Op zaterdag 13 april organiseerden de kerken in Amersfoort de Diaconale Dag 2019 met als thema: Met elkaar Voor elkaar. Evenals in 2015 en 2017 werd bij winkels/supermarkten in de stad en in Amersfoort Noord/Hoogland aan voorbijgangers gevraagd of zij een roos willen doorgeven aan iemand uit hun buurt om hem of haar een steuntje in de rug te bieden.

Omdat deze actie dit jaar samenviel met Spel en Spul, is bij de Bergkerk een kraampje ingericht waar samen met de jongeren van Rond de 15 pakketjes werden samengesteld om te geven aan mensen die een leuke attentie en persoonlijke aandacht kunnen gebruiken. 

In Zuid deden Fonteinkerk, Nieuwe Kerk, Martuskerk en de Bergkerk mee aan deze actie met ieder 50 grote witte rozen. Aan de rozen werd een kaartje gehangen dat door de kinderen van Westhill was voorzien van een mooie tekening, zoals te zien op de foto. De Bergkerk stond dit jaar bij de winkels aan de Utrechtseweg. Hier kwam de nieuwe diaconale opbouwwerkster van de PGA, Jennie Harmelink, langs om te zien hoe onze stadsdominee Diederiek van Loo de eerste roos in ontvangst nam. Hierna worden de doorgeefrozen uitgedeeld aan de passanten, mensen zowel uit de wijk als soms ver daarbuiten. De reacties waren erg positief. Vaak was de reactie meteen: "O, ik weet wel iemand!" of "Wat een goed initiatief!". Zo kwamen ook vragen als "Waarom doet de kerk dit?" en ontstonden korte gesprekjes. Er waren ook folders van de diaconie beschikbaar met de titel "Een steuntje in de rug", met activiteiten en contacten van de diaconie in Amersfoort.

Achtergrond en motivatie

We organiseren de Rozenactie voor de derde keer. In voorgaande jaren was de actie een groot succes. In 2017 werd bij 12 winkels/supermarkten in totaal 1000 rozen weggegeven aan mensen die op hun beurt de roos doorgaven aan iemand die een blijk van medeleven kan gebruiken. Omdat hij of zij ziek is, of omdat de buurvrouw veel alleen is of aan de mantelzorger van een partner die dementerend is. De Diaconale Dag is een oecumenische actie; een actie van zoveel mogelijk kerken in Amersfoort. Dat straalt gezamenlijkheid uit: de kerken presenteren zich met een gezamenlijke Diaconale Dag. Kerkelijke hokjes verdwijnen. We willen met de actie een podium bieden aan mensen/wijkbewoners om in contact te komen met mensen uit de buurt en naar elkaar om te zien. De Rozenactie kan een middel zijn om dit contact tot stand te brengen of te intensiveren. Om saamhorigheid tussen mensen te bevorderen. Het gaat bij deze Diaconale Dag dus niet alleen om diaconale bewustwording van gemeenteleden maar ook om bewustwording van buurtbewoners om aandacht voor elkaar te hebben. Omzien naar elkaar in brede zin. Met elkaar voor Elkaar. We hopen dat de Rozenactie een middel is om duurzame relaties aan te gaan/te onderhouden tussen mensen die in dezelfde buurt wonen.