Geef vandaag voor de kerk van morgen


De kerk
De kerk? Dat zijn wij! Samen vormen wij de gemeenschap rond de Bergkerk. Samen zoeken wij naar wegen in vieren, leren en dienen om gemeente van Christus te zijn. De kerk waar de Bijbel opengaat en de liturgie wordt gevierd staat midden in de samenleving. Dat betekent maximale gastvrijheid, vloeiende grenzen van de gemeente, wij zijn allen leerlingen in ontvankelijk-heid. Zo voeden en voelen we de Liefde. De huidige tijd met de coronacrisis dwingt ons tot de kern van ons geloof en doet ons beseffen hoe belangrijk de Ander is voor ons. Samen bouwen we aan Zijn kerk

Uw bijdrage is voor ons allemaal.
Samen betalen we de kerk: het gebouw en de organisatie. Uw bijdrage, groot of klein, is van enorme betekenis voor het gaande houden van de organisatie. Daarmee betalen we de professionele medewerkers zoals de predikant en cantor. Zij maken het de vele vrijwilligers mogelijk om goed te functioneren.
Met de bijdragen betalen we ook de vaste kosten zoals onderhoud en verwarming van het gebouw (bijv. vervanging van de cv-ketel). We kunnen met uw bijdragen elk jaar de noodzakelijke projecten betalen. Dit jaar is dat het inrichten van een streamingdienst met o.a. een nieuwe geluidsinstallatie en wellicht kerk-tv, zodat iedereen mee kan vieren, ook op afstand.

Klik hier voor de folder!

Onze zorgen en onze dank.
Corona heeft ons hard geraakt. Emotioneel is het zwaar, we missen het contact, we missen de vieringen. Ook financieel raakt het ons, want er is een groot gat geslagen in de inkomsten door verhuur en collecteopbrengsten. Waar wij allemaal de beperkingen hebben te verdragen, zijn sommigen persoonlijk ook financieel hard geraakt. Daarom vragen wij u deze keer met extra aandacht de hoogte van uw financiële bijdrage te bepalen. Onder aan de streep hebben we meer steun van u nodig, terwijl we dat niet van iedereen kunnen vragen. Overweeg alstublieft of u meer kan geven dan vorige jaren. We zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage.
Namens de wijkraad kerkrentmeesters , Paul Rijksen en Bas de Vries

Voor uw wijkgemeente
Uw wijkgemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Dit is een samenwerkingsverband van 10 wijkgemeenten en een stadskerk. Elke wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Daarnaast draagt elke wijk een deel van de centrale kosten (zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans gaat naar uw eigen wijkgemeente!

Belastingvoordeel
Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel heeft u als u een schenkings-overeenkomst aangaat. Meer informatie vindt u op pkn-amersfoort.nl (onder bijdragen).
Richtlijn
Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen, maar hoeveel?
In 2020 was binnen de PGA de gemiddelde bijdrage van alle bijdragende gemeenteleden €36,50 per maand per huishouden. U kunt onderstaande richtlijn gebruiken.

Bij een netto inkomen van:
- 1.600,- p/mnd. > 8,- tot 16,- bijdrage p/mnd.
- 2.000,- p/mnd. > 15,- tot 30,- bijdrage p/mnd.
- 3.000,- p/mnd. > 25,- tot 75,- bijdrage p/mnd.
- 4.000,- p/mnd. > 60,- tot 120,- bijdrage p/mnd.
- 5.000,- p/mnd. > 100,- tot 200,- bijdrage p/mnd of meer.

De PGA heeft een stadsdominee aangesteld om de kerk present te stellen in de stad, voor iedereen. Wilt u het project stadsdominee steunen dan kan dat door middel van een aparte gift op rekening nummer NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA.

Meer informatie
Vraag meer informatie bij uw wijkgemeente of bij het Kerkelijk Bureau (tel. 033 - 461 04 41)