Vanaf zondag 5 juli, is een onbeperkt aantal mensen welkom in de kerk, maar met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Het betekent voor de Bergkerk in de veilige opstelling, dat in totaal 86 mensen een plaats kunnen krijgen. De stoelen staan in tweetallen opgesteld. Er is dus nog lang geen sprake van een volle kerk. Een en ander staat in het gebruiksplan dat elke kerkelijke gemeente moet hebben, volgens richtlijnen van de PKN.
In het GEBRUIKSPLAN BERGKERK kunt u de maatregelen vinden die wij hebben getroffen.

Binnen deze richtlijnen proberen we als gemeente de liturgie te vieren en de online kerkdiensten blijven belangrijk. Hoe kunnen we het aantal kerkgangers zo goed mogelijk reguleren binnen de toegestane aantallen? De kerkenraad heeft besloten vooralsnog te starten met de verdeling volgens het alfabet. De ene zondag zijn kerkgangers uitgenodigd van wie de achternaam begint met de letters A t/m L en de volgende zondag de groep met een achternaam beginnend met de letters M t/m Z.
Op 5 juli starten we dus met de groep van wie de achternaam begint met de letters A tot en met L, op 12 juli zijn het de letters M tot en met Z en op 19 juli weer A tot en met L enz.
Bij verschillende achternamen in één gezin, maakt u zelf een keuze naar welke 2-wekelijkse zondagsdienst u gaat. Het lijkt de meest eenvoudige methode van regulering. De praktijk zal moeten uitwijzen of het werkt, maar vooralsnog gaan we hiermee aan de slag.
Advies voor deze tijd, laten we naar elkaar omzien en laten we onze ervaringen met elkaar delen. We hebben elkaar nodig en - meer dan dat - laten we in de kerk en thuis de lofzang gaande houden.