NIEUWSBRIEF 2 december 2018

Wijkkas
Zoals ieder jaar wordt de gemeente vanaf november geïnformeerd over de financiële stand van zaken m.b.t. de wijkkas. ( Afdrukken orde van dienst, bloemen, koffie na afloop, avondmaal wijn etc,. etc.)

Voor 2018 is € 16.000,-. begroot als te ontvangen giften. (In 2017 werd er € 15.767,-.ontvangen)
Momenteel is de stand € 13.900,-., mede door de actie in juni. We komen dus nog 2.100,-. tekort om de begroting op dat punt sluitend te krijgen. Helpt u de Bergkerk aan het eind van het jaar nog aan een extra zetje in de rug? Hartelijk dank:

Financiën: Penn Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47

Stand van zaken opvolging Ronald Buijk

Op 2 september jl. zijn tijdens een informatiebijeenkomst de ruim veertige aanwezige gemeenteleden bijgepraat over de gedachten en voorstellen omtrent de opvolging van onze beheerder, Ronald Buijk. Immers, per 1 mei 2019 hoopt Ronald zijn taak neer te leggen. De vraag naar zijn opvolging dient zich dan ook aan. De vragen en de zinvolle suggesties van de kant van de gemeente tijdens de informatiebijeenkomst zijn door ons vanzelfsprekend betrokken bij het nadenken over het vervolg. Daarbij hebben wij de plannen - hoe kan het ook anders- nogmaals onder de financiële loep gelegd. Mede vanuit die context bezien hebben we besloten tot een temporisering van de procedure. Immers, het aanstellen van een nieuwe beheerder per – zoals aanvankelijk beoogd-  april 2019, zou betekenen dat we vanwege het feit dat de arbeidsovereenkomst met Ronald formeel  per 27 september 2019 eindigt, ten minste vijf maanden met dubbele loonlasten zouden zitten. Daarbij moeten we constateren dat we vanaf de maand mei toch al heel snel naar de wat verhuur betreft stille zomermaanden koersen. Toen Ronald vervolgens ook aangaf bereid te zijn om ook na de zomer 2019 een opvolger in te werken, was de conclusie snel getrokken: we mikken nu op het aanstellen van een beheerder per 1 augustus 2019 en starten de wervingsprocedure daartoe op begin 2019. Het betekent wel – en daar mag geen misverstand over bestaan – dat voor het goed kunnen laten verlopen van de in de Bergkerk  vanaf 1 mei 2019 geplande evenementen en activiteiten nog meer dan tot nu toe de inzet van vrijwilligers een vereiste is. Wij hopen dan ook dat het feit dat we op deze wijze in ons aller belang de kosten proberen te beperken, ertoe leidt dat  het vuur van het al bij velen van de gemeente aanwezige vrijwilligersgevoel ook bij anderen voor het eerst of nog meer wordt aangewakkerd. Als u vonkjes of vonken voelt: de lijnen naar 06 55 74 36 06 (Anja van Eck) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ( Jan Willem de With)  staan open.

Namens de wijkraad kerkrentmeesters, Paul Rijksen  

Gesprek in de morgen Versterk onze gelederen!!!

Op elke tweede woensdag van de maand van 10-12 uur komen wij bij elkaar in de Bergkerk om ons na de koffie te buigen over een tekst. We lezen die samen en proberen door naar elkaar te luisteren , tot beantwoording van de vragen te komen. Door ziekte en ouderdom moeten mensen helaas soms afhaken. Langs deze weg proberen wij U aan te moedigen ons te komen versterken. Wij kijken naar u uit op 12 december a.s.

Voor inlichtingen Riet Roos tel 033 4621282 en/of Hanneke van Meeteren 033 4625961

Nieuw project diaconie
De afgelopen jaren hebben de PGA kerken gezamenlijk het project van Geliefd kind in Rwanda gesteund. Na ongeveer 3 jaar ronden we dit project af en gaan we onze steun geven aan een nieuw project rond Syrische vluchtelingen in het Midden Oosten. Op dinsdag 18 december wordt een informatie bijeenkomst georganiseerd over het nieuwe project.

Medewerkers van Kerk in actie komen ons informeren over het door de diaconieën gekozen project en samen gaan we kijken welke ambities we hebben als PGA in het uitvoeren van het project. Hebt u belangstelling om met ons mee te luisteren dan bent u van harte welkom om mee te gaan op 18 december 20.00 uur in De Bron, Vogelplein 1. Graag even aanmelden vooraf bij de diaconie van de Bergkerk in verband met het aanmelden bij de Bron. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vooraankondiging Kaarsenverkoop voor Stichting Mikondo

Het is weer zover! In de Fonteinkerk zijn we weer druk bezig met het gieten van mooie kaarsen van kaarsrestanten. De opbrengst gaat volledig naar de Stichting Mikondo en wordt gebruikt voor educatie aan weeskinderen in Congo. Een prachtig doel!

Wij zijn blij dat we wederom welkom zijn in uw kerk op de zondagen 16 en 23 december.

Wilt u ook uw kaarsrestanten voor ons bewaren? Alvast hartelijk bedankt en graag tot ziens

Hartelijke groet, Loes van der Ham

BK 2 Bergkerk, 25 november2018 – 11 januari 2019 / kerkzaal en gemeentezaal
In de komende adventtijd exposeert Lianne ter Maat haar foto’s in de Bergkerk. Lianne is lid van de Bergkerk en de kunstcommissie BK
2 en geeft op deze manier haar visitekaartje af.

Zij neemt ons met haar kleurrijke abstracte beelden mee naar een stille wereld waar je kunt ontsnappen aan de hectiek van de samenleving – een wereld van inkeer en verwachten.
De vormen worden gecomprimeerd tot een visueel vocabulaire van kalmte en stilte waarbij de heldere tinten in melkachtige landschappen doen denken aan de delicate aard van de menselijke psyche. Pirouettes van kleur in het grijze decemberlicht herinneren ons eraan een moment stil te staan in deze drukke maand en de donkere dagen voor Kerst. Naast de landschappen is er ook recent werk te zien.

Lianne is afgestudeerd aan de Fotoacademie Amsterdam (2017) en heeft in Amsterdam, Almere en Rome geëxposeerd. Ze is geselecteerd als New Dutch Talent 2019.

Naast Lianne exposeren nog twee leden van de Bergkerk, nl. Klaas Op ’t Land(†) en Hilda Osinga. Hun beelden zijn in de vitrinekasten te bewonderen.

Uit de Kerkenraad van 21 november. Vervolgstap gedachtenisplek.

Na consultatie van de gemeente in september is in de kerkenraad van oktober en november van gedachten gewisseld over het voorstel van de werkgroep, waarin de reacties van de gemeenteavond uiteraard zijn meegenomen. Moderamen en werkgroep concluderen dat er draagvlak is voor een gedachtenisplek, dat de glaskunst van Annemieke Punt gewaardeerd wordt en dat uitwerking van het ontwerp in de kerkzaal kleiner, eenvoudiger en betaalbaar moet zijn dan gepresenteerd op de gemeenteavond. Daarna heeft het moderamen een voorstel geformuleerd. dat op 21 november is aangenomen door de kerkenraad. Het houdt in dat een budget van maximaal 10.000 euro incl kosten voor inbedding in de kerkzaal aanvaardbaar is en dat de financiering van realisering van de gedachtenisplek niet wordt opgenomen in de begroting van de wijkgemeente. De werkgroep maakt binnen het budget een eigen begroting van het project en een financieringsplan. De opdracht aan een kunstenaar kan verstrekt worden wanneer er 5000 euro binnen is. De kerkenraad wacht met belangstelling het nieuwe ontwerp van de gedachtenisplek af.

Scriba Martha Beuckens

Op zaterdag 1 december is om 12 uur ook de klok van de Bergkerk geluid als noodklok voor het klimaat. Deze suggestie komt van het netwerk 033 Groene Kerken, verbonden aan de Raad van Kerken en is ingegeven door een oproep van Greenpeace. De datum van 1 december is bewust gekozen. Drie jaar geleden werd in Parijs het klimaatakkoord getekend en dit jaar vindt van 3-14 december in Polen de belangrijke voortgangsconferentie plaats van de Verenigde Naties.

Vrijdag 7 december 2018 om 20.00 uur treedt in de Sint-Joriskerk het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) o.l.v. Rolf Buijs op. Dit grote orkest van talentvolle jongeren voert werken uit van Von Weber, Mahler, Tchaikovsky en Saint-Saëns. Het is het jaarlijkse concert van de Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk en voor iedereen toegankelijk! Kaarten à € 20 per stuk (incl. consumptie in de pauze en na afloop); tot 18 jaar gratis toegang. Verkrijgbaar ’s avonds aan de kerk, die om 19.15 uur open gaat.

Projectkoor kerstnacht
Voor wie in  de sfeervolle kerstnachtdienst graag wil meezingen is het mogelijk om mee te doen in het koor voor de kerstnacht. Er zal een groot koor worden samengesteld en een begeleidingsorkest. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. De repetitiedata zijn: donderdagavond 6, 13 en 20 december in de Bergkerk. Opgave bij de cantor Cees-Willem van Vliet, onder vermelding van stemsoort, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Zondag 9 december: 09.30 Dienst van Schrift en Tafel, Ds J van Baardwijk
                                           10.30 Dienst van Schrift en Gebed, ds J van Baardwijk

 

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scribaat Bergkerk: (Sija van de Minkelis en Martha Beuckens) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meldpunt pastoraat: (I. van ’t Eind) 06-19945139 (op werkdagen van 18.00-19.00) email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. J. van Baardwijk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 033 4613767)
Beheerder R.Th. Buijk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 033 4617917)
Cantor/Organist: C.W. van Vliet : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 06 16372027)
Autodienst: W.A. Koop, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 06 41123253)
Financiën: Penn Bergkerk rek.nr  NL22 INGB  0000 5259 46 en/of  Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72