In de bergherberg van de Bergkerk wordt van september tot juli wordt elke week les gegeven, voor een betere beheersing van de Nederlandse taal.Deze ochtenden worden in eerste instantie  bezocht door mensen die wonen in het Asielzoekerscentrum.De Bergkerk heeft daarin een jarenlange traditie opgebouwd.Daarnaast zijn er ook mensen die via, via gehoord hebben dat op de dinsdag ochtend een mogelijkheid is om in een groep de Nederlandse taal  beter te leren spreken en begrijpen.

Deze groep bestaat uit  dan ook uit een gemengd gezelschap van mensen met en zonder verblijfsvergunning.

Er zijn twee groepen, de beginners en de wat meer gevorderden. Behalve het beter leren van de taal, is het sociale element heel belangrijk.Wat genieten deze mensen van een ochtend buiten de kleine ruimte van het AZC en het contact met anderen, waaronder soms land genoten ( ze spreken dan even dezelfde taal). Samen ervaren dat zo’n ochtend fijn, gezellig en leerzaam is.           .

Behalve de lessen, besteden we ook aandacht aan een uitje, binnen of buiten de regio.

In de regio maakten we een na een gezellig koffie moment in de stad Amersfoort een boottochtje met de waterlijn door de grachten van Amersfoort.