NIEUWSBRIEF 7 oktober 2018


Terugblik: een avond rondom Leonard Cohen
Kaarsen, schemerlampen ....ruim 125 mensen in de kerkzaal…..en zanger Patrick Verheij die in deze intieme sfeer een gezongen én gesproken portret van Leonard Cohen neerzette.
Op woensdag 26 september jl kwam deze wereldberoemde zanger weer even tot leven. Gestorven in 2016 liet Cohen een schat aan prachtige songs na maar ook teksten om over na te denken. Teksten over verraad, liefde, verlies, zingeving.
Patrick die een geweldige band had meegebracht (stuk voor stuk topmuzikanten) had, als je je ogen dichtdeed, dezelfde donkerbruine stem als Cohen. En dat maakte indruk…..
Maar er was meer……Patrick en Jan van Baardwijk gingen in gesprek….aan de hand van verhalen (o.a. over rechtspraak in concentratiekamp Bergen Belsen van Abel Herzberg en een tekst van Etty Hillesum) die ons deden huiveren én ontroeren.
En zo was er nog een verrassing: onze eigen Bergkerker Deborah Warta zong kristalhelder het lied Hey that’s no way to say goodbye (Cohen 1967). Patrick had ook zangeres Katrin Kögel meegebracht. Met haar prachtige ‘gedragen’ stem zong zij o.a. If it be thy will (een gebed) en First we take Manhattan, then we take Berlin (Cohens ‘ visioen’ op historische gebeurtenissen uit onze tijd, zo bleek achteraf). 
Patrick nam ons mee op deze muzikale reis, waarbij hij vertelde over zijn eigen reis in het spoor van Cohen naar het eiland Hydra in Griekenland. Het lied So long Marianne, geschreven als een ode aan de liefde  werd door allen meegezongen. Het verbond ons met elkaar…..en dat is toch waar de Bergkerk graag voor staat.
Naast muziek en kunst is de muze theater niet meer weg te denken uit de Bergkerk.
Gerian Dijkhuizen


SYMPOSIUM
‘OUDEREN ALS SCHAKELS TUSSEN GENERATIES’

Bergkerk Amersfoort 16 november 2018 (10.00 -16.00 uur)
De moderne oudere zou zijn/haar oude dag liever met vrienden doorbrengen dan met klein)kinderen. Het besef dat generaties op elkaars schouders staan en elkaar veel te bieden hebben lijkt zo verloren te gaan. Ouderen zijn schakels tussen generaties: hun herinneringen geven jongeren een langer verleden. In hun hoop strekt hun betekenis zich uit naar de toekomst. Als ouderen participeren in de verticale gemeenschap/solidariteit dragen zij bij aan de verbinding tussen generaties. Ouderen zijn ook erflaters: hun verhalen hebben de kracht van een erfenis die zowel ten goede als ten kwade doorgegeven wordt aan volgende generaties.
Vijf sprekers zullen het verband tussen generaties belichten:

  • Em. Prof. Paul van Tongeren over ‘generaties en dankbaarheid.’
  • Dr. Kees Bregman over: ‘Loyaliteit tussen generaties’.
  • Awraham Soetendorp over ‘het joodse perspectief: eren van uw ouders’.
  • Suzanna Jansen over haar boek ‘het Pauperparadijs’.
  • Ina Luichies: ‘Over de zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders’

Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van € 60, - (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 16 november”.
Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 - 4617917), ds. Jan van Baardwijk (033 - 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl), ds. René Rosmolen (033 - 4801553, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..)
 
Vacatures:
Autodienst
Wij zijn naarstig op zoek naar Bergkerkers met een ruime auto die bereid zijn op zondag de oudere gemeenteleden (evt incl rollator) naar de kerk te brengen en na afloop weer naar huis. 
Graag contact opnemen met : W. A. Koop, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   tel. 06 41123253

Hulpkoster (zondag)
Zoals u wellicht al heeft gelezen wordt er volgend jaar een nieuwe beheerder aangesteld voor de Bergkerk.
Sinds Pinksteren worden de zondagse diensten al vervuld door een aantal hulpkosters, maar we kunnen nog wel wat versterking gebruiken om de maandelijkse druk voor deze hulpkosters wat te verminderen.
U wordt verzocht de deur te openen/sluiten, avondmaal voor te bereiden en af te ruimen, de kerkruimtes
in te richten voor de desbetreffende dienst (kaarsen aansteken, lezingen klaarleggen, koffie zetten etc.)
Kortom: gastheer/vrouw zijn van ca. 08.45- 12.45 per zondag.
We streven naar ongeveer 6 hulpkosters voor de zondag en er zijn er momenteel 4. Mocht u belangstelling hebben en eens in de 5 a 6 weken dienst willen doen, dan kunt u dat melden bij de huidige beheerder Ronald Buijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of bij een van de kerkrentmeesters.

Wake Detentiecentrum Kamp van Zeist.
Zondagmiddag  7 oktober 2018  houden de Raden van Kerken van Zeist en Soest een wake voor Detentiecentrum Zeist om alle levenden en doden te gedenken. We denken aan de levenden die opgesloten zitten in het Detentiecentrum, waar ze na een lange vlucht terecht zijn gekomen. Hun toekomst is uiterst onzeker. Samen met hen gedenken wij alle mensen die op hun reis naar hier of eenmaal aangekomen zijn gestorven. Zoveel mensen zijn ook dit jaar weer voor oorlog en ellende gevlucht en onderweg gestorven, onvoorstelbaar. We zijn er stil van.
Breng bloemen mee! Breng mensen mee! Breng licht!
De mensen binnen weten dat we er zijn en hen niet vergeten.
Plaats : Detentiecentrum Kamp  Zeist,  Richelleweg 13, Soesterberg.  Aanvang; 16.30 uur
Informatie: 030 6962283 /  035 6013882 /www.wakezeist.nl
Elke eerste zondag van de maand om 16.30 uur wake bij het Detentiecentrum Zeist.
Namens de diaconie van de Bergkerk : Bart Wynia

BK 2     Helen Abma exposeert van  7 september tot 17 november in de Bergkerk
De titel van de expositie is OOG VOOR HET KLEINE.  In de Bergkerk toont ze haar oog voor het kleine en haar liefde voor de natuur  met haar tekeningen van de insecten en de wereld die daar bij hoort.
Haar liefde voor flora en fauna is vol verwondering over werelden die zich pas ontvouwen als je je er voor openstelt.


10 t/m 14 oktober: een vrolijke Duurzame Week Amersfoort!
Duurzaamheid en klimaat: er is veel over te lezen. En door de oververhitte zomer praat iedereen erover. Overal zie je inmiddels dat mensen de daad bij het woord voegen. Er worden zonnepanelen geplaatst, zwerfafval opgeruimd, we nemen vaker de fiets of eten minder vlees. Zelfs anders op vakantie is bespreekbaar.
Ook kerken, moskeeën e.d.  in Amersfoort worden duurzamer. Als ook jij stappen wil zetten of nóg duurzamer wil leven, kan je je licht opsteken bij de Duurzame Week Amersfoort. Dit jaar van woensdag 10 tot en met zondag 14 oktober. Het wordt weer een week met ruime keuze uit gezellige en inspirerende activiteiten voor jong en oud. Je doet er beslist praktische ideeën op voor je eigen stappen naar duurzaamheid. Twintig uiteenlopende organisaties en groepen in onze stad organiseren dit, met steun van de gemeente Amersfoort. Die wil immers met alle inwoners, bedrijven en organisaties toe naar een CO2-neutrale stad. 
 
Wat kun je zoal doen?
Gezellige duurzame maaltijd op woensdag 10 oktober 18.30 u in Theetuin Heiligenbergerweg.
Op andere momenten het serieuze werk: steek bijvoorbeeld je licht op over de energietransitie… van het gas af…?! Op zaterdagmiddag de 13e zijn er boeiende korte lezingen en films in Theater De Lieve Vrouw. Voor de deur op het plein is een gezellige duurzame markt, waar ook de kids op speelse manier worden aangesproken.
Niet te vergeten: bezieling voor een lange adem
Duurzamer leven is stappen zetten die steeds een beetje duurzamer zijn. Dat voelt goed, daar word je blij en moedig van! De uitdaging: hoe blíjf je blijmoedig, want de weg is lang en nieuws is vaak negatief. Mede door initiatieven van het netwerk 033GroeneKerken is er voor het eerst ook iets te doen op het gebied van bezinning en inspiratie.
Christelijke accenten vind je in de beleveniswandeling ‘Op Groene Voet’ door de stad, met een gids! Je raakt vanzelf aan de praat door wat je tegenkomt en door verrassende passages in de Groene Bijbel. Zaterdag 13 oktober, meerdere vertrekmomenten vanaf 12.00 uur, vertrek op Lieve Vrouwekerkhof. 
Ook kun je naar Café Zin voor het verhaal van Guy Dilweg (voorheen Franciscaans Milieuproject Stoutenburg) over geloven en duurzaamheid. Guy gaat de dialoog aan. Donderdagavond 11 oktober 20.00 – 22.00 uur in de Johanneskerk.
Voor gelovigen van alle religies is de lezing ‘Van binnenuit duurzaam’ van Gerard van Eck op zaterdagmiddag 13 oktober in theater De Lieve Vrouw. Hij gaat in op wat mensen ten diepste kan bewegen om duurzaam te leven. Prikkels van buitenaf? Of ben je van binnenuit gemotiveerd? Wat betekent dit voor hoe je denkt, voelt en wilt als het gaat om duurzaam te leven. Gerard belicht inspiratiebronnen in uiteenlopende religieuze tradities.
Of trek werkhandschoenen aan voor natuuronderhoud op landgoed Coelhorst.  Gewoon lekker praktisch bezig zijn met een groep mensen en open staan voor wat de natuur om je heen met je doet. Landgoed Coelhorst, zaterdag 13 oktober van 9.00 – 12.30 uur.
 
Renovatie orgel kerkzaal
Al sinds begin 2016 wordt zo en dan gecollecteerd voor de renovatie van het orgel in de kerkzaal. Hoewel de organisten hun uiterste best doen om u er zo weinig mogelijk van te laten merken, kampt het orgel de laatste jaren met technische problemen, met name in de mechanische verbindingen tussen toetsen en pijpen. Om de bespeelbaarheid te garanderen zullen de zg. ‘stiften’ in de windlade, die de ventielen onder de pijpen op hun plaats houden, moeten worden vervangen en in een nieuwe binnenplaat geboord. Ook zijn de metalen en leren verbindingen, die nog stammen uit de bouwtijd van het orgel (begin jaren ’50 van de vorige eeuw) verdroogd en versleten. Dat, tezamen met een algehele schoonmaakbeurt en enkele noodzakelijke kleinere werkzaamheden, is een complexe operatie, waarvoor het inwendige van het orgel naar de werkplaats van de orgelbouwer moet worden gebracht. Tegelijk willen we nog eens goed naar de akoestische omstandigheden kijken en de daarmee samenhangende intonatie van het orgel in de ruimte.
Inmiddels is er contact geweest met adviseur Cees van der Poel, ook als organist in onze gemeente geen onbekende. Hij is met name gespecialiseerd in de orgels uit de wederopbouwtijd, waar ons orgel een bijzonder en behoudenswaardig voorbeeld van is. Hij maakte inmiddels een rapport op over de stand van zaken en de noodzakelijke werkzaamheden. De kosten daarvan zijn momenteel geraamd op ongeveer 40.000 euro. Om dat bedrag bijeen te garen, zullen, naast de collectes, in de komende tijd ook enkele speciale acties worden georganiseerd. U zult er de komende tijd het nodige van lezen, ook over de voortgang van het renovatietraject.
U kunt, in afwachting daarop natuurlijk ook alvast een gift overmaken op het rekeningnummer van de Bergkerk overwegen, o.v.v. ‘renovatie orgel’. We hopen op uw gulle bijdragen!
 
Cees-Willem van Vliet, cantor-organist
Paul Rijksen, voorzitter Wijkraad van Kerkrentmeesters
 
Zondag 14 oktober: Dr. R. Brouwer (Bussum): 09.30 Schrift en Tafel
                                                                            10.30 Schrift en Gebed                                 
 

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scribaat Bergkerk: (Sija van de Minkelis en Martha Beuckens) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meldpunt pastoraat: (I. van ’t Eind) 06-19945139 (op werkdagen van 18.00-19.00)

Ds. J. van Baardwijk: jvbaardwijk@kpnmail.nl (tel. 033 4613767)
Beheerder R.Th. Buijk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 033 4617917)
Cantor/Organist: C.W. van Vliet : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 06 16372027)
Autodienst: W.A. Koop, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 06 41123253)
Financiën: Penn Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72