Stuur een Paasgroet naar mensenrechtenactivisten en gedetineerden in Nederland en het buitenland. Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven. Kaarten te koop in de hal van de Bergkerk.

In aanloop naar de Veertigdagentijd 2019 verkoopt de diaconie van de Bergkerk de Veertigdagenkalender van uitgeverij Narratio. De kalender is op zondag 17 februari, 24 februari en 3 maart 2019 te koop in de hal van de Bergkerk na afloop van de diensten van 09.30 en 10.30 uur.

De prijs voor de kalender is € 5,= Dat is met inbegrip van een toeslag van € 2,50 voor het nieuwe PGA-project ‘Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië. Meer informatie over dat project is vinden op www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-syrie

Van harte aanbevolen!

NB. Denk u aan het meenemen van gepast contant geld?

Voor de tweede keer verbinden de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) zich gezamenlijk aan een project van Kerk in Actie.
Na drie jaar het project Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) in Rwanda te hebben ondersteund, is nu gekozen om twee jaar een project in Libanon en Jordanië te steunen. Kerken in deze landen geven hulp aan Syrische vluchtelingen.
Op zondag 3 februari a.s. wordt voor de eerste maal voor dit project gecollecteerd tijdens de kerkdiensten.
In deze nieuwsbrief staat dan ook vooral algemene informatie over het project om er in te komen. In volgende nieuwsbrieven zal meer op deelaspecten bij dit project worden ingegaan.

Meer informatie is te vinden op https://pkn-amersfoort.nl

Het asielzoekerscentrum in Amersfoort is sinds september 2012 in gebruik als gezinslocatie. Dat wil zeggen dat op deze locatie uitgeprocedeerde asielzoekers en hun minderjarige kinderen wonen.

Omdat de bewoners uitgeprocedeerd zijn is de begeleiding op de locatie gericht op vertrek uit Nederland. Voordat vertrek uit Nederland te realiseren is kan er enige tijd overheen gaan; de periode die mensen in een gezinslocatie verblijven is gemiddeld langer dan in een regulier azc.

De gezinslocatie is een vrijheidsbeperkende locatie: door de week hebben de volwassenen een dagelijkse meldplicht. Ook moeten zij binnen de gemeentegrens blijven. Bewoners mogen verder als in elk azc het terrein op en af, en ook kunnen zij gewoon bezoek ontvangen volgens de
gebruikelijke regels (in grote lijnen: tussen 8.00 en 22.00 uur, bezoek moet zich kunnen identificeren en wordt over het terrein begeleid door de te bezoeken bewoner).

Voor de kinderen zijn er dezelfde voorzieningen als op andere opvanglocaties. Zo gaan ze gewoon naar school, ze kunnen gebruik maken van het open leercentrum op de locatie, en er worden geregeld activiteiten voor hen georganiseerd.