NIEUWSBRIEF 11 februari 2018

Veertigdagenkalender 2018 ‘Laten we het leven vieren’
Het thema van de 40-dagenkalender is gekozen en geïnspireerd door het leven zelf. Wie de smaak van het leven te pakken heeft, kent de mengelmoes van wat je voorgeschoteld wordt. Soms smaakt het naar meer en soms ligt het als een steen op je maag……Het zijn de echte fijnproevers die op zoek gaan naar voedsel voor de ziel. Veertig dagen lang wordt u een bijbel gedeelte, een gedicht, een gebed, een lied, een ontroerende kruiswegstatie, een tip om samen met het gezin iets te doen, aangereikt. Dat kan helpen om al lezend te ontdekken hoe we in deze bezinningstijd ‘Het leven kunnen vieren’.
Op 11 februari a.s. is het 40-dagenboekje te koop in de Bergkerk. Prijs: € 6,00.
Het is een prachtig boekje geworden om cadeau te geven. Tip: U kunt niet pinnen!
De werkgroep van de diaconie van de Bergkerk wenst u een inspirerende en zinvolle 40-dagentijd:
Annemarie van den Biezenbos, Nel van Dijk, Joke van der Hooft, Jennechien Tienkamp, Gerlanda van de Vendel en Maria Wynia

Het witte kerkje (Huis ter Heide)
Op dinsdagavond 13 februari zullen Rob van de Wijgerd en ondergetekende spreken over ‘voltooid leven’. De vraag wat een voltooid leven is, staat volop in de belangstelling en maakt deel uit van het politieke debat. Huisarts Rob van de Wijgerd en predikant Els van der Wal zullen vanuit medische en theologische invalshoeken nader op deze vraag ingaan en op de vraag hoe we als mens of als samenleving in deze tijd (zouden moeten) omgaan met leven en dood. De avond is vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie en thee. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten wordt gevraagd. Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Witte Kerkje. We kijken uit naar uw komst. Els van der Wal

DRIELUIK
Als het goed is heeft u afgelopen week het maandblad Drieluik ontvangen, d.w.z. als u bent ingeschreven bij de P(rotestantse) G(emeente) A(mersfoort).
Wist u dat u het blad in zijn geheel kunt terugvinden op internet? Ga naar pkn-amersfoort.nl en kies de optie Drieluik die boven in het beeld verschijnt, u kunt dan de berichten uit alle kerken lezen incl alle overige informatie vanuit het kerkelijk bureau en de verschillende artikelen.

Website Bergkerk geactualiseerd en uitgebreid.
Vanaf medio december hebben we een nieuwe webmaster: Gijs Peter Post. Gijs Peter bemoeit zich met de technische kant van de website en kent nieuwe mogelijkheden .
Dankzij de nieuwe webmaster is de website van de Bergkerk ( www.bergkerk.nl) geactualiseerd en uitgebreid. Op de website kunt u nu ook de nieuwsbrieven van de Bergkerk lezen.
Verder treft u onder de button downloads orden van dienst in de Bergkerk aan .en preken ( van ds Jan van Baardwijk) . Aan het eind van de week staat de orde van dienst van de aanstaande zondag op de site. Als u via internet de dienst beluisterd ( via kerkdienst gemist) kunt u nu ook over de orde van dienst beschikken. De preek van ds Jan van Baardwijk van de afgelopen zondag in de Bergkerk verschijnt maandags op de website. Aan het plaatsen van preken van gastvoorgangers op de website wordt nog gewerkt.
Maarten Veerman blijft als adviseur aan de website verbonden. We danken hem voor zijn inzet, vooral in de opbouwfase van de site.
Contactpersoon voor de website blijft scriba Martha Beuckens. Berichten voor de site kunt u sturen aan het bekende adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

WEG UIT DE CHAOS Expositie in de Bergkerk van 12 januari tot 2 maart 2018
Schilderijen in acryl en digitale afbeeldingen van Ria van Werven
De belangrijkste inspiratie bron van Ria van Werven is haar drang te ontsnappen aan de eigen nuchterheid en de chaotische wereld waarin wij leven. Hetgeen zij ervaart bij deze inspiratie wil zij delen met de toeschouwer door afbeeldingen op doek of op een computerscherm te schilderen.
Voor de kunstenares is het schilderen met penseel of met de muis van de computer een even fantastische ervaring. Dit komt ondermeer tot uiting bij deze expositie met schilderijen op doek in acryl, zoals “Verwoesting”, en digitale werken op de site www.riavanwerven.nl. De kunstwerken vallen op door een rijke schakering aan kleur en vorm en door een opmerkelijke diversiteit aan thema´s, zoals ruimtelijke, surrealistische, abstracte en figuratieve afbeeldingen over landschap, dieren, portretten en natuur.
Ria van Werven 06 449 82 802 is autodidact en exposeerde sinds 2015 in de regio Amersfoort, en ook in Amsterdam, Apeldoorn en Baarle/Nassau.
Zondag 14 januari is de nieuwe expositie met werk van Ria van Werven van start gegaan. De commissie Beeldende Kunst heeft daarnaast ook gezorgd voor enige vulling van de beide vitrines in de kerkzaal. In de ene vitrine is, in het kader van de veertigdagentijd (Laten we het leven vieren - Diaconie), werk te zien van ons voormalig gemeentelid Klaas Op 't Land. Het gaat daarbij om zogenaamde 'RIngelaars' die hij in 2011 in wijkcentrum 'De Groene Stee' in de wijk Liendert heeft tentoongesteld. Verdere informatie is in de vitrinekast te vinden.
In de andere vitrinekast is steengoed te zien dat bij Spel en Spul 2017 is ingebracht en niet ter verkoop is aangeboden omdat het liturgische voorwerpen betreft welke zijn gemaakt in Taize. Het gaat om een schenkkan en drie avondmaalbekers.
Van harte aanbevolen om een kijkje te nemen bij de beide vitrinekasten.

Vluchtelingen in Amersfoort en Nederland
Kerk in Actie vraagt de petitie te ondertekenen inzake het Kinderpardon. Zie hieronder. Ik heb dat reeds gedaan en wil vragen of jullie dat ook willen doen. En willen jullie deze oproep ook bekend maken in je wijkgemeente?
Het azc Amersfoort zoekt extra vrijwilligers voor: eén-op-één hulp Nederlandse les (taalmaatjes), begeleiding in de tuinploeg, fiets- en verkeersles voor volwassenen, lesgeven in basaal Nederlands/alfabetisering en het aanvragen van een DigiD. In het asielzoekerscentrum verblijven vooral uitgeprocedeerde gezinnen. Zij worden voorbereid op en geholpen bij terugkeer naar het land van herkomst. Zij hebben geen verblijfsvergunning gekregen en zijn geen vluchteling zoals bedoeld in het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Voor informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 088-7159200. Wil je dit bericht bekend maken in de wijkgemeente?
Namens de diakenen van de Bergkerk

Mediteren op de Berg , Bewegen van binnen
Mediteren is gericht op aanwezig zijn. Gek genoeg vraagt dat oefening. Ik ben met gedachten namelijk voortdurend ergens anders. Bij de dingen die ik nog moet doen, bij het gesprek van gisteren. Zitten in stilte helpt om meer in m’n lijf en meer in het hier en nu te komen. Een aanwezigheid die opent naar de verborgen aanwezigheid van God. ‘Ik ben’ is de onuitsprekelijke naam.
Mediteren doe je niet met je hoofd. Mediteren doe je met je hele lijf. Daarom beginnen we met het wakker maken van ‘t lijf, door zachtjes te schudden, te draaien, te strekken, te ontspannen. Als we gaan zitten, besteden we aandacht aan houding en adem. Het zitten wisselen we af met lopen door de ruimte. Onderwijl wordt een lied, gedicht, of beeld uit de christelijke spiritualiteit aangereikt om je toe te verhouden. Opnieuw gaan we zitten in stilte. We ronden af met het zingen van een eenvoudig lied.
Twee keer een serie van 4 avonden, voor wie wil beginnen met mediteren, voor wie het weer wil oppakken, voor wie graag samen mediteert. (De eerste serie is reeds van start gegaan)
serie B donderdag 5, 19 april, 3, 17 mei
Tijd: 20.00 – 21.00 uur , Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort
Begeleiding: Susanne de Jong-Tennekes
Kosten: € 50 per serie, € 85 per seizoen
Info en opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeenteavond
21 februari 2018, 20.00 uur: uitslag Kerkbalans en vrijwilligerswerk

Op woensdag 21 februari a.s. is er weer een gemeente-avond in de Bergkerk. Iedereen is van harte uitgenodigd! In het begin van de avond wordt de uitslag van de Actie Kerkbalans door Anja van Eck en Bas de Vries bekendgemaakt. Daarna gaan we verder met het eigenlijke thema van deze avond; het vrijwilligersbeleid in de Bergkerk onder leiding van Dik Sanders en Anja van Eck.
Eind vorig jaar is er met een aantal leden gebrainstormd over het vrijwilligerswerk in de Bergkerk. Daaruit kwamen vragen naar voren als: benutten we wel voldoende onze kansen en mogelijkheden om alle taken en werkzaamheden in de Bergkerk, waar we mensen voor nodig hebben, te kunnen doen? Hoe kunnen we het vrijwilligerswerk versterken? En hoe zorgen we er met elkaar voor dat het werk ook plezierig blijft en bijdraagt aan de onderlinge band en omzien naar elkaar.
Als Bergkerk willen we er niet alleen voor onze eigen kerk en gemeente zijn, maar voelen we ons ook nadrukkelijk verbonden met de wijk Amersfoortse Berg en met de PGA, de Protestantse Gemeente Amersfoort. We hebben dit in het beleidsplan ‘Cirkels van Verbondenheid’ beschreven als 'Dubbel Denken'; alleen met de hulp van veel vrijwilligers kunnen we blijvend invulling geven aan deze ambities.
Onder leiding van Dik Sanders gaan we interactief met elkaar aan de slag om een volgende stap te zetten naar een duurzaam vrijwilligersbeleid in de Bergkerk. We hopen dat zoveel mogelijke gemeenteleden, jong en oud, vrijwilliger of (nog) geen vrijwilliger naar deze avond komen. En zoals altijd vieren we de afronding van de actie Kerkbalans met wat lekkers! Komt u ook?
Namens de kerkenraad, Anne Weiland

Zondag 18 febr.: 09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds J van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds J van Baardwijk

Zondag 25 febr.: 09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel. Ds J van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds J van Baardwijk

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scribaat Bergkerk: (Sija van de Minkelis en Martha Beuckens) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meldpunt pastoraat: (I. van ’t Eind) 06-19945139 (op werkdagen van 18.00-19.00)

Ds. J. van Baardwijk: jvbaardwijk@kpnmail.nl (tel. 033 4613767)
Beheerder R.Th. Buijk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 033 4617917)
Cantor/Organist: C.W. van Vliet : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 06 16372027)
Autodienst: W.A. Koop, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 06 41123253)
Financiën: Penn Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72