21 februari 2018, 20.00 uur: uitslag Kerkbalans en vrijwilligerswerk

Tijdens de gemeente-avond staat, naast de uitslag van de Actie Kerkbalans, het vrijwilligerswerk in de Bergkerk centraal.
We gaan aan de hand van stellingen met elkaar hierover in gesprek. Het doel is om te komen tot een duurzaam en bestendig vrijwilligersbeleid waarbij alle leden en vrienden van de Bergkerk hun steentje kunnen bijdragen, niet alleen omdat het nodig is, maar ook omdat het leuk en fijn is!
Tijdens deze gemeente-avond wordt ook stilgestaan bij de het profiel van de nieuwe beheerder en horen we graag wat u vindt wat hierbij nodig is. U bent allemaal van harte welkom!