In de bergherberg van de Bergkerk wordt van september tot juli elke week les gegeven, voor een betere beheersing van de Nederlandse taal. Deze ochtenden worden in eerste instantie bezocht door mensen die wonen in het Asielzoekerscentrum. De Bergkerk heeft daarin een jarenlange traditie opgebouwd. Daarnaast zijn er ook mensen die via, via gehoord hebben dat op de dinsdagochtend een mogelijkheid is om in een groep de Nederlandse taal beter te leren spreken en begrijpen.

Deze groep bestaat uit dan ook uit een gemengd gezelschap van mensen met en zonder verblijfsvergunning.

Er zijn twee groepen, de beginners en de wat meer gevorderden. Behalve het beter leren van de taal, is het sociale element heel belangrijk. Wat genieten deze mensen van een ochtend buiten de kleine ruimte van het AZC en het contact met anderen, waaronder soms landgenoten (ze spreken dan even dezelfde taal). Samen ervaren dat zo’n ochtend fijn, gezellig en leerzaam is.

Behalve de lessen, besteden we ook aandacht aan een uitje, binnen of buiten de regio.

In de regio maakten we een na een gezellig koffiemoment in de stad Amersfoort een boottochtje met de Waterlijn door de grachten van Amersfoort.