De harde lockdown die in december in ons land is ingegaan heeft ook gevolgen voor de Bergkerk en de kerkdiensten. Zoals elke keer volgen wij de aanwijzingen van de regering en de PKN. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de Bergkerk volgt wat er in de gehele samenleving nodig is en gebeuren moet. Helaas hebben we als kerkenraad de volgende verstrekkende besluiten moeten nemen voor de periode van heden tot 19 januari 2021. Deze periode is verlengd tot 9 februari:

        Met ingang van 20 december zullen alle diensten alleen online vieringen zijn. Alleen de predikant, noodzakelijk medewerkers en enkele musici zullen aanwezig zijn. Als vertegenwoordiging van de gemeente zal een ambtsdrager aan de viering deelnemen. Het inschrijfsysteem wordt niet meer gebruikt en eerdere inschrijvingen voor diensten komen te vervallen.

·         De diensten van 9.30 uur in de kapel komen te vervallen

·         Ook het woensdagavondgebed in de kapel komt te vervallen

        In de kerk vinden verder geen kringen, groepen en vergaderingen plaats. Ook de tentoonstelling in de kerkruimte is gesloten.

        We hopen dat veel mensen online de diensten zullen meevieren, het is fijn dat dit in ieder geval nog wel kan. Hopelijk ervaart u op deze wijze ook enige onderlinge verbondenheid.