Het woensdagavondgebed is sinds half december jl. weer gestopt. Het team van voorgangers heeft, in overleg met de predikant en de commissie eredienst, besloten iedere week weer een ‘avondgebed-op-papier’ te verzorgen. Dit document – een korte uitgeschreven liturgie voor de eerstvolgende woensdag – is vanaf volgende week weer te downloaden. Tevens zullen enkele papieren exemplaren in de kapel worden gelegd.
Sommigen zullen thuis op de gewone tijd, om 19.30 uur op woensdagavond, een kaarsje ontsteken en – met de traditie van de gemeenschap in gedachten – het gebed bidden. Anderen kunnen op een andere tijd wellicht steun ontlenen aan de psalm, de korte bijbeltekst, het gebed, het avondlied en de afsluitende zegen. Iedere keer dezelfde gang van zaken, maar ieder week weer nieuw.

Zie op de website: Avondgebed