In deze weken zijn evenementen en feesten noodgedwongen afgezegd. Ook kerk- en Paasdiensten kunnen niet doorgaan. Mensen zijn meer op zichzelf teruggeworpen. Daarom nodigen de samenwerkende kerken in Amersfoort iedereen uit om op zaterdagavond 11 april, de avond voor Pasen, een kaars aan te steken. Deze kaars kan als teken van hoop en saamhorigheid vanaf 20.00 uur bij de voordeur of in het venster geplaatst worden. 

Maar hoop en bemoediging in de Paasnacht zijn niet exclusief voor kerkleden en christenen. Daarom nodigen we allen uit om een licht te ontsteken voor de mensen die door corona besmet zijn- of eenzaam zijn omdat ze geïsoleerd zijn. Samen, maar iedereen vanuit eigen intentie of geloofsovertuiging, kunnen we een licht zijn voor de stad, troostvol en krachtig in de nacht.

“Licht van hoop” is een initiatief van de Protestantse Kerk Amersfoort (PGA), in samenwerking met de Raad van Kerken.

Voor nadere informatie:
- Jennie Harmelink, diaconaal medewerker Protestantse Kerk Amersfoort,
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel 06 40307382
- Huib Klamer, secretaris Raad van Kerken Amersfoort,
email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel 06 52454971 / 033 4619433

Alle geplande acties tot de zomer gaan niet door.
Wij gaan de actie voor PGA verschuiven tot september 2020. De datum wordt nog nader vastgesteld.
Wilt de kleding blijven verzamelen tot september 2020? Dan hopen wij deze alsnog te kunnen aanbieden voor dit goede doel.
Zie: https://www.samskledingactie.nl/

Internetdiensten
We ontvangen veel positieve reacties op de internet-kerkdiensten. Deze reacties worden opgenomen in de rubriek Even Napraten in de nieuwsbrief.

Naar aanleiding van de aangescherpte regelingen van de overheid (23 maart) wordt vastgesteld dat de kerkdiensten tot 1 juni internetdiensten zijn. Daarnaast wordt besloten het aantal personen in de internetdiensten verder te beperken. Uitsluitend zijn aanwezig de mensen die een functie hebben; predikant, cantor-organist, ouderling, geluidtechnicus, koster. Het is echt niet de bedoeling dat meer mensen aanwezig zijn in de dienst.

Een link naar de orde van dienst wordt meegestuurd via de digitale Nieuwsbrief maar is ook te lezen op de website https://www.bergkerk.nl/index.php/downloads/orde-van-dienst

  • Gebedsintenties of verzoeken om voorbede kunt u digitaal doorgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Tijdens de internetdienst vinden geen collecten plaats. U wordt uitgenodigd om de collectegift over te maken op het bankrekeningnummer: NL77 INGB 0004 9582 44 t.n.v. de diakonie Bergkerk Amersfoort onder vermelding van digitale collecte week …

Het luiden van de klok, terwijl het Onze Vader in de kerk gebeden wordt, is positief ervaren en zal worden voortgezet.
Ook door het noemen van namen in de voorbede voelden mensen zich aangesproken en werd gemeenschap ervaren.

Communicatie met kerkenraad en gemeente
Er komt deze week geen extra moderamenbrief, zoals de afgelopen week. De nieuwsbrief wordt vanaf deze week weer verzonden aan de groep Bergkerkers die heeft laten weten de nieuwsbrief te willen ontvangen (185 adressen). De groep van alle Bergkerkadressen (400 adressen) is de afgelopen weken ook geïnformeerd door toezending van de nieuwsbrief. Zij kunnen nu zelf de weg vinden naar de website.

Het verslag van het moderamenoverleg gaat eerst ter info naar de kerkenraad, daarna als rubriek ‘uit het moderamen’ in de nieuwsbrief.

Vergadering moderamen
Het moderamen heeft op 30 maart haar volgend overleg via het digitale kanaal Zoom. Daarna willen we ook de kerkenraad per Zoom uitnodigen om te vergaderen, precieze datum en instructies volgen.

Jeugd en Jongeren: initiatief om kinderen thuis kaarten te laten maken die naar ouderen worden gestuurd. Pastoraat levert adressen aan.

Moderamen 23-3 20

Geen kerkdiensten, maar toch een goed woord? Geen samenzang, maar toch de lofzang gaande houden? Daarvoor is *Luistertroost* bedoeld, een podcast in deze tijden van onzekerheid en verwarring. In samenwerking met Kerkliedwiki gaan we een dagelijkse podcast bij je bezorgen, met een korte meditatie rond een lied. Van de schoonheid en de troost dus. Hier is de eerste aflevering te beluisteren: https://kerkliedwiki.nl/Kerkliedwiki:Luistertroost