De opbrengst van de kledingactie 2019 heeft in totaal 1840 kilo opgebracht.
Namens Sam’s Kledingactie hartelijk dank voor iedereen die zich voor deze kledingactie heeft ingezet.

Commissie Kledingactie van de PGA