Voor de tweede keer verbinden de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) zich gezamenlijk aan een project van Kerk in Actie.
Na drie jaar het project Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) in Rwanda te hebben ondersteund, is nu gekozen om twee jaar een project in Libanon en Jordanië te steunen. Kerken in deze landen geven hulp aan Syrische vluchtelingen.
Op zondag 3 februari is voor de eerste maal voor dit project gecollecteerd tijdens de kerkdiensten.
In deze nieuwsbrief staat dan ook vooral algemene informatie over het project om er in te komen. In volgende nieuwsbrieven zal meer op deelaspecten bij dit project worden ingegaan.

U kunt uw gift overmaken op het gironummer van de diaconie van de Bergkerk: NL77 INGB 0004 9582 44 onder vermelding van "PGA-project Syrische vluchtelingen in Libanon".

Meer informatie is te vinden op https://pkn-amersfoort.nl