Het Covid 19 virus is onder ons. We zijn er hard mee geconfronteerd in de afkondiging van een totale lock down van de samenleving met ingang van 19 december. Wat betekent dit voor de kerkdiensten en activiteiten van de Bergkerk? Na een eerste contact op de avond van 18 december heeft het moderamen op 20 december extra overleg gehad. Daarbij zijn de adviezen van het CIO, de koepelorganisatie van 29 kerken en gesprekspartner van de overheid, en de adviezen van de PKN als leidraad genomen, zoals we steeds gedaan hebben bij de aanscherping van voorgaande Corona maatregelen van de overheid.
Het betekent dat besloten is dat alle vieringen online vieringen worden en uitgezonden worden met geluid en beeld. In de kerk zijn slechts de mensen aanwezig, die een functie hebben zoals koster, organist, zangers, ouderling, diaken, bloemendienst. De vieringen in de kapel gaan in deze periode niet door. Dit besluit is met pijn in het hart genomen, maar de situatie laat geen andere beslissing toe.