Geachte leden van de diaconie / gemeenteleden,
 
Wereldwijd blijft het coronavirus zich verspreiden. Deze ontwikkelingen baren ons grote zorgen, temeer omdat veel landen totaal niet tegen dit virus zijn opgewassen. Hierdoor kan deze pandemie uitdraaien op een humanitaire ramp van ongekende omvang. Daarom heeft Red een Kind het corona noodfonds in het leven geroepen.
 
In verschillende landen waar wij werken, waaronder bijvoorbeeld Rwanda, is het coronavirus al aanwezig. De overheid heeft maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen. Scholen en kerken zijn gesloten en het maatschappelijke leven is tot stilstand gekomen. Voor miljoenen mensen betekent dit dat ze geen inkomen meer hebben en een sociaal vangnet is niet aanwezig. Bovendien is het zorgsysteem zwak en onmogelijk in staat om straks de slachtoffers van het coronavirus op te vangen en de juiste zorg te verlenen. Daarnaast is ook de zwakke gezondheid van met name de allerarmsten een grote zorg. Wat dit concreet gaat betekenen, en hoe lang deze situatie gaat duren, is op dit moment nog niet duidelijk. Ook uit andere landen komen zorgelijke berichten.
 
Op dit moment zijn wij de hulpvragen aan het inventariseren en concrete plannen aan het opstellen om in actie te komen. Hierbij staan we in nauw contact met onze lokale collega’s en partnerorganisaties. We verwachten dat we stevig moeten gaan inzetten op voedselhulp, gezondheidszorg en voorlichting. Voor meer informatie over het corona noodfonds verwijs ik u graag naar onze website: www.redeenkind.nl/corona.
 
We beseffen heel goed dat de situatie in Nederland veel onzekerheid met zich meebrengt, en dat er een groot beroep op ons als samenleving wordt gedaan. Toch willen we een dringend beroep op u doen om kinderen in armoede, die extra kwetsbaar zijn, niet te vergeten! We vragen u om ook voor hen te bidden en zo mogelijk ons coronanoodfonds te steunen. Mogen we op u rekenen?
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Ard-Jan Kok
Relatiebeheerder kerken

De diaconale nieuwsbrief is weer terug! Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN brengt hierin het diaconale nieuws in en vanuit de Protestantse kerken Amersfoort.

Lees hier de nieuwsbrief van maart 2020.

Midden in de 40 dagen tijd kwamen ruim 30 mensen bij elkaar om elkaar te ontmoeten rondom een maaltijd. De term sobere maaltijd vond dit jaar uitdrukking in het bezinnen en het tonen van solidariteit in de 40 dagen voor Pasen. De avond was een rijke avond, rijk in ontmoetingen tussen culturen en mensen, warm in het delen met elkaar, rijkelijk in de gerechten uit landen van mensen die hun land zijn ontvlucht. We deelden verhalen met mensen die kortere of langere tijd geleden in Nederland hun thuis moesten vinden en spraken met elkaar over het thema ‘opnieuw beginnen’. We danken de deelnemers van de Nederlandse taallessen voor hun aandeel in de avond, het was mooi om elkaar te ontmoeten. Dankzij alle koks hebben we 240 euro kunnen doneren aan het ZWO project voor Jordanië. Vindt u het leuk om een indruk te kijken bekijk dan het foto verslag van een student journalistiek. http://amersfoortstad.hu.nl/sobere-maaltijd/

Of bekijk de foto's hieronder:

Op zaterdag 13 april organiseerden de kerken in Amersfoort de Diaconale Dag 2019 met als thema: Met elkaar Voor elkaar. Evenals in 2015 en 2017 werd bij winkels/supermarkten in de stad en in Amersfoort Noord/Hoogland aan voorbijgangers gevraagd of zij een roos willen doorgeven aan iemand uit hun buurt om hem of haar een steuntje in de rug te bieden.

Omdat deze actie dit jaar samenviel met Spel en Spul, is bij de Bergkerk een kraampje ingericht waar samen met de jongeren van Rond de 15 pakketjes werden samengesteld om te geven aan mensen die een leuke attentie en persoonlijke aandacht kunnen gebruiken. 

In Zuid deden Fonteinkerk, Nieuwe Kerk, Martuskerk en de Bergkerk mee aan deze actie met ieder 50 grote witte rozen. Aan de rozen werd een kaartje gehangen dat door de kinderen van Westhill was voorzien van een mooie tekening, zoals te zien op de foto. De Bergkerk stond dit jaar bij de winkels aan de Utrechtseweg. Hier kwam de nieuwe diaconale opbouwwerkster van de PGA, Jennie Harmelink, langs om te zien hoe onze stadsdominee Diederiek van Loo de eerste roos in ontvangst nam. Hierna worden de doorgeefrozen uitgedeeld aan de passanten, mensen zowel uit de wijk als soms ver daarbuiten. De reacties waren erg positief. Vaak was de reactie meteen: "O, ik weet wel iemand!" of "Wat een goed initiatief!". Zo kwamen ook vragen als "Waarom doet de kerk dit?" en ontstonden korte gesprekjes. Er waren ook folders van de diaconie beschikbaar met de titel "Een steuntje in de rug", met activiteiten en contacten van de diaconie in Amersfoort.