Gebedsweek om eenheid voor de christenen, 2018

biddend verbonden

 

Van harte welkom op deze plaats !

Een estafette van gebed
Wereldwijd bidden miljoenen christenen deze week om eenheid. Zo tonen ze dat wat hen bindt sterker is dan wat hen onderscheidt. Kerken in Amersfoort geven dat gezamenlijk vorm met onder meer een gebedsestafette die dwars door de hele stad loopt. Elke dag wordt ergens gebeden voor eenheid. Doe mee!

Steentje
Christenen uit de Carribean hebben voor deze week het thema ‘bevrijding’ aangedragen. Daarbij is in Amersfoort gekozen voor een steentje als symbool. Het steentje herinnert aan wat een mens op zijn hart heeft, wat hij of zij meedraagt en biddend in gesprek met de Eeuwige brengt. Op elke estafette plek liggen steentjes klaar.
Je kan er een meenemen, bewaren, lang of kort, maar ook weer achterlaten op een andere plek van gebed als teken van bevrijding en loslaten. Zo staan alle vieringen die bij de gebedsestafette zijn betrokken, met elkaar in verbinding.

Woensdag 14 februari Aswoensdag

Enkele Amersfoortse kerken - R.K. geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius, de oudkatholieke parochie van de H. Georgius, de Amersfoortse Zwaan (Lutherse kerk) en de Bergkerk - beginnen de veertigdagentijd met een gezamenlijke viering om 19.30 uur in de oudkatholieke parochiekerk
St. Joris op ’t Zand (’t Zand 13). Avondgebed in de Bergkerk vervalt deze avond.

Bewegen van binnen

Mediteren is gericht op aanwezig zijn. Gek genoeg vraagt dat oefening. Ik ben met gedachten namelijk voortdurend ergens anders. Bij de dingen die ik nog moet doen, bij het gesprek van gisteren. Zitten in stilte helpt om meer in m’n lijf en meer in het hier en nu te komen. Een aanwezigheid die opent naar de verborgen aanwezigheid van God. ‘Ik ben’ is de onuitsprekelijke naam.

21 februari 2018, 20.00 uur: uitslag Kerkbalans en vrijwilligerswerk

Tijdens de gemeente-avond staat, naast de uitslag van de Actie Kerkbalans, het vrijwilligerswerk in de Bergkerk centraal.
We gaan aan de hand van stellingen met elkaar hierover in gesprek. Het doel is om te komen tot een duurzaam en bestendig vrijwilligersbeleid waarbij alle leden en vrienden van de Bergkerk hun steentje kunnen bijdragen, niet alleen omdat het nodig is, maar ook omdat het leuk en fijn is!
Tijdens deze gemeente-avond wordt ook stilgestaan bij de het profiel van de nieuwe beheerder en horen we graag wat u vindt wat hierbij nodig is. U bent allemaal van harte welkom!