NIEUWSBRIEF 14 januari 2018

OP DE DREMPEL VAN HET NIEUWE JAAR

Onderstaande tekst is uitgesproken na de viering van 31 december 2017:

Oudejaarsdag nodigt uit stil te staan bij wat 2017 ons bracht, wat we graag achter ons laten en waarop we hopen in 2018. Vragen, die we in de kerkenraad elkaar hebben gesteld en die u zichzelf wellicht ook stelt.

De kerkenraad heeft dit jaar maar liefst 6 nieuwe gezichten gekregen, waarmee de Bergkerk een stevige en geïnspireerde kerkenraad heeft. Terugblikkend als voorzitter zie ik een gemotiveerd team van ambtsdragers met veel kwaliteiten. Daarnaast zie ik ook heel veel vrijwilligers, die tal van activiteiten in de Bergkerk mogelijk maken. Heel veel dank voor al jullie inzet!

Als denkrichting van de Bergkerk hebben we ‘ontvankelijkheid’ verkozen en op de gemeente-avond in 2017 samen besproken. Daarmee hebben we gezegd dat de kerk een plaats is waar geloof kan worden gewekt en de eredienst een plaats is waar nieuw begrip kan ontstaan. We hebben ervaren dat liturgie ook heel speels kan zijn, zoals op Kerstochtend, waarin jong en oud samen het geheim van Gods liefde beleven. Een belangrijke lijn om vast te houden en mee te nemen naar 2018.

Ja, en wat zouden we graag achter willen laten? Ons onvermogen om goed naar elkaar te luisteren. Ons gebrek aan veerkracht om door te vragen wanneer stevige kritiek klinkt. Ons ongeloof om weerstand als bron van vitaliteit te zien.

Een paar voorbeelden. De overgang van cantorij naar cantoraat heeft veel reacties gegeven. Soms bleek de kwaliteit van de muziek te schuren met de kwaliteit van het samen gemeente-zijn. Vanuit de gemeente kregen we diverse signalen: dat er prachtige muziek klinkt, maar ook dat er zorgen zijn dat de vorm belangrijker lijkt te worden dan de inhoud. Dat er waardering is voor Onder de Vijgenboom en dat er tegelijk ook zorgen leven of we wel genoeg ruimte maken voor jonge ouders en hun kinderen. En wat willen we voor tieners betekenen? Signalen, die we serieus nemen en ons ter harte gaan, en van invloed zijn op hoe u en ik ons hier thuis voelen.

Wat hopen we in 2018? In januari gaan we vanuit de kerkenraad met cantor en wijkpredikant samen aan de slag met de invulling van het cantoraat. De eerste afspraak staat! Om het jongerenwerk extra te stimuleren is een concreet plan in de maak. Dat gaan we met Westhill, Rond de 15, en de PGA bespreken. Verder werken we aan een duurzaam vrijwilligersbeleid, en willen met u op de gemeenteavond daarover in gesprek gaan.
In de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van deze en andere plannen.

Bovenal hoop ik in 2018 op vreugde bij ons werk, eenvoud in ons leven en barmhartigheid naar elkaar. Dat het een mooi en bruisend jaar mag worden!

Ik nodig u uit om met elkaar in gesprek te gaan over uw goede voornemens als gemeenteleden van de Bergkerk. Anne Weiland, voorzitter kerkenraad Bergkerk

Programmafolder Bergkerk voorjaar 2018
Deze week is de folder met het programma van de Bergkerk winter/ voorjaar 2018 verschenen. De folder is aan alle Bergkerkadressen verzonden. Mocht u om een of andere reden de folder niet ontvangen hebben dan liggen de folders ook op de info tafel in de hal van de kerk. Uiteraard kunt u ook folders meenemen om aan belangstellenden in uw omgeving te overhandigen.

Vanaf zaterdag 20 januari gaat de actie Kerkbalans weer van start. Voor de campagne van 2018 is het thema ‘ Geef voor je kerk’. De actieperiode is van 20 januari tot 3 februari 2018.

Voor meer informatie over de landelijke campagne verwijzen wij u naar www.kerkbalans.nl

Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun, of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. Daarom vragen we een ieder van u om uw financiële steun.

Voor het jaar 2018 hebben we voor de opbrengst van Kerkbalans een bedrag van € 185.000 begroot. Uw giften voor Kerkbalans zullen samen met uw gift voor de wijkkas, collecteopbrengsten en de inkomsten uit verhuur van ons kerkgebouw alle kosten moeten dekken. Hierbij kunt u denken aan salarissen van personeel, onderhoud en energiekosten voor het gebouw, maar ook aan onze bijdrage voor het kerkelijk bureau in Amersfoort en de landelijke kerkorganisatie. Daarnaast behoeven het orgel en de ander muziekinstrumenten onderhoud en/of renovatie en zijn er met muzikale, pastorale en missionaire (jeugd)activiteiten ook uitgaven gemoeid.

Het is belangrijk om te melden dat al uw giften direct ten goede komen aan de Bergkerk.

Komende week ontvangt u via e-mail, via een van onze Kerkbalans-vrijwilligers aan de deur, of via de post het verzoek van de actie Kerkbalans. Vorig jaar is het dankzij uw steun gelukt om onze begroting sluitend te krijgen. Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?

Namens de kerkrentmeesters: Anja van Eck, Bas de Vries

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scribaat Bergkerk: (Sija van de Minkelis en Martha Beuckens) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meldpunt pastoraat: (I. van ’t Eind) 06-19945139 (op werkdagen van 18.00-19.00)

Ds. J. van Baardwijk: jvbaardwijk@kpnmail.nl (tel. 033 4613767)
Beheerder R.Th. Buijk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 033 4617917)
Cantor/Organist: C.W. van Vliet : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 06 16372027)
Autodienst: W.A. Koop, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 06 41123253)
Financiën: Penn Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72