NIEUWSBRIEF 13 mei 2018

Van cantorij naar cantoraat
Achter de schermen wordt hard gewerkt om tot een nieuwe invulling van het cantoraat in de Bergkerk te komen. In januari is er gestart met maandelijkse afstemming tussen cantor-organist, predikant en voorzitter van de wijkkerkrentmeesters en voorzitter van de wijkkerkenraad om de muzikale ondersteuning en programmering in de vieringen door te spreken.  Alle door de kerkenraad ontvangen reacties worden in deze gesprekken meegenomen. Graag informeren we u hierover de voortgang.
Projectkoor rond de feestdagen
Evenals met Kerst was er ook in de viering van de  Paasnacht een projectkoor, bestaande uit oud-cantorijleden en enkele nieuwe gezichten. We willen een aantal maal per jaar een projectkoor  opzetten, waarbij we nadrukkelijk iedereen die dat wil de gelegenheid geven om mee te zingen in de liturgie.
Schola
Uit de experimenten die verder hebben plaatsgevonden is één activiteit bijzonder levensvatbaar gebleken: de ‘schola’.  Een kleine groep mannen, die zich oefenen in het zingen van gregoriaans. Inmiddels heeft zich bij wijze van pilot een groepje mannen gevormd die hiermee op structurele wijze door willen gaan. In enkele vieringen zullen we kijken hoe het repertoire organisch het beste ingepast kan worden in onze liturgie. De schola repeteert vooralsnog op maandagavonden van 20-21 uur in de Bergkerk en zal zingen op de laatste zondagen van de maand in april, mei en juni.
Vocaal Talent Nederland
Inmiddels hebben we een aantal malen één van de Nationale Jeugdkoren mogen ontvangen ter ondersteuning van onze vieringen. Deze inzet, die is afgesproken voor 5 maal per jaar, komt voort uit het samenwerkingsproject tussen Vocaal Talent Nederland en de Bergkerk.
Instrumentalisten
Tot slot hebben we in de afgelopen periode de instrument bespelende gemeenteleden, met name de jongeren, in kaart gebracht. We hopen met name in de zomermaanden – als er maar 1 dienst in de Bergkerk is en er derhalve repetitiemogelijkheden zijn – met instrumentale bijdragen  de vieringen te kunnen verrijken.
Jan van Baardwijk, Paul Rijksen, Cees-Willem van Vliet, Anne Weiland
 
Collecteopbrengsten in de afgelopen weken
Zondag 15 april 2018
Stille Plaatselijke Armoede                                 € 246,60
Onderhoud kerkgebouwen                                 € 235,05
 
Zondag 22 april 2018
Telefoonkaarten Asielzoekers Zeist                      € 546,60
Eredienst en kerkmuziek                                    € 187,10
 
Zondag 29 april 2018
Diaconie                                                            € 148,10
Kosten predikantsplaatsen                                  € 162,-.
Namens de diaconie en het college kerkrentmeesters hartelijk dank voor de bovenstaande giften.

Heilige huizen, Wandelgids religieus erfgoed Amersfoort
In de goed bewaarde binnenstad van Amersfoort zijn wel 24 kerken, kloosters, kapellen en begraafplaatsen te vinden, vaak al eeuwenoud. Het is de moeite waard om die eens langs te lopen; dat kan in anderhalf tot twee uur. Deze gids past in je binnenzak en biedt een duidelijke route en boeiende achtergrondinformatie.
Jacques Koekkoek is gids van het Gilde Amersfoort en heeft een wandeling ontwikkeld over de Moderne Devotie in de stad. Het Gilde heeft ook wandelingen over Joods Amersfoort en de Hervorming. Gerard Raven maakt zijn eigen wandelingen op verzoek, als hij tijd heeft naast het werk als conservator van Museum Flehite. Zo ontstond het idee om een gids over alle religieus erfgoed te schrijven.
Tolerante stad
Na een kort historisch overzicht volgen de gegevens van elke plek op de route. Er zijn prachtige verhalen die vaak nauwelijks bekend zijn. Amersfoort was rond 1380 een vruchtbare bodem voor de vernieuwingsbeweging Moderne Devotie en was vanaf 1444 een van de belangrijkste pelgrimssteden. De Hervorming had hier grote moeite om voet aan de grond te krijgen en er waren allerlei groepjes met afwijkende ideeën. Dat verklaart waarom de tolerantie in Amersfoort groot was. In stadswandelingen en rondvaarten hoor je vaak wel over die vroege geschiedenis, maar veel minder de latere verhalen over Afscheiding, Doleantie, Vrijmaking, vrijzinnigheid, oecumene.
Plattegrond van 1588
Voorin kun je een stadsplattegrond met de route uitklappen, maar achterin zit er nog een. Dat is de vogelvluchtkaart van Braun en Hogenberg uit 1588. Het is verrassend om op een plattegrond van vijfhonderd jaar geleden te lopen; in welke andere stad lukt je dat? Bovendien zijn de gebouwen er allemaal op ingetekend, ook die inmiddels zijn verdwenen.
Indrukwekkende foto's
Een wandelgids staat of valt met goede afbeeldingen. De oude tekeningen en foto's komen van Museum Flehite en Archief Eemland, de foto's van nu zijn gemaakt door de monumentenfotograaf Jos Stöver. Jos maakt met zijn drone ook indrukwekkende panorama's. De vormgeving is gedaan door Ronald Boiten, die geregeld prijzen wint met zijn werk.
Wandeling boeken
Wie het leuk vindt om met een gids de route te lopen kan boeken via www.gildeamersfoort.nl.
Jacques Koekkoek en Gerard Raven, Heilige huizen : wandelgids religieus erfgoed (Amersfoort: Stichting Flehite Publicaties 2018), isbn 978 90 820748 4 0, 80 pp, €9,95, verschijnt 18 mei      www.historisch-amersfoort.nl
 
CIRKELGANG DER DINGEN
Dubbelexpositie in de Bergkerk van 6 mei tot 29 juni 2018
Beelden van Lex Hemels en foto’s van Nienke Vallentgoed.
Lex exposeert  assemblages en beeldjes in vitrinekasten.  De beeldjes zijn gemaakt in speksteen, kalksteen, serpentijn of marmer. De assemblages zijn samengesteld uit materiaal dat hij uit de natuur heeft verzameld of als restmateriaal heeft gevonden.  Zo krijgt het materiaal een nieuwe bestemming: ‘de cirkelgang’ der dingen.
Ook de foto’s van Nienke Vallentgoed hebben het verstrijken van de tijd als thema. Nienke is een familielid  van Lex.  Naast haar werk als marketing manager fotografeert zij in haar vrije tijd. Ze fotografeert krachtige architectuur maar ook schoonheid in verval. De altijd veranderende natuur, geteisterd door de elementen bij het verstrijken van de tijd. Nienke legt de onderwerpen vast zoals ze die tegenkomt. Geen enscenering, geen photoshop.  Op zondag 10 juni zijn Lex en Nienke aanwezig  om met belangstellenden over hun werk  te praten.

Drieluik digitaal bekijken? 
https://pkn-amersfoort.nl/wp-content/uploads/2018/05/0458-drieluik-04-18.pdf

Bent u het blad kwijt of niet (te laat)  ontvangen? : https://pkn-amersfoort.nl/drieluik/

Op dinsdag 5 juni a.s.  zal er voor oudere gemeenteleden van de Bergkerk en de Lutherse Kerk weer een ontmoetingsdag plaatsvinden in de Bergkerk. Alle ouderen van rond de 80 jaar en ouder hebben in april hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen. In de uitnodiging vindt u alle informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden. Als u géén uitnodiging heeft ontvangen maar wel deze bijeenkomst wilt bijwonen, neem dan contact met ons op.  Wilt u niet alleen komen maar met een vriend/vriendin of goede buur, dan bent u samen van harte welkom. Voor vervoer kan worden gezorgd. Noteert u alvast de datum?  Informatie: Ank van Leeuwen, telefoon 06 30874543 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Vespers in de Sint Joriskerk                                 
Op zaterdagmiddag 19 mei om 17:00 uur, de dag voor het Pinksterfeest, vindt er in de Sint Joriskerk weer een oecumenische Vesperdienst plaats. Deze Vespers worden georganiseerd door de Raad van Kerken, Amersfoort. Medewerking verleent Vocaal Ensemble Voxtet onder leiding van Lydia Liefting. Organist is Rien Donkersloot en voorganger is ds. Willem Jan Dekker.
Alweer 16 jaar (sinds 2002) worden deze oecumenische Vesperdiensten gehouden en zijn uitgegroeid tot een bloeiende traditie.  De Vespers zijn zogenaamde Getijdendiensten, welke aan het eind van de middag plaatsvinden met het karakter van een Choral Evensong. U/je bent van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de Sint Joriskerk. De Vesperdienst duurt ongeveer drie kwartier en is vrij toegankelijk (collecte na afloop).

Jubileumdienst landelijke Raad van Kerken in de Joriskerk maandag 21 mei 15.00 uur
De Raad van Kerken in Nederland viert het vijftigjarig jubileum met een feestelijke viering in de Joriskerk in Amersfoort op maandag, 21 mei, tweede pinksterdag. Er worden pinksterliederen gezongen uit verschillende tradities. Er zijn filmbeelden en inspirerende woorden. Iedereen is hartelijk welkom. Het begint om 15.00 uur. Als u van plan bent om aansluitend ook de receptie bij te wonen en de fototentoonstelling te bekijken vanaf 16.30 uur, moet u zich in verband met de catering even opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Juni; maand voor de voedselbank
De Voedselbank doet mooi werk , ze geven mensen een beetje hoop in een soms  uitzichtloze situatie. Als gemeente willen we ons ook inzetten voor de voedselbank. In de maand juni kunt u bijdragen met boodschappen die Voedselfocus die maand speciaal nodig heeft. Ook steken we onze handen uit de mouwen door met  jong en oud een avond samen in te gaan pakken bij Voedselfocus Amersfoort. Onze kerk verzorgt de inpakavond op 12 juni. Omdat we de voedselbank niet teleur willen stellen, moeten we nu al laten weten   of we een complete pakgroep kunnen leveren.  Helpen jullie en helpt u ons mee ( kinderen vanaf groep 7 ) ? Geef je op bij Josien Kieskamp ; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de diaconie; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zondag  20 mei  09:30 uur Geen dienst     
 (Pinksteren)        10.30 uur Dienst van Schrift en Bevestiging, ds J v Baardwijk
Zondag 27 mei:  09.30 uur Dienst van schrift en tafel
                           10.30 uur Dienst van schrift en tafel
                           17.00 uur Muziek op de berg (Amerikaanse kerkmuziek)
 

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scribaat Bergkerk: (Sija van de Minkelis en Martha Beuckens) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meldpunt pastoraat: (I. van ’t Eind) 06-19945139 (op werkdagen van 18.00-19.00)

Ds. J. van Baardwijk: jvbaardwijk@kpnmail.nl (tel. 033 4613767)
Beheerder R.Th. Buijk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 033 4617917)
Cantor/Organist: C.W. van Vliet : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 06 16372027)
Autodienst: W.A. Koop, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 06 41123253)
Financiën: Penn Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72