NIEUWSBRIEF  9 februari 2020

Dienst zondag 9 februari 2020 ds. J. van Baardwijk

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed – tevens doopdienst

 

 

Gemeenteavond 19 februari 20 uur

Thema ‘Gemeenschap’

We beginnen de jaarlijkse gemeenteavond met de uitslag van de actie Kerkbalans.

Vervolgens willen we met elkaar spreken over het thema ‘gemeenschap’.

Wat is wij? Er zijn verschillende soorten wij, en ze spelen allemaal op een bepaalde manier een rol binnen onze geloofsgemeenschap.
Harm Dane (oud voorzitter van de Algemene Kerkenraad) zal een inleiding houden en het gesprek begeleiden. U bent 19 februari allen van harte welkom.

12 februari Taizé-zangavond in De Bron

‘Adem in ons’ is de titel van de nieuwste Taizé-liederenbundel. Ds. Gert Landman uit De Bilt heeft een groot aandeel gehad in de Nederlandse teksten van de Taizéliederen in deze bundel. Op 12 februari komt hij naar De Bron om te vertellen over de totstandkoming van deze bundel en om met ons daaruit te zingen. De bijeenkomst is van 20 tot 22 uur, entree € 4,00 (of naar draagkracht). Meer informatie is te vinden op Zindex033 of in de nieuwste Drieluik (pag. 33). Graag tot ziens op woensdag 12 februari a.s. Voor nadere bijzonderheden ds. Berend Borger, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of (033) 479 9080. Van tevoren opgeven mag, maar hoeft niet.
Berend Borger

Levensverhalen

Na de positieve ervaringen van vorig jaar, kunt u opnieuw uw levensverhaal delen met enkele Bergkerkers. In groepjes van vier of vijf personen vertelt u uw eigen verhaal en luistert naar dat van anderen. Binnen uw eigen grenzen vertelt u wat er op uw pad is gekomen en welke keuzes u heeft gemaakt. In elke bijeenkomst staat het levensverhaal van een van deelnemers centraal. In onderling overleg bepaalt u zelf de data. De deelnemers van afgelopen jaar vonden het een zeer verbindende activiteit: “je ziet elkaar de zondagen daarna toch anders in de kerk”. Geef u op bij Martijn de Jong-Tennekes: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto-expositie ‘DIT IS MIJN LAND’ Sjaak Verboom

Bergkerk 9 februari tot en met 19 april 2020

‘Dit is mijn land’ is een documentair fotoproject waarin een beeld wordt gegeven van Nederland anno nu. Op elke foto staan twee vrouwen in een Nederlands landschap, een autochtone vrouw naast een allochtone. Beiden zijn (inmiddels) Nederlander en hebben een Nederlands paspoort. De vrouwen gaan gekleed in hun eigen authentieke kleding.Dat geldt zowel voor de Nederlandse als voor de van oorsprong uit het buitenland komende vrouw. Ze zijn gefotografeerd in een typisch Nederlands decor, een Nederlands landschap.
Hun kleding is veelzeggend; kleding bedekt en onthult. Kleding is niet alleen om de naaktheid te verhullen, het is ook een uitdrukking van identiteit. Door de vrouwen te fotograferen in authentieke klederdracht wordt op dieper niveau een verbinding gelegd tussen mensen van verschillende komaf. De foto’s zijn gemaakt in het huidige Nederland, maar de kleding is van voorheen en toont hun identiteit, hun roots, de groep waar zij bij horen. Door zich samen te laten fotograferen met iemand in een totaal andere dracht, verbreken ze de exclusiviteit van de groep. ’Wij beiden, zoals we hier bij elkaar staan, zijn mens. Onze kleding laat zien waar we vandaan komen maar met onze pose benadrukken we iets veel belangrijker, namelijk wij zijn vrouw, moeder, Nederlander’.

Nadere informatie: www.sjaakverboom.nl

Belijdenis doen

In de komende Paasnacht (11 april a.s.) bij de doopgedachtenis is het eveneens mogelijk om meer persoonlijk belijdenis te doen. Een persoonlijke stap, ingebed in de liturgie om bewust te behoren bij de gemeente van Christus. Het kan een betekenisvolle stap zijn om je doop te beamen en verantwoordelijkheid te nemen als lid van de Christelijke gemeente. Voorafgaand aan de belijdenis kunnen individueel of in een groep enkele voorbereidende gesprekken worden gehouden. Aanmelding bij de predikant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veertigdagenboekje 2020 ‘Op weg…..’

Na een onderbreking van een jaar is het er weer: het 40-dagenboekje van de wijkgemeente Bergkerk. Met zorg samengesteld door en voor gemeenteleden en met de diaconie als liefdevolle achterwacht. Het thema van het boekje is gekozen en geïnspireerd door het leven zelf. Wandelen-der-wijs gaan we op weg naar voedsel voor de ziel.40 dagen lang wordt u een Bijbelgedeelte, een tekst, een gedicht, een gebed, een lied, ontroerende beelden, een tip om samen met het gezin iets te doen aangereikt. Dat kan helpen om al lezend te ontdekken hoe we in de bezinningstijd ‘Op weg…’ kunnen gaan. Op de zondagen 9, 16 en 23 februari is het 40-dagenboekje te koop in de Bergkerk. De prijs is € 6,00. U kunt niet pinnen, dus graag contant afrekenen. Het is een mooi boekje om cadeau te geven. Het bedrag dat we na aftrek van de onkosten overhouden, maken we over naar De Gezelligheid. De werkgroep van de diaconie wenst u een inspirerende en zinvolle 40-dagentijd toe.
Annemarie van den Biezenbos, Nel van Dijk, Joke van der Hooft, Jennechien Tienkamp (lay-out), Gerlanda van de Vendel en Maria Wynia.

Dank…

Het is bijna een jaar geleden dat mijn geliefde echtgenoot Bart Wynia is gestorven. Ik heb er behoefte aan mijn dank aan u als gemeente uit te spreken. Het is een voorrecht om bij een kerkelijke gemeente te mogen horen, in het bijzonder de Bergkerk. Ik heb me het afgelopen jaar gedragen en gekend geweten en gevoeld. In het bijzonder wil ik mijn dank uitspreken naar onze predikant en pastor ds. Jan van Baardwijk.

Met Bart in mijn hart wens ik u SHALOM.
Maria Wynia

Giften voor de plaats van gedachtenis

Veel dank dat u gehoor geeft aan de oproep om de thermometer in de hal van de kerk roder te kleuren. Afgelopen week is er aan giften € 200,--binnengekomen. Dank u wel, wij kunnen er weer een waxinelichtje bijplaatsen. De werkgroep gebruikt de waxinelichtjes om de stand van de giften aan te geven. En als symbool voor de veel gehoorde wens om een lichtje aan te kunnen steken. Als de gedachtenisplaats gerealiseerd is, kan dat. Helpt u mee om dat mogelijk te maken? Uw schenking is zeer welkom op bankrekening: NL 22 INGB 0000525946 ten name van Bergkerk Amersfoort onder vermelding van ‘gift gedachtenisplaats’. Meer informatie vindt u in de brief die bij de thermometer ligt.

Kringloopwinkel ‘Red een Kind’ zoekt vrijwilligers

Voor onze Kringloopwinkel in Amersfoort zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij zoeken mensen die in de winkel willen werken maar ook zoeken wij technische mensen die elektrische apparaten willen testen voordat ze in de winkel komen te liggen. Dus, ben je op zoek naar zinvol en gezellig vrijwilligerswerk, kom dan naar de informatieavond op 24 februari 2020 bij ons in de winkel. Graag aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ochtendinspiratie

Sint Joriskerk – zaterdagochtend 15 februari a.s. van 9 – 12 uur. Inloop van 9.00 tot 9.45 uur met koffie/jus en een broodje. Aanmelden graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dr. Jan van der Stoep en prof. dr. Govert Buijs dagen je uit om na te denken over hoe belangrijk werk eigenlijk is en hoe ons geloof onze kijk op het werk beïnvloedt. Op zondag zit je in de kerk. Weet degene naast je in de kerkbank wat je op maandag bezighoudt? En weten je collega’s dat je op zondag in de kerk zit? Of leven we in gescheiden werelden? Wat betekent werk eigenlijk voor wie wij zijn? Is onze nadruk op economisch actief zijn wel in lijn met waar God ons voor gemaakt heeft?

Inventarisatie uitgegeven sleutels gebouw Bergkerk

In de loop van de jaren is een aantal sleutels van de Bergkerk uitgegeven. Een deel hiervan is nog in gebruik, maar een aantal andere sleutels wellicht niet. Vandaar het verzoek door te geven indien u over een sleutel beschikt. Aan de hand van die opgave kunnen we inventariseren wie een sleutel in bezit heeft en of die nog gebruikt wordt. Is dat niet het geval, dan kunnen de ongebruikte sleutels beschikbaar worden gesteld aan gemeenteleden die activiteiten verrichten en voor wie het kunnen beschikken over een eigen sleutel handig zou zijn. Het laten bijmaken van sleutels is namelijk kostbaar. Wij verzoeken u uw melding door te geven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
Jan Willem de With

Huispaaskaars bestellen

Wilt u ook een kleine versie van de Paaskaars uit de Bergkerk in uw eigen huis? Dit jaar is het mogelijk via de Bergkerk een Huispaaskaars te bestellen. De kaas is 30 cm lang en heeft een doorsnede van 8 cm. De afbeelding op de kaars bevat een weergave van de 5 broden en 2 vissen. Het kruis en het jaartal zijn dieppaars van kleur. De kaars is te verkrijgen voor de kostprijs van € 27,-.Opgeven kan voor 1 maart per email bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via een inschrijflijst in de Bergkerk na de zondagse diensten op 16 en 23 februari a.s. U kunt contant betalen of het geld overmaken als u de kaars in ontvangst neemt.

Hulpvragen van de diaconie

De diaconie van de Bergkerk is op zoek naar een kledingkast voor een wijkgenoot.
De wijkdiaconie van De Hoeksteen is op zoek naar een herenfiets. Graag rijklaar, omdat er geen geld is voor een opknapbeurt. De fiets is bestemd voor de vader van een Syrisch gezin in de wijk Schothorst. Kunt u ons hiermee helpen, neem dan contact op met één van de diakenen of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Allen alvast bedankt voor het zoeken. Gijs Peter Post

CD Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach op orgel

In 2016 werd het historische Bätz-orgel van de Lutherse kerk gerestaureerd. Sindsdien klinkt het weer in volle luister tijdens concerten en vieringen in het kader van ‘de Amersfoortse Zwaan’. Om dit oudste orgel van de stad een bredere bekendheid te geven, heeft Cees-Willem van Vliet een CD-opname van het orgel gemaakt met de Goldbergvariaties van Bach. Zelden worden deze variaties op orgel uitgevoerd, maar in de intieme setting van de Lutherse kerk, die op de CD heel goed is overgekomen, klinken de variaties alsof ze voor het instrument zijn gemaakt.
U kunt de CD via de website van de Amersfoortse Zwaan (
www.amersfoortsezwaan.nl). Kosten € 15 + verzendkosten. U kunt de CD ook na afloop van de komende diensten in de Bergkerk bij Cees-Willem van Vliet verkrijgen onder contante betaling. Dat spaart de verzendkosten uit. De opbrengsten van de CD zijn geheel bestemd voor het onderhoud van het Bätz-orgel. Van harte aanbevolen.

 

Woensdagavondgebed in de kapel

Kort voor half 8 op woensdagavonden luidt de klok in de toren en komt een groepje mensen bij elkaar voor het Avondgebed. Er wordt gebeden en gezongen en er is een korte lezing volgens het leesrooster van Taizé. U bent hartelijk welkom.
Woensdag 12 februari om 19.30 uur Avondgebed in de Kapel van de Bergkerk

Komende erediensten zondag 16 februari 2020
09.30 uur: ds. H. de Roest - Schrift en Tafel
10.30 uur: ds. H. de Roest - Schrift en Gebed

 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief voor woensdag 21.00 uur naar: nieuwsbrief@bergkerk.nl
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst:               Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist:      Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën:                 Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB  0000 5259 46 en/of 
                                   Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën                   Diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën                   St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.:                Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat:  Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant:                   Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4613767)
Scribaat:                     Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)