NIEUWSBRIEF  12 januari 2020
 

Dienst zondag 12 januari 2020 – ds. R. Rosmolen

09.30 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed

 

Wie draagt, wordt gedragen

Gedeelten uit de Nieuwjaarstoespraak uitgesproken door Anne Weiland, voorzitter wijkkerkenraad Bergkerk, op zondag 5 januari ’20.

Deze woorden uit de Oudejaarsviering raken aan de kern van gemeente-zijn en komen tot leven als je zelf tegenslag ondervindt. Ik heb dat persoonlijk mogen ervaren in het meeleven rond het ziek-zijn van mijn man. In ‘wie draagt wordt gedragen’ schuilt ook de erkenning dat de mens een saamhorig wezen is. Dirk de Wachter, Vlaams psychiater die in maart de Bergrede zal uitspreken, hecht veel waarde aan plaatsen waar mensen naar elkaar omzien en gehoord worden. ’We zijn het gewone lijden verleerd in een samenleving vol opgepoetste individuen’. Onze kerk kan zo’n plaats zijn. We oefenen ons voortdurend om een dragende gemeenschap te zijn en dragen elkaar in momenten van gedenken als we de namen noemen van hen die ons zijn ontvallen. De kerkenraad is blij dat er een plaats van gedachtenis in de kerkzaal komt, zodra er voldoende geld is toegezegd.

Met het project ouder-en-kind-vieringen heeft het jongerenwerk afgelopen jaar een boost gekregen. Ouders en kinderen leren zich in spel te verwonderen met en over Bijbelse verhalen. In het afgelopen najaar is het jeugdteam van start gegaan dat activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen verbindt en richting geeft. Het muzikale spel op Kerstochtend stond dit jaar onder de bezielende leiding van Francien Post; het was een feest voor jong en oud.

Het nieuwe cantoraat heeft concreet vorm gekregen. Er zijn drie vaste koorgroepen die volgens een ingenieus systeem op maandagavonden in de Bergkerk wisselend oefenen. Daarnaast dragen de jongerenkoren van Vocaal Talent Nederland bij aan de vieringen, zoals onlangs in de Lessons & Carrols. De stichting Cantorij Bergkerk is omgevormd tot een ‘Werkgroep Kerkmuziek’. Met ingang van dit jaar worden de activiteiten uitgevoerd onder de Stichting Amersfoortse Bergkapel. Cees-Willem van Vliet, Jan Braster en Henk Dikker bemensen deze werkgroep in wording.

De activiteiten in de Bergkerk vergen veel inzet van onze vrijwilligers, temeer daar onze nieuwe beheerder Remy-John Ririhena sinds begin december ziek thuis is. Omdat onzeker is hoe lang zijn afwezigheid kan duren, is Annemarie van den Biezenbos tijdelijk contactpersoon voor de verhuur van zalen en bijkomende zaken. De kerkrentmeesters springen bij waar nodig, samen met de extra inzet van gemeenteleden. Het levende bewijs dat we een dragende gemeenschap zijn.

Om ons te bezinnen op onze rol als rentmeester van de aarde hebben we eerder dit jaar na een kerkdienst appels uitgedeeld. Als teken van hun goed rentmeesterschap en dankbaarheid voor al het werk in deze periode, is een appelboom aangeboden aan de Kerkrentmeesters om in de tuin van de Bergkerk te planten. Dat het een vruchtbaar jaar mag worden!

Iconen-expositie in de Bergkerk
Nog tot en met 26 januari 2020 exposeert iconenenschildergroep Hoevelaken in de kerkzaal van de Bergkerk. Deze groep staat onder leiding van de Russische Natasja Gavrilova. De liefde voor het ambacht is ontstaan door de schoonheid van iconen. Het transparant over elkaar aanbrengen van de kleuren en het effect daarvan, is heel bijzonder. Het schildersproces roept verwondering op als het beeld langzaam tevoorschijn komt. De ontdekking van symboliek en betekenis werkt bemoedigend.
Het thema van waaruit gewerkt wordt is ‘De aankondiging’.
De expositie is te bezoeken op zondagen na de kerkdienst (11:45 uur) of na telefonische afspraak met de beheerder: 033-4617917. Adres: Dr. A. Kuijperlaan 2 in Amersfoort.

 
30 januari - Kick Bras over Spiritualiteit in de Schilderkunst

Kick Bras verzorgt een presentatie met woord en beeld over spiritualiteit in de schilderijen van het landschap van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw. De intentie is steeds om God op het doek te treffen. Voor interactie met de gasten is ruimschoots gelegenheid. De inleider neemt ons mee met de hoofdlijnen van zijn boek ‘Het Bezielde Landschap’.
Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederlanden onderzoeker bij het Titus Brandsma Instituut.
De avond heeft plaats in de Johanneskerk en wel op donderdag 30 januari (dus niet op 23 januari zoals in
Drieluik staat vermeld). Begintijd 20 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Duizend jaar geloven in Amersfoort

Amersfoort kent een boeiende religieuze geschiedenis die weinigen bekend is. Velen hebben wel gehoord van het Mirakel of van de Onze-Lieve-Vrouwentoren, maar hoe zat dat nu werkelijk met die beroemde bedevaartstad? Waarom waren er zoveel kloosters en waarom was Luther hier niet zo populair? Na de Hervorming had Amersfoort een eigen oplossing voor het samenleven van verschillende godsdiensten. Vanaf 1863 groeiden de kerken mee met de uitbouw van de stad. Ze zijn er nog steeds maar geloven in Amersfoort is de laatste eeuw wel flink veranderd.
Gerard Raven vertelt en gaat met u in gesprek in vier bijeenkomsten van de Hogeschool voor Ouderen op de maandagen 10 februari – 11 maart. Van 11 tot 12.45 uur. Amsterdamseweg. Voor meer info: https//www.hovoutrecht.nl/cursus/geloven-in-amersfoort/

De vroegere gereformeerde Grachtkerk, later theater De Lieve Vrouw
Architecten B.W. Plooij en T. Sikma
Kerkgebouw in 1987 gesloopt.

Giften voor de plaats van gedachtenis

Zondag 5 januari jl. heeft de Werkgroep Gedachtenis een thermometer geplaatst in de hal van de kerk. Deze thermometer laat zien hoeveel er al aan giften voor de realisatie van de plaats van gedachtenis is binnengekomen. Hij laat dus ook zien dat het benodigde bedrag van € 12.500,- nog niet gehaald is. De werkgroep is blij dat er in de eerste week van 2020 al € 100,- is geschonken. Helpt u mee de plaats van gedachtenis te realiseren? Meer informatie vindt u in de brief die bij de thermometer ligt.
Uw schenking is zeer welkom op bankrekening: NL 22 INGB 0000525946 ten name van Bergkerk Amersfoort onder vermelding van ‘gift gedachtenisplaats’.
Namens de werkgroep,

Irene van ’t Eind, voorzitter

Woensdag 29 januari – geen gesprek met Roffel

De aangekondigde bijeenkomst met de Amersfoortse predikant Geurt Roffel gaat niet door.

Komende eredienst Zondag 19 januari 2020 ds. J. van Baardwijk

09.30 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Tafel

 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief voor woensdag 21.00 uur naar: nieuwsbrief@bergkerk.nl
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst:               Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder:                Remy-John Ririhena (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022)
Cantor/Organist:      Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën:                 Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB  0000 5259 46 en/of 
                                   Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën                   Diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën                   St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.:                Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat:  Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant:                   Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4613767)
Scribaat:                     Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)