Expositie in de Bergkerk van 4 maart tot 4 mei 2018

Wouda Koelewijn

Wouda laat in haar werk zien dat mensen niet los te zien zijn van hun omgeving. De vraag is hoe mensen zich tot elkaar en hun omgeving verhouden. Het gaat daarbij niet zozeer om het verkrijgen van antwoorden, maar om het ontdekken, opmerken en om het blijven zoeken, het samen op weg zijn.


Wouda past veel verschillende technieken toe en verwerkt uiteenlopende materialen die elkaar door hun specifieke kenmerken zoals kleur, textuur en vorm versterken. Naast verf gebruikt zij bijvoorbeeld ook metaal, textiel of voorwerpen uit de natuur.

Schilderijen kunnen voortkomen uit een gedachte waarbij zij materialen zoekt om deze tot uitdrukking te brengen. Ook kan het materiaal zelf uitgangspunt zijn, zoals bij het schilderij De Ontmoeting. De metalen stripjes daarin nodigden uit om ermee te gaan bouwen. Uiteindelijk werd het een brug waarover, vanuit twee richtingen, mensen onderweg zijn. Dat roept de vraag op hoe ze elkaar gaan passeren. Zien ze elkaar en gaan ze een gesprek aan? Staan ze (wij) open voor ontmoetingen met mensen om ons heen?

Wouda Koelewijn volgde de lerarenopleiding tekenen en schilderen en geeft met veel plezier teken- en schilderlessen aan kinderen, jongeren en volwassenen.
Ze heeft in diverse kerken in Amersfoort geëxposeerd en onder meer ook in het gemeentehuis van Putten. Ieder jaar sluit ze aan bij het Amersfoortse Open Atelierweekend in de maand oktober.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort.
Bezichtiging op zondag na de dienst om ca. 11u45 of op afspraak, 033-4617917