NIEUWSBRIEF 8 september 2019

Diensten zondag 8 september 2019

09.30 uur dienst van Schrift en Tafel ds. J. van Baardwijk
10.30 uur dienst van Schrift en Tafel ds. J. van Baardwijk m.m.v. Nationaal Vrouwen Jeugdkoor

Vandaag, zondag 8 september, zingt het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor

Deze zondag zal het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor o.l.v. Wilma ten Wolde de cantorijfunctie vervullen. Zij zingen in de liturgie gedeelten uit de Mis voor vrouwenkoor "Messe à trois voix des petits de St. Eustache La Foret" van André Caplet (1878-1925). De dienst is daarom deze keer een dienst van Schrift en Tafel.

De Bergkerk is op maandagmiddagen een van de regionale repetitieplaatsen van Vocaal Talent Nederland. Als ‘tegenprestatie’ zingen vier keer per jaar de jeugd en kinderkoren van VTN als cantorij in de kerkdiensten van de Bergkerk. Wij zijn blij met deze samenwerking.

Maandag 16 september 19.30 uur Kroonbede
Op de avond vóór Prinsjesdag wordt dit gebed uitgesproken.
Plaats: Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, 't Zand 13.

Zaterdag 21 september 17.00 tot 18.00 uur Vesper in het kader van het begin van de Vredesweek

De Vredesweek 2019 heeft als thema: Vrede Verbindt over Grenzen

OECUMENISCHE VREDESVIERING START VREDESWEEK 2019

verhalen-liederen-gebeden”, georganiseerd door de Vredesweekwerkgroep met de Raad van Kerken.
Plaats: Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29

21-29 september Vredesweek Amersfoort 2019

Het programma omvat naast de hierboven genoemde vesper, veel interessante bijeenkomsten. Het volledige programma is te vinden op de website van de Raad van Kerken en via onderstaande link:

http://www.raadvankerkenamersfoort.nl/bestuur-raad-van-kerken-amersfoort/programma-vredesweek/

Gedachtenisplaats – vervolg

In deze Nieuwsbrief wordt het bericht uit de vorige Nieuwsbrief in grote lijnen herhaald. Ook vandaag ontvangen de kerkgangers de brief van de Werkgroep Gedachtenisplaats met bijzonderheden.
De kerkzaal is de plek waar uitvaarten plaatsvinden en waar wordt gedoopt. Verleden, heden en toekomst staan in perspectief. Hier komen gedenken als persoon en als gemeente bij elkaar.De afbeelding is
geplaatst in een lege kerkzaal en is niet conform de huidige situatie.

De plaats van gedachtenis komt aan de lange raamwand en er komt een glaskunstwerk van Annemiek Punt, dat ruimte biedt aan individuele beleving. Ter plaatse komen twee kleine tafels, op de ene het boek waarin de namen van overledenen én dopelingen worden geschreven en op de andere kunnen bezoekers een kaars branden.
De wijkkerkenraad heeft dit voorstel goedgekeurd zodat tot realisatie kan worden overgegaan. Het geld voor de inrichting van de gedachtenisplaats komt niet uit de algemene middelen, maar moet door de gemeenteleden bij elkaar worden gebracht. De kosten bedragen omstreeks € 12.500, dat is inclusief bijkomende onkosten. Uw schenking om de gedachtenisplaats te kunnen realiseren is zeer welkom. De bankrekening is NL 22 INGB 0000 525 946 ten name van Bergkerk te Amersfoort onder vermelding van: gift gedachtenisplaats.

Irene van ‘t Eind, voorzitter Werkgroep Gedachtenisplaats

Ouder-kind-vieringen

Komend najaar gaan we verder met de ouder-kind-vieringen. We hebben gemerkt hoe waardevol het is als ouders en kinderen samen kunnen ervaren en vieren. Kinderen (lagere schoolleeftijd) en hun ouders of grootouders of begeleiders zijn welkom bij de viering in de Kapel. Op een beeldende manier wordt een bijbelverhaal verteld. We praten er met elkaar over en daarna kan iedereen, met verschillende materialen, met het verhaal aan de slag. We sluiten af in de kring met iets te eten en te drinken. De eerstvolgende keer is zondag 15 september om 10.30 uur. Verzamelen beneden in de hal.

Voor uw agenda, de volgende data zijn zondag 13 oktober en 10 november.

Susanne de Jong-Tennekes en Myrthe Kroes 

Even voorstellen


Mijn naam is Stijn van der Woude, ik ben 26 jaar oud en woon met mijn verloofde Jesse in Zeist. Ik ben predikant in opleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Als onderdeel van mijn laatste studiejaar zal ik van september 2019 tot juni 2020 stage lopen in de Bergkerk, waar ik een plezierige tijd hoop mee te maken en genoeg uitdagingen hoop te vinden! Dit stagejaar zal ik op verschillende plekken en momenten in de kerk aanwezig zijn, bijvoorbeeld als voorganger op zondagmorgen of woensdagavond, als leider tijdens bepaalde avonden, maar ook als deelnemer op andere momenten.

Opgegroeid in Almelo in een niet-christelijk nest, ben ik door mijn interesse voor religie een bachelor Theologie gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Daarna volgde een masteropleiding Geestelijke Verzorging aan de Vrije Universiteit en inmiddels ben ik mijn masteropleiding tot predikant aan het afronden. In mijn masteropleiding(en) specialiseerde ik mij vooral in de christelijke LHBT-gemeenschap. Ik heb bijvoorbeeld een boekje geschreven over roze vieringen samen met LHBT-predikant Wielie Elhorst. In India deed ik twee maanden onderzoek naar kerkelijke inclusiviteit.

Verder ben ik veel bezig met muziek, speel piano en kerkorgel en heb vrijwel alle muziek van Bach (meerdere keren) beluisterd, al luister ik ook graag naar moderne klassieke muziek als Ola Gjeilo en Morten Lauridsen. Verder houd ik veel van de Anglicaanse kerkmuziek en de hoogliturgie, waardoor de Bergkerk een omgeving is waar ik mij – denk ik – goed thuis zal voelen.

Ik zal regelmatig op zondagochtenden aanwezig zijn en hoop dat u mij daar zult aanspreken. In elk geval ben ik aanwezig op zondag 22 september. Ik hoop samen met iedereen in de Bergkerk een leuke en uitdagende tijd te hebben!

Hartelijke groet, Stijn van der Woude

Meet & Greet 22 september

De wijkkerkenraad van de Bergkerk nodigt iedereen uit die betrokken is bij de Bergkerk en zich (willen gaan) inzetten voor de Bergkerk, in commissies, werkvelden, als gemeentelid door aanwezig te zijn of als voorbijganger. Alle gemeenteleden zijn van harte welkom. We vieren dat feestelijk op zondagochtend 22 september, aansluitend aan de kerkdienst van 11.30 tot 13.30 uur. Het accent ligt op de onderlinge ontmoeting, kennismaking met de nieuwe beheerder en uitzwaaien van Ronald als vertrekkend beheerder, en de verbinding tussen generaties. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje en een speels programma. Reserveer de datum alvast in uw agenda.

Opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘Meet en Greet’. Voor meer informatie Anne Weiland, Martijn de Jong-Tennekes of Dik Sanders.

Diensten zondag 15 september 2019

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds. S. de Vries.
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. S. de Vries.

 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief voor donderdag 10.00 uur naar: nieuwsbrief@bergkerk.nl
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst:              Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder:               Ronald Buijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917)
Cantor/Organist:     Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën:                Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB  0000 5259 46 en/of 
                                 Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën                  Diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën                  St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.:               Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat: Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. /
                                  06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant:                 Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4613767)
Scribaat:                   Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)