20 februari, 20.00 uur: uitslag Kerkbalans en groene kerk

De jaarlijkse gemeenteavond heeft een tweeledig doel. Allereerst zal nader worden ingegaan op de uitslag van de actie kerkbalans en wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze gemeente. Tweede doel van de gemeenteavond is een inhoudelijk thema. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om het thema groene kerk verder te verkennen. Enige tijd geleden heeft de kerkenraad enkele leden van Groene Kerk commissie van De Inham uit Hoogland ontvangen. Bij die gelegenheid ontvingen we de Groene Bijbel, met de bedoeling deze ook weer door te geven.
Wij willen het thema groene kerk verder met de gemeente bespreken. We hebben Koos van Noppen (geen onbekende in kerkelijk Amersfoort) bereid gevonden een inleiding te verzorgen. Vorig jaar schreef een pamflet, waarin hij oproept om na te denken over de keuzes die we maken en terug te keren naar een 'eenvoudig leven'. Vragen over kerk en geloof in relatie tot duurzaamheid en klimaat. Hartelijk welkom op de gemeenteavond.