde Rivka van Vliet af aan het conservatorium als docent muziek. Wij feliciteren haar van harte. Haar eindrecital werd opgenomen in de Bergkerk.
In de link  https://youtu.be/EZeYfTgdVH8 kunt u genieten van de prachtige muziek van Rivka bij haar eindrecital. Dankjewel Rivka dat we op afstand mogen meegenieten.

Diaconale collectes en internetdiensten
De afgelopen maand zijn de gewone kerkdiensten vervangen door internetdiensten die door veel gemeenteleden worden meegevierd en gewaardeerd. De afgelopen weken werd de diaconie van de Bergkerk verblijd met een groot aantal giften voor de diaconale collectes. Hartelijk dank hiervoor! Het is hartverwarmend dat we ook op deze manier elkaar en anderen in deze bijzondere tijd nabij kunnen zijn. We hopen ook in de komende weken op uw steun te kunnen rekenen.
Voor gemeenteleden die liever niet elke week een bedrag overmaken, is het bijvoorbeeld mogelijk om één keer per maand een bedrag over te maken. Als u bij de omschrijving de betreffende maand en ‘verdelen’ vermeldt, zal de diaconie de gift gelijk verdelen over de verschillende diaconale doelen.
Het bankrekeningnummer van de Bergkerk is NL77 INGB 0004 9582 44.


Voorbede in de zondagse kerkdienst
Gebedsintenties of verzoeken om voorbeden kunt u digitaal doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de predikant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Gezocht: scriba Algemene Kerkenraad (AK)
Vind je het interessant om bestuurders uit de andere wijken te ontmoeten en samen na te denken over de uitdagingen waar de PGA nu en in de toekomst voor staat? Ben je in staat om oplossingen te bedenken in ingewikkelde situaties? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken.


De AK vergadert ongeveer negen keer per jaar. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door het moderamen, dat tien keer per jaar bijeenkomt. Samen met de voorzitter maak je de agenda en zorg je voor de vergaderstukken en het verslag. Hiervoor is geregeld overleg tussendoor nodig. Voor grote klussen worden commissies ingesteld. Waar we aan hechten:
- visie en denkkracht;
- je overtuiging kunnen formuleren en overbrengen;
- ervaring in bestuurswerk, bij voorkeur kerkelijk;
- orde houden in de documentenstroom;
- relativeringsvermogen en humor.
Aan deze functie besteed je gemiddeld 8 uur per week.


De nieuwe scriba kan al vanaf september meedraaien. Aftredend scriba Annet Dijksterhuis kan je dan inwerken. Voor meer informatie:
Gerard Raven, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 033 480 8639


Komende eredienst
zondag 05 juli 2020 – 10.00 uur – ds. G. Morsink.


In de zomermaanden juni, juli en augustus begint de eredienst om 10.00 uur.
 
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@bergkerk.nl  bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 21.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst:               Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist:      Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën:                 Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB  0000 5259 46 en/of 
                                   Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën                   Diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën                   St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.:                Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat:  Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant:                   Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat:                     Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website::                    www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk