Woensdag 14 februari Aswoensdag

Enkele Amersfoortse kerken - R.K. geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius, de oudkatholieke parochie van de H. Georgius, de Amersfoortse Zwaan (Lutherse kerk) en de Bergkerk - beginnen de veertigdagentijd met een gezamenlijke viering om 19.30 uur in de oudkatholieke parochiekerk
St. Joris op ’t Zand (’t Zand 13). Avondgebed in de Bergkerk vervalt deze avond.

Soberheid, solidariteit, spiritualiteit
Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdaagse periode van inkeer op weg naar Pasen, het feest van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. In de viering van Aswoensdag ontvangen de gelovigen als teken van inkeer een kruisje van as op hun voorhoofd. Veel gelovigen besluiten om zich in de veertigdagentijd te onthouden van bepaalde luxeartikelen of verstrooiing (bijv. alcohol, vlees, sociale media, televisie), zich actief in te zetten voor hulpbehoevende medemensen en zich extra toe te leggen op stilte, gebed en studie. Kortom: soberheid, solidariteit en spiritualiteit … en oecumene.