De werkgroep A Rocha Amersfoort organiseert  ook dit jaar weer een hagepreek op het langoed Coelhorst op zondag 25 augustus a.s om 16 uur.

Deze hagenpreken, die in het teken staan van zorg voor Gods schepping, zijn intussen een goede, jaarlijkse gewoonte geworden waar veel Amersfoortse christenen elkaar ontmoeten op een prachtige locatie. Ditmaal is ds. Jaap Hansum, verbonden aan de Kruispuntgemeente, de voorganger. Deze activiteit sluit goed aan bij de initiatieven van de Bergkerk om Groene kerk te worden/zijn.